Worldlog Hafta 25 – 2010


25 Haziran 2010

Hollanda’nın kuzeyinde yeralan Waddenzee’de geçen hafta yolunu kaybetmiÅŸ bir katil balina bulundu. Genç ve zayıf düÅŸmüÅŸ bu katil balina Dolfinarium’a getirildi. Hayvanlar için Parti olarak, bu katil balinanın bir an önce kendi doÄŸal ortamına bırakılmasını istiyoruz. Bu nedenle meslektaşım, meclis üyesi Esther Ouwehand, Tarım, DoÄŸa ve Gıda Kalitesi Bakanı’na verdiÄŸi önergede bu hayvanların bakımı ve doÄŸal ortamlarına geri götürülmeleri konusunda protokol kurallarını öÄŸrenmek istedi. Bu hayvanların baÅŸarılı bir ÅŸekilde doÄŸal ortamlarına geri dönebilmeleri için mümkün olduÄŸunca insanlarla fazla karşılaÅŸmamaları gerekmektedir. Bir de bu hayvanın neden ve nasıl Waddezee’e geldiÄŸinin araÅŸtırılmasını istiyoruz. Umarım en kısa zamanda bu katil balina özgürlüÄŸüne kavuÅŸur.

Hayvanlar için Parti olarak, Google Streetview (sokakların uydu görüntüsü) insanların kiÅŸisel bilgilerini toplamaları konusunda endiÅŸeliyiz. Bu yüzden geçen hafta mecliste, Adalet Bakanlığına, kiÅŸisel hakların korunması konusunda açıklık getirmelerini istedim. Günlük gazete olan de Pers’te yayınlanan bir habere göre, Fransa’da sokakların uydu kayıtlarını alan arabalarda, e-postaları takip edebilecek ve hatta ÅŸifrelere de girebilecek donanıma sahip olduÄŸu belirtilmektedir. Fransız kuruluÅŸları bunu öÄŸrendiler. CNIL Hayvanlar için Parti, Hollanda hükumetinin, Google’in topladığı bilgileri, aynı Fransa’da olduÄŸu gibi istemelidir. KiÅŸisel haklar güvence altına alınmadığı sürece, bu arabaların daha fazla Hollanda içinde gezmelerine izin verilmemesini istiyoruz.

Bir iyi haber! Geçen hafta ticari amaçla balinaların avlanmaması önerisi yasal olarak kabul edildi. Uluslararası Balina Komisyonu (IWC), Fas’ın Agidar ÅŸehrinde balina avcılarının avlamasına izin vermedi.

Bu öneri, ticari amaçlı balina avcılığı yapan ve yapmayan ülkeler arasında bir anlaÅŸma saÄŸlamaktadır, çünkü 1986 yılından beri yürürlükte olan balina avcılığını yasaklama, ülkeler arasında sorun olmaktaydı. Hayvanlar için Parti olarak tabii ki bu yasanın daha sık kontrol altında tutulmasını istemekteyiz, çünkü Norveç, Izlanda ve Japonya bu kanuna uymamaktadırlar. Bu yüzden devleti, Avustralya’nın Japonya’ya karşı açtığı davada Avustralya’yı desteklemeye davet ediyoruz. Japonya, yıllardır yasadışı olarak balina avcılığını sürdürmektedir. Iddia ettiklerine göre balinalar bilimsel araÅŸtırma amacıyla avlanmaktadır ancak eti pazara düÅŸmektedir.

Yapacağımız bir giriÅŸimle, hükümetten harekete geçmelerini, Avustralya hükümetine destekleyici bir mektup yazmalarını ve Japonya’yı uluslararası mahkemede yargılanmalarını saÄŸlanmalarını bekliyoruz. Ayrıca gerekirse , yasadışı balina avcılığı konusunda yardım teklif etmelerini istiyoruz.

Ve bir iyi haberle daha kapatalım. Hayvanlar için Parti, Ispanya’nın yerel yönetimi olan Cantabrë’e yazdığı bir mektupla, hayvan barınaklarındaki kötü ÅŸartların iyileÅŸtirilmesini istedi. Bu yerel yönetim, bizim mektubumuzla tutumlarını hemen deÄŸiÅŸtirip, Ispanya hayvan hakları kuruluÅŸlarının tavsiyelerine uyacaklarını bildirdiler. Partimizin yurtdışında da bir farkı olduÄŸunu bilmenizde fayda var diye düÅŸünüyorum.

Haftaya görüÅŸmek üzere,

Marianne

Last week a lost orca was found in the Wadden Sea to the North of the Netherlands. The young, weakened orca has been housed in the Dolphinarium here in the Netherlands. The Party for the Animals all efforts should be oriented towards getting the orca back to the ocean. My colleague and Member of the Lower House Esther Ouwehand therefore asked parliamentary questions to the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) to find out which protocols are being followed in the animal's care and later return to the wild. In order to make the return as successful as possible, it is important for example that the orca have as little contact with people as possible. We would also like to see an investigation into the reasons why the animal became lost in the Wadden Sea. I hope at any rate that the orca's story has a happy ending and that she can enjoy her freedom again as soon as possible.

The Party for the Animals is also concern about the way in which Google Streetview is collection people's personal information. I therefore asked questions in the Lower House last week to the Minister of Justice to clarify what Google Streetview can and cannot do in connection with privacy laws. An article in 'de Pers', a daily commuter newspaper, revealed that Google used Streetview cars to collect not just images and WiFi hotspot details, but also email account passwords and parts of email messages. French organisation CNIL found out.

The Party for the Animals wants the Dutch government to demand, just as France did, the details that Google collected and use them to investigate a breach of privacy. We also want the Streetview cars to no longer have access to the Netherlands before privacy can be guaranteed.

A good message! Last week there was a proposal to legally allow commercial whale hunting. During a summit on whaling in Agidar, Morocco, the International Whaling Commission (IWC) gave a hearing to such parties as the European Union to not allow this proposal to pass.

The proposal was a compromise between whaling and non-whaling countries, as every year conflict develops on whether to lift or not lift the ban on commercial whaling set in 1986. The Party for the Animals wants closer supervision on the commercial whaling ban because countries such as Norway, Iceland and Japan are not keeping to this decision. That is why we have called on the government to openly support the complaint Australia recently laid against Japan. The legal proceedings are to stop the whaling that Japan has been guilty of for decades. Japan admits catching whales for scientific purposes, but the meat simply ends up for sale on the market.

Using a motion, we want to our government to send a letter of support to the Australian government for its initiative to drag Japan in front of the International Court of Justice. The Party for the Animals also wants the Netherlands to offer support and help in the procedure against illegal whaling.

One more positive message to close. Because of a letter from the Party for the Animals to local government in Spanish Cantabria about deplorable conditions in a dog shelter, positive developments are now under way to improve these dog's lots. The local government changed its position the moment they read our letter and was prepared to listen to the advice given by Spanish animal organisations. It is good to know that the Party for the Animals can make a difference abroad too!

See you next week,

Marianne