Animal Welfare Party


United Kingdom

De AWP werd in 2006 opgericht en gelooft in een betere toekomst voor mens, dier en milieu. Het beleid van de partij is gericht op het creëren van een samenleving die eerlijker, rechtvaardiger en duurzamer is, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van milieu, mensen en dieren. De voornaamste beleidslijnen zijn onder andere:

  • Subsidies aan de veeteelt en visserij omzetten naar subsidies voor plantaardige landbouw.
  • Het geleidelijk afbouwen van dierproeven met bindende doelstellingen voor vermindering daarvan, waarbij alternatieven goed worden ondersteund.
  • Het verhogen van boetes voor mensen die zich schuldig maken aan dierenmishandeling.
  • Het bevorderen van gezonde plantaardige initiatieven binnen scholen, huisartspraktijken en op de werkplek.
  • Het afbouwen van landbouwpraktijken die slechte gevolgen voor dierenwelzijn hebben.

Gerelateerd

Nieuw-Zeeland verbiedt export van levende dieren! Partijen voor de Dieren wereldwijd vragen de EU hetzelfde te doen

Vorige week kondigde de regering van Nieuw-Zeeland aan dat zij een einde gaat maken aan de export van levende dieren over zee. Een historisch besluit dat wereldwijd werd toegejuicht door dierenbeschermingsorganisaties en politieke dierenrechtenpartijen. Partijen voor de Dieren van over de hele wereld dringen er nu in een gezamenlijke brief bij de Europese Commissie op aan om het voorbeeld van Nieu...

Nieuws