Animal Welfare Party


United Kingdom

2006 yılında kurulan AWP, insanlar, hayvanlar ve çevre için daha iyi bir geleceğe inanmaktadır. Partinin siyasaları, çevre, insan ve hayvanların çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu daha adil, daha tarafsız ve sürdürülebilir bir toplum yaratmayı amaçlamaktadır. Anahtar siyasalar şunları içermektedir:

  • Sübvansiyonları hayvancılık ve balıkçılıktan, bitkiye dayalı tarıma yönlendirmek.
  • Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin kaldırılması amacıyla bağlayıcı hedefler konmasını sağlamak ve alternatif yolları desteklemek.
  • Hayvanlara zulüm cezalarının artırılması.
  • Okullarda, aile hekimliklerinde ve işyerlerinde sağlıklı, bitkiye dayalı hayat tarzını tanıtmak ve teşvik etmek.
  • Hayvan refahını hiçe sayan hayvancılık uygulamalarının sonlandırılması.

Bağlantı

Büyük başarı: Milyondan fazla Avrupa vatandaşı deney hayvansız bir Avrupa talep ediyorlar

Hayvan deneylerini durdurun; hayvan deneysiz kozmetik ürünleri destekleyin! 27 AB ülkesinden 1.4 milyon insan, Avrupa Vatandaş Girişimi ‘Zulümsüz Kozmetik Ürünleri Kurtarın’ aracılığıyla hayvan deneylerine yüksek sesle ve net bir şekilde karşı çıktılar. Bu hayvan deneysiz bir Avrupa yolunda bir dönüm noktası. Hollanda Meclisi’nde de bu yaz deney hayvanları konusunda aşama kaydedildi. Hayvanları Ko...

Haberler