Verbod op puppy-fabrieken in Australië dankzij Animal Justice Party


23 november 2022

Een wetsvoorstel voor een verbod op puppy farms van de Australische Animal Justice Party is vorige week aangenomen door het Upper House (de senaat) in de staat New South Wales. Een enorme doorbraak voor de jaarlijks meer dan honderdduizend pups die daar in intensieve broodfokkerijen worden ‘geproduceerd’ – en voor hun moeders. “De puppy-fokkerij is de bio-industrie voor huisdieren”, aldus Emma Hurst, parlementslid voor de Animal Justice Party New South Wales en indiener van het wetsvoorstel. “We gaan daar een einde aan maken – mark my words!”

Honden in een broodfokkerij in Nederland, foto: House of Animals.

Op dit moment zijn er alleen al in de staat New South Wales naar schatting zo’n tweehonderd broodfokkerijen – grootschalige fokbedrijven – die samen zo’n 103.000 pups per jaar fokken voor de verkoop via dierenwinkels en websites. Hoewel dierenliefhebbers de pups vaak kopen in de veronderstelling dat die door kleine, zorgzame fokkers zijn grootgebracht, is de praktijk in broodfokkerijen wreed en onethisch en heeft menig onderzoek grote misstanden aan het licht gebracht – in Australië en elders.

Moederhonden worden in kleine, kale hokken vastgehouden zonder zonlicht, sociale interactie of gezelschap, en werpen gedwongen het ene na het andere nest pups – net zo lang tot dat lichamelijk niet meer gaat. Veel van deze honden lijden aan oog- en oorinfecties, huidziekten, tumoren en aandoeningen aan de heupen. Vaak wordt voldoende zorg en soms zelfs voldoende voedsel en drinkwater hen ontzegd.

De Animal Justice Party stelt in heel Australië deze misstanden aan de kaak. In Victoria, Western Australia en nu ook New South Wales stelt de partij met succes wetgeving voor om de intensieve hondenfokkerij te stoppen en het fokken en verkopen van pups te reguleren. Het nu aangenomen wetsvoorstel beperkt het aantal honden dat iemand mag houden, stelt een limiet aan het aantal nestjes dat een moederhond mag dragen en stelt registratie van fokkers verplicht.

Groei beweging en successen voor de dieren in Australië

Het succes van de Animal Justice Party volgt op een reeks overwinningen voor de dieren die de partij onlangs behaalde. Zo mogen veroordeelde dierenbeulen dankzij de partij voortaan niet meer met dieren werken, wordt dierenmishandeling zwaarder bestraft, wordt medische zorg voor huisdieren betaalbaar voor iedereen in de staat Victoria en maakte de partij in bijna alle staten een eind aan het fokken van dolfijnen, walvissen en bruinvissen voor vermaak.

In de federale verkiezingen in het voorjaar van dit jaar, groeide de Animal Justice Party dan ook aanzienlijk. Bovendien wist de partij in aanloop naar de verkiezingen belangrijke invloed uit te oefenen op het landelijke beleid voor dieren en natuur van de nu zittende regering. De verwachtingen voor de aanstaande staatsverkiezingen in Victoria op 26 november zijn dan ook hoog gespannen: de Animal Justice Party zet daar opnieuw de bescherming van huisdieren, wilde dieren, natuur en de planeet hoog op de politieke agenda.

Stop broodfokkerijen, wereldwijd!
Ook dierenrechtenpartijen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk oefenen druk uit om de (internationale) illegale handel in pups van malafide broodfokkers aan banden te leggen. In het Verenigd Koninkrijk verwelkomde de Animal Welfare Party nieuwe wetgeving op dit gebied als een belangrijke eerste stap richting een verbod op de wrede puppyfokkerij, pleit de partij voor verdergaande maatregelen om het mishandelen, verwaarlozen en afdanken van huisdieren tegen te gaan.

In Nederland – waar de handel in honden wel de meest lucratieve illegale business na drugshandel is genoemd – heeft de Nederlandse Partij voor de Dieren Kamervragen gesteld over de omstreden online puppy-handel en pleit zij voor hardere, verplichtende maatregelen om de misstanden in de fokkerij te beëindigen. In het Europees Parlement heeft Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren voorstellen gedaan én aangenomen gekregen om de illegale handel in pups in Europa aan te pakken.

Ook dierenorganisaties als Four Paws en House of Animals strijden intussen onvermoeibaar om de illegale fokkerijen te ontmaskeren en voor de rechter te brengen – en met succes: onlangs werd een malafide fokkerij met 400 honden in Nederland door de rechter gedwongen te sluiten. Het Duitse Bundesverband Tierschutz en andere organisaties startten deze petitie

aan de Europese Commissie en het Europees Parlement om een einde te maken aan de illegale handel van – volgens EU-onderzoek – 50.000 pups per maand (!) in Europa. Teken ook!