Doorbraak: Kamer wil kalf bij koe


22 februari 2016

De regering moet binnen een half jaar met een plan van aanpak voor de melkveehouderij komen om kalfjes bij de moederkoe te laten. Een Kamermeerderheid heeft ingestemd met een motie hiertoe van Marianne Thieme. De Kamer geeft hiermee aan een einde te willen aan het huidige kabinetsbeleid waarin de bestemming van kalfjes aan de melkveehouder zelf wordt overgelaten.

2202Koe in de wei

De standaardpraktijk in de melkvee-industrie is om een kalf direct na de geboorte weg te halen bij de moeder. Dit leidt tot zeer veel stress bij zowel moeder als kalf en daarmee tot grote welzijns- en gezondheidsproblemen. De Tweede Kamer wil dat de regering binnen een half jaar met een plan van aanpak komt om de kalfjes voortaan voor een bepaalde tijd bij de moederkoe te houden.

Marianne Thieme: De landbouw zou natuurlijke processen moeten respecteren, ook in het geval van de melkveehouderij. Het welzijn van dieren zal moeten prevaleren boven marginale inkomensvoordelen van de industrie.

The Dutch government has six months to present an action plan obliging dairy farmers to let calves stay with their mothers. A motion proposed by Marianne Thieme was supported by a parliamentary majority. The Dutch Lower House thus acknowledges its wish to end the current cabinet policy that allows dairy farmers to make their own decisions concerning the destination of calves.

2202Koe in de wei

In dairy industry, separating calves from their mothers directly after birth is standard practice. This results in enormous amounts of stress and, with it, major welfare and health problems, for both calf and mother cow. The Lower House wants the government to present an action plan within the following six months to leave calves with their mothers for a certain time after birth in future.

Marianne Thieme: “Farmers should respect natural processes, also in the case of dairy farming. Animal welfare will have to prevail over the industry’s marginal income benefits.