Animal Welfare Party


United Kingdom

2006 yılında kurulan AWP, insanlar, hayvanlar ve çevre için daha iyi bir geleceğe inanmaktadır. Partinin siyasaları, çevre, insan ve hayvanların çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu daha adil, daha tarafsız ve sürdürülebilir bir toplum yaratmayı amaçlamaktadır. Anahtar siyasalar şunları içermektedir:

  • Sübvansiyonları hayvancılık ve balıkçılıktan, bitkiye dayalı tarıma yönlendirmek.
  • Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin kaldırılması amacıyla bağlayıcı hedefler konmasını sağlamak ve alternatif yolları desteklemek.
  • Hayvanlara zulüm cezalarının artırılması.
  • Okullarda, aile hekimliklerinde ve işyerlerinde sağlıklı, bitkiye dayalı hayat tarzını tanıtmak ve teşvik etmek.
  • Hayvan refahını hiçe sayan hayvancılık uygulamalarının sonlandırılması.

Bağlantı

Esther’in Bloğu: Doğa ve hayvan haklarına dünya çapında ilgi artıyor

Hayvan hakları hareketimiz uluslararası alanda giderek büyüyor ve bu durum basının gözünden kaçmıyor. Mesela geçen günlerde İtalyan RAI3 televizyon kanalından araştırmacı gazeteci ve program yapımcısı Sabrina Giannini’ye Hollanda, İtalya ve Avrupa'daki hayvan refahı ve hareketimizin uluslararası büyümesiyle ilgili bir röportaj verdim. Röportaj 6 Ocak'ta yayınlanacak. İtalya'da kardeş partimiz Part...

Haberler