Histo­rische doorbraak: Australië en het VK verbieden het vervoer van levende dieren!


23 mei 2024

Een historische overwinning voor de dieren, want het Verenigd Koninkrijk en Australië keurden een verbod op de export van levende dieren goed! Over de hele wereld strijden dierenrechtenactivisten al tientallen jaren onvermoeibaar tegen de wrede export van dieren. De Nederlandse Partij voor de Dieren wil iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan protesten, zich heeft uitgesproken voor een verbod, ervoor heeft gevochten in de politieke arena en heeft geholpen om de verschrikkingen van deze industrie aan het licht te brengen.

Australië

Het Australische verbod gaat in op 1 mei 2028 en gaat om schapen die levend per schip worden geëxporteerd. De regering heeft een transitieplan opgesteld en een steunpakket van $107 miljoen voor boeren en de toeleveringsketen gecreëerd. In 2023 exporteerde Australië 650.717 schapen [1]. Naast schapen exporteert Australië 702.066 andere dieren - voornamelijk runderen – wat helaas nog steeds zal worden toegestaan. De Partij voor de Dieren zal erop toezien dat de EU de export van levende dieren in Australië niet overneemt.

De Australische Animal Justice Party – de zusterpartij van de Partij voor de Dieren – heeft nauw samengewerkt met de overheid om het verbod rond te krijgen. Ze hielpen mee aan het opbouwen van politieke druk, met als resultaat dat de export van levende dieren niet langer wordt geaccepteerd door de meerderheid van de Australiërs.

De Animal Justice Party: "Natuurlijk zouden we willen dat de uitfasering sneller plaatsvindt. Maar onze bijdragen aan het veiligstellen van financiële steun en zekerheid over overgangsdata zorgen ervoor dat er geen weg terug meer is! We weten echter dat de klus nog niet is geklaard."

Groot-Brittannië en de EU

Slechts een paar dagen na de aankondiging van het Australische verbod werd de Animal Welfare (Livestock Exports) Act in het VK geaccepteerd. Het verbod behelst "runderen en andere runderen, paarden en andere paard-achtigen, schapen, geiten en varkens of wilde zwijnen"; over zee en met andere transportmiddelen. De Animal Welfare Party UK vecht hier al sinds 2006 voor en noemt het een inspiratie dat mededogen uiteindelijk heeft gezegevierd.

Post-Brexit-overeenkomsten sluiten Noord-Ierland echter uit van het verbod, omdat ze moeten voldoen aan de vrijhandelsregels van de EU. Duitsland en Luxemburg hebben ook beperkingen opgelegd aan de export van levende dieren, omdat ze niet willen dat dieren naar niet-EU-landen worden geëxporteerd. Dit benadrukt het enorme belang van een EU-breed verbod.

Ongeveer 80% van de wereldwijde export van dieren is afkomstig uit (en vaak binnen) EU-landen. Tussen 2007 en 2022 is de export verdrievoudigd [2]. Hoewel er welzijnsregels zijn, is er weinig tot geen handhaving. Vrachtwagens zijn te vol, veel dieren hebben geen voedsel en water en er vinden illegale transporten bij hoge temperaturen plaats. Bovendien worden veel dieren geëxporteerd naar landen met lagere welzijnsnormen.

Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Nederlandse Partij voor de Dieren, ging naar havens en EU-grenzen om de transporten te controleren. In plaats van de transportbedrijven te beboeten voor het illegaal vervoeren van dieren tijdens een hittegolf, kreeg ze van de politie een boete voor het controleren van de temperatuur.

Impuls

Er lijkt over de hele wereld een impetus te zijn om iets te doen tegen het wrede transport van dieren. Vorig jaar werd in Nieuw-Zeeland (Aotearoa) een verbod van kracht om een einde te maken aan de export van levende dieren voor de fokkerij. Export voor de slacht werd al in 2008 verboden. Een Braziliaanse rechtbank besloot ook dat de export niet zou moeten worden toegestaan.

Hopelijk inspireert dit fantastische nieuws tot soortgelijke ontwikkelingen wereldwijd, zodat geen enkel dier deze wreedheid meer hoeft te doorstaan!

Bronnen

[1] agriculture.gov.au/biosecurity-trade/export/controlled-goods/live-animals/live-animal-export-statistics

[2] agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardSTO/STO_Meat.html