Între­bările lui Anja Hazekamp, euro­par­la­men­tarul din partea PvdD, cu privire la uciderea câinilor vagabonzi în Ucraina


24 aprilie 2017

Cu ocazia Festivalului Eurovision care va avea loc curând, diverse canale media au raportat cu privire la uciderea câinilor vagabonzi în Ucraina

1) În 2011 Comisia a raportat că „s-au înregistrat progrese recente” în ceea ce privește „uciderea brutală a câinilor vagabonzi” în Ucraina [1]. Este Comisia în continuare de părare că este vorba de un progres în ceea ce privește tratamentul câinilor vagabonzi în Ucraina?

2) Intenționați să vă distanțați de practica brutală în tratamentul câinilor vagabonzi și aveți de gând să vă adresați Ucrainei cu privire la încălcarea Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Domestice?

Conform susținătorilor acordului de asociere cu Ucraina, acesta ar trebui să ducă la o mai accentuată bunăstare a animalelor în Ucraina și că, la solicitarea unui partid, va putea exista o consultare între UE și Ucraina cu privire la bunăstarea animalelor (art. 68)

3) În baza acordului de asociere și a promisiunii Comisiei că „veți monitoriza cu atenție transpunerea legislației Uniunii Europene în legislația din Ucraina”, întrevedeți posibilitatea de consultare cu Ucraina și obligarea acestui stat de a opri această practică de ucidere a câinilor vagabonzi, și în caz contrar, nu cumva ar fi trebuit să fie prevăzute garanții mai bune încă din timpul negocierilor?

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-011178&language=EN

Several media reports on the killing of stray dogs in Ukraine in the run-up to the Eurovision Song Contest

1) In 2011, the Commission stated that there had been ‘some recent signs of progress’ regarding the ‘brutal killing of stray dogs’ in Ukraine [1]. Does the Commission continue to believe that progress has been made regarding the treatment of stray dogs in Ukraine?

2) Does the Commission distance itself from the cruel treatment of stray dogs, and will it address the Ukrainian government about their violation of the European Convention for the Protection of Pet Animals?

According to supporters of the Ukraine-European Union Association Agreement, the agreement would lead to better animal welfare in Ukraine and at the request of a party, consultation between the EU and Ukraine on animal welfare would be possible (Article 68).

3) Considering the Association Agreement and the Commission’s commitment to ‘closely monitor bringing Ukraine’s legislation in line with EU standards’, does the Commission see possibilities to enter into consultations with Ukraine and force the country to end the killing of stray dogs and, if not, shouldn’t better guarantees for animal welfare have been required during negotiations?

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-011178&language=EN