Animal Welfare Party


United Kingdom

2006 yılında kurulan AWP, insanlar, hayvanlar ve çevre için daha iyi bir geleceğe inanmaktadır. Partinin siyasaları, çevre, insan ve hayvanların çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu daha adil, daha tarafsız ve sürdürülebilir bir toplum yaratmayı amaçlamaktadır. Anahtar siyasalar şunları içermektedir:

  • Sübvansiyonları hayvancılık ve balıkçılıktan, bitkiye dayalı tarıma yönlendirmek.
  • Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin kaldırılması amacıyla bağlayıcı hedefler konmasını sağlamak ve alternatif yolları desteklemek.
  • Hayvanlara zulüm cezalarının artırılması.
  • Okullarda, aile hekimliklerinde ve işyerlerinde sağlıklı, bitkiye dayalı hayat tarzını tanıtmak ve teşvik etmek.
  • Hayvan refahını hiçe sayan hayvancılık uygulamalarının sonlandırılması.

Bağlantı

Yeni Zelanda canlı hayvan ihracatını yasakladı! Dünya çapındaki hayvan koruma partileri AB’ye bunu örnek alma konusunda baskı yapıyor

Yeni Zelanda hükümeti geçtiğimiz hafta canlı hayvanların denizyoluyla ihracatını durdurduğunu açıkladı. Bu dünya çapındaki hayvan hakları örgütleri ve siyasi partileri tarafından alkışlanan tarihi bir karar oldu. Dünya hayvan koruma partileri şimdi bir ortak mektup aracılığıyla Avrupa Komisyonu’nu Yeni Zelanda’yı örnek almaya davet ediyor. Avrupa Parlamentosu vekili Anja Hazekamp birkaç yıldır bu ...

Haberler