Avrupa Parle­menteri Anje Haze­kamp’ın Ukray­na’daki sokak köpek­lerinin öldürül­mesine ilişkin soruları


24 Nisan 2017

Erovizyon Şarkı Yarışması yaklaşırken Ukrayna’daki sokak köpeklerinin öldürülmesine ilişkin medya haberleri giderek artıyor

1- 2011’de Ukrayna’daki sokak köpeklerinin acımasızca katledilmesi konusunda “yakın zamanda ilerleme işaretlerine rastlandığı” belirtilmişti [1]. Komisyon halen Ukrayna’da bu konuda ilerleme kaydedildiğini mi düşünüyor?

2- Bu vahşete ve Ukrayna’nın Avrupa Evcil Hayvanları Koruma Sözleşmesi’ne karşı gelen tutumuna ilişkin karşı tavır alacak mısınız?

Ukrayna ile yapılan Ortaklık Anlaşması’na göre bu anlaşma Ukrayna’daki hayvan refahına olumlu etki edecekti. Ayrıca bir partinin isteği üzerine AB ve Ukrayna arasında hayvan refahına ilişkin müzakere başlayabilir (madde 68).

3- Ortaklık Anlaşması ve Komisyonun sözüne dayanarak “Ukrayna yasalarının AB yasalarına uydurulmasını yakından denetleme” konusunda Ukrayna ile görüşmeye gidilmesi ve ülkeyi sokak köpeklerinin katledilmesine son verilmesi konuda zorlama olasılığı görüyor musunuz, değilse görüşmeler sırasında hayvan refahı konusunda daha iyi garantiler verilmesi talep edilmesi daha doğru olmaz mıydı?

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnwers.do?reference=E-2011-011178&language=EN

Several media reports on the killing of stray dogs in Ukraine in the run-up to the Eurovision Song Contest

1) In 2011, the Commission stated that there had been ‘some recent signs of progress’ regarding the ‘brutal killing of stray dogs’ in Ukraine [1]. Does the Commission continue to believe that progress has been made regarding the treatment of stray dogs in Ukraine?

2) Does the Commission distance itself from the cruel treatment of stray dogs, and will it address the Ukrainian government about their violation of the European Convention for the Protection of Pet Animals?

According to supporters of the Ukraine-European Union Association Agreement, the agreement would lead to better animal welfare in Ukraine and at the request of a party, consultation between the EU and Ukraine on animal welfare would be possible (Article 68).

3) Considering the Association Agreement and the Commission’s commitment to ‘closely monitor bringing Ukraine’s legislation in line with EU standards’, does the Commission see possibilities to enter into consultations with Ukraine and force the country to end the killing of stray dogs and, if not, shouldn’t better guarantees for animal welfare have been required during negotiations?

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-011178&language=EN