Avrupa’ya kanguru eti ve deri itha­latını durdurun! Hayvanları Koruma Parti­si’nin çağrısına destek


23 Şubat 2022

Hayvanları Koruma Partisi’nin kabul edilen önerisi sayesinde Hollanda hükümeti kanguru ürünlerinin Avrupa’ya ithalatının yasaklanmasını savunacak. Avustralya’daki büyük ölçekli kanguru avı, korkunç hayvan ızdırabına yol açıyor ve kanguru eti endüstrisindeki berbat hijyen koşulları nedeniyle büyük sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Hayvanları Koruma Partisi bu yüzden yıllardır Avustralya’daki kardeş partisi Animal Justice Party (Hayvan Adalet Partisi) ile birlikte bu ‘(doğada yaşayan) kara memelilerinin dünya çapındaki en büyük katliamına’ son verilmesi çağrısında bulunuyor.

Videoyu izlemeden önce çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir

Kanguru avının yol açtığı hayvan ızdırabı ve gıda güvenliği riskleri hakkındaki Avustralya kökenli Kangaroo. A Love-Hate Story (Kanguru. Bir Sevgi-Nefret Hikayesi, 2017) belgeselinin tanıtma filmi

Avustralya’da her yıl milyonlarca kanguru, dünyanın en büyük ticari av pratiklerinden biriyle öldürülüyor. Avrupa Birliği kanguru eti ve derisi için en büyük pazar iken, Amerika Birleşik Devletleri de onu takip ediyor. AB genelinde en büyük ithalatçılar ise Hollanda, Belçika, Fransa ve Almanya. Kanguru eti çoğunlukla restoranlarda ve köpek ve kedi yemi için kullanılırken, kanguru derisi Nike, Adidas ve Puma gibi spor ayakkabısı üreticileri için tercih edilen bir malzemedir. Kanguru derisinden ayrıca buz pateni, motosiklet kıyafeti ve telefon kılıfı yapılmaktadır.

Siyasi eylem: AB ithalat yasağı
Hollanda Hayvanları Koruma Partisi ve Avustralya’daki kardeş partisi Hayvan Adalet Partisi, tıpkı Avustralya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hayvan koruma örgütleri gibi yıllardır kanguru avına son verilmesini ve kanguru ürünlerinin ithalat ve satışının yasaklanmasını savunuyorlar. Rusya ve Amerika’nın Kaliforniya eyaleti bu tür bir yasağı yürürlüğe koymuşken, Hollanda ve diğer Avrupa ülkeleri halen fazlaca kanguru eti ve derisi ithal ediyorlar. Bu durumda büyük ölçekte hayvan ızdırabı ve halk sağlığı için artan risklerden kısmen sorumlu haldeler. Hayvanları Koruma Partisi’ne göre buna artık bir son verilmelidir.

Bu amaçla partimiz, o zamanki parti lideri Marianne Thieme ve Avustralya Hayvan Adalet Partisi meslektaşlarının da söz aldığı ifşa edici belgesel Kanguruyu Hollanda parlamentosunda gösterdi. İthalat yasağını tekrarlarca önerdikten sonra, partimiz bu ay en son önergesi için Hollanda Meclisi’nde çoğunluğun desteğini aldı: Hollanda bakanı Avrupa Komisyonu düzeyinde bu yasağı artık savunmak durumunda.

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi’ne göre, Avrupa genelinde kanguru ürünlerinin ithalatının yasaklanması en mantıklısı. Zaten köpek, kedi ve fok kürklerinin, üretimleri büyük hayvan ızdırabına neden olduğu için, Avrupa Birliği’ne ithalatı yasak. Hayvanları Koruma Partisi’ne kalırsa kanguru ürünlerinin ithalatı da bir an önce yasaklanmalı.

Son derece acımasız

‘Her gece bebek kangurular dövülerek öldürülüyor. Siz bunu durdurabilirsiniz Bakan Ley.’ Hayvan Adalat Partisi’nin Çevre Bakanı’na çağrısını içeren ilan panosu.

Birçok araştırmanın ortaya çıkardığı üzere, geceleri yapılan kanguru avcılığı korkunç hayvan ızdırabına neden oluyor. Muhbirler kanguru bebeklerinin nasıl keselerinden alınıp ölene kadar dövüldüklerini veya kafalarının kesildiğini ortaya çıkardı. Yavru kangurular annesiz kaderlerine terkedilerek ya yırtıcı hayvanlar tarafından yakalanmakta, ya da açlık ve susuzluktan yavaş yavaş ölmekte. Ayrıca sadece ‘kafadan vurularak’ öldürülen hayvanların eti satılabildiği için başka yerlerde ağır yaralanan yetişkin hayvanlar ölümlerine terk edilmekte: tahminlere göre vurulan hayvanların %40’ına kadarı, yani yılda 65.000 ila 652.000 hayvan. Avustralya eyaleti New South Wales meclisinin araştırması da avlanma sırasında davranış kurallarının sistematik olarak ihlal edildiğini göstermiştir.

Halk sağlığı için tehlike
Kanguru eti, hayvan refahına verdiği ciddi zararların yanında, halk sağlığı için de büyük riskler oluşturmakta. Avustralya Gıda ve Ürün Güvenliği Kurumu’nun araştırması, Avustralya kanguru eti endüstrisinin en temel hijyen kurallarına uymadığını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle çoğu kanguru eti, yüksek oranda koli basili ve salmonella gibi hasta edici bakterilerle kontamine oluyor. Hijyenik olmayan koşullar ve kanguru et ve derilerinin uluslararası nakliyesi, hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıkların oluşma ve yayılma riskini, yani korona gibi yeni pandemilerin ortaya çıkma riskini, yükseltiyor.

Siz de imzalayın: Kanguru avını durdurun!
Avustralya Hayvan Adalet Partisi
kanguru ve valibileri korumak için kanguruların ticari avlanması ve işlenmesine hızla son verilmesi ve yasal düzenlemeler getirilmesini savunuyor. Avustralya’da 2020 yılında milyarlarca hayvanın öldüğü ve kanguruların da arasında bulunduğu hayvanların yaşama alanlarının yok olduğu yıkıcı orman yangınlarından sonra parti, New South Wales eyaletinde kanguruların öldürülmesine derhal geçici bir yasak getirilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu’na derhal Avrupa’ya kanguru eti ve deri ithalını durdurması çağrısında bulunan dilekçe 46.000’dan fazla kişi tarafından imzalandı. Siz de bu dilekçeyi imzalayın!