Animal Welfare Party


United Kingdom

De AWP werd in 2006 opgericht en gelooft in een betere toekomst voor mens, dier en milieu. Het beleid van de partij is gericht op het creëren van een samenleving die eerlijker, rechtvaardiger en duurzamer is, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van milieu, mensen en dieren. De voornaamste beleidslijnen zijn onder andere:

  • Subsidies aan de veeteelt en visserij omzetten naar subsidies voor plantaardige landbouw.
  • Het geleidelijk afbouwen van dierproeven met bindende doelstellingen voor vermindering daarvan, waarbij alternatieven goed worden ondersteund.
  • Het verhogen van boetes voor mensen die zich schuldig maken aan dierenmishandeling.
  • Het bevorderen van gezonde plantaardige initiatieven binnen scholen, huisartspraktijken en op de werkplek.
  • Het afbouwen van landbouwpraktijken die slechte gevolgen voor dierenwelzijn hebben.

Gerelateerd

Verbod op puppy-fabrieken in Australië dankzij Animal Justice Party

Een wetsvoorstel voor een verbod op puppy farms van de Australische Animal Justice Party is vorige week aangenomen door het Upper House (de senaat) in de staat New South Wales. Een enorme doorbraak voor de jaarlijks meer dan honderdduizend pups die daar in intensieve broodfokkerijen worden ‘geproduceerd’ – en voor hun moeders. “De puppy-fokkerij is de bio-industrie voor huisdieren”, aldus Emma Hur...

Nieuws