Animal Justice Party


Australia

2010 yılında kurulan Animal Justice Party (AJP), Avustralya’daki parlamento kararları alınırken hayvanların çıkarlarını korumakta ve hayvanları temsil etmektedir. Şu anda 5,000’den fazla üyesi olan AJP’nin ilk temsilcisi 2015 yılının mart ayında New South Wales belediye meclisine seçilmiştir. Bunu daha fazla seçilmiş temsilciler takip etmiştir.

Partinin ana öncelikleri arasında hayvanların canlı ihracatına son vermek,; kanguru gibi korunan doğal hayatın avlanmasına son vermek; batarya kafes veya dişi domuzların gebelik süresince kıprdamadan tutulduğu kafesler gibi insanlık dışı hayvancılık uygulamalarına son vermek; ve hayvanlarla kurulan pozitif ilişkilerin daha güçlü, akıllı, saygılı, şefkatli ve sağlıklı bir toplum yarattığını tanımak ve bunun gerçekleşmesi için çalışmak.

Bağlantı

Çevrekırım ve hayvanlara zulüm ceza­landırıla­bilir mi? Hayvanları Koruma Parti­si’nin plan­larına Avrupa Parla­men­to­su’nda destek

Çevreye zarar vermek ve hayvanlara acı çektirmek AB genelinde suç sayılmalı. Bu, sadece bu konuda bir dizi öneriler sunan Hollanda Hayvanları Koruma Partisi’nin görüşü değil, Ekim sonunda bu konuda oylama yapan Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi’nin de görüşü. Ulusal düzeyde ise Hayvanları Koruma Partisi ve Avustralyalı kardeş partisi Animal Justice Party de hayvan, çevre ve iklimi koruma alanında...

Haberler