Europese verkie­zingen 2019


Animal Politics EU: wilt u voor ons stemmen?

Voor het eerst in de geschiedenis werken elf politieke partijen voor dierenrechten uit heel Europa samen voor de verkiezingen van het Europees Parlement, die plaatsvinden in mei 2019.

Partijen voor dierenrechten delen het fundamentele principe dat de belangen van de zwaksten beschermd dienen te worden tegen de rechten van de sterksten. Hierbij worden de belangen van mens én dier gediend.

Wij vertegenwoordigen kiezers in de volgende EU-landen: Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, Finland, Cyprus en het Verenigd Koninkrijk.

Een betere politieke vertegenwoordiging van dieren in het Europees Parlement zou een belangrijke stap zijn in de strijd voor dierenrechten en een duurzame toekomst.


Wij hebben een gemeenschappelijke visie en werken nauw samen om

 • De morele status en rechtspositie van dieren te verbeteren
 • Het welzijn van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden te verbeteren en een goede handhaving van wetgeving inzake dierenwelzijn in alle lidstaten van de EU te waarborgen
 • Landbouwmethoden die schadelijk zijn voor dieren af te bouwen en EU-subsidies die momenteel naar de intensieve veehouderij gaan, in te zetten voor de transitie naar duurzame, plantaardige en biologische landbouw
 • Een einde te maken aan de wrede langeafstandstransporten van levende dieren binnen en buiten de EU
 • Een einde te maken aan de overbevissing van Europese en andere wateren
 • Het gebruik van proefdieren geleidelijk af te bouwen, met bindende streefdoelen voor vermindering en vervanging in combinatie met stimulansen voor alternatieve testmethoden
 • Een einde te maken aan wettelijke uitzonderingsregelingen en subsidies voor zogenaamde culturele en religieuze tradities die gepaard gaan met dierenleed, zoals stierenvechten, onverdoofd slachten en de productie van foie gras
 • De illegale handel in huisdieren te bestrijden en de barbaarse behandeling van zwerfhonden en -katten in Europa een halt toe te roepen
 • Een verbod op de jacht in te voeren en de import van jachttrofeeën te verbieden
 • Alle bontfokkerijen in Europa te sluiten en de import van bont uit derdewereldlanden te verbieden
 • Gevaarlijke pesticiden en hormoonverstorende stoffen van de markt te halen
 • Klimaatverandering te bestrijden door de transitie naar een plantaardig leefpatroon te ondersteunen, een CO2-belasting voor bedrijven in te voeren en meer vaart te zetten achter inspanningen om een volledige omschakeling naar hernieuwbare energie te realiseren
 • Efficiënt, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer te realiseren, als alternatief voor vliegverkeer
 • Stem voor de dieren. Stem voor een duurzame toekomst.

  Stem voor een historische overwinning.

  Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

  Je kunt stemmen op