Maat­re­gelen tegen puppy­handel krijgen steun van mili­eu­com­missie Europees Parlement


28 januari 2020

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vorige week vrijwel unaniem ingestemd met voorstellen om de illegale puppyhandel in Europa beter aan te pakken. De milieucommissie wil verbeterde registratie van huisdieren, waardoor fokkers, handelaren en eigenaren beter te achterhalen zijn, ook als huisdieren naar een ander EU-land zijn gebracht.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren, pleit in de milieucommissie van het Europees Parlement voor een sterkere aanpak van illegale handel in huisdieren.

"Goede registratie van huisdieren is een belangrijke stap in de strijd tegen illegale puppyhandel. Daarnaast kan dierenmishandeling beter worden aangepakt als er betrouwbare informatie over handelaren, fokkers en eigenaren gekoppeld is aan een huisdier," zegt Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp, die meeschreef aan de voorstellen. Op initiatief van Hazekamp refereert de aangenomen resolutie tevens naar de mishandeling van straathonden en galgo's in Europa.

Ook een voorstel van de Partij voor de Dieren om álle honden en katten in Europa standaard te registreren - in Nederland geldt al een registratieplicht voor alle honden - werd aangenomen. Nu geldt de Europese verplichting om huisdieren te registreren enkel voor dieren die worden meegenomen naar een ander land. Bovendien gebeurt de registratie niet in elk land op dezelfde manier, wat fraude in de hand werkt en voor problemen zorgt bij het opvragen van informatie over huisdieren.

Andere maatregelen die in de resolutie worden voorgesteld zijn verplichte registratie van alle fokkers en handelaren in de EU en het stellen van minimumeisen voor dierenwelzijn, zwaardere straffen voor het illegaal handelen in huisdieren en voor het vervalsen van (gegevens op) huisdierpaspoorten en frequentere controles op illegale handel door onder andere douane en politie.

In februari stemt het voltallige Europees Parlement over de bovenstaande voorstellen. Als het Europees Parlement de voorstellen aanneemt, dan lost de Partij voor de Dieren een van haar Europese verkiezingsbeloften uit het Animal Politics EU Manifest van 2019 (opgesteld samen met 11 Europese zusterpartijen) nu al in in.

Waar we voor staan

Dierenrechten

Gerelateerde organisatie