Çevrekırım ve hayvanlara zulüm ceza­landırıla­bilir mi? Hayvanları Koruma Parti­si’nin plan­larına Avrupa Parla­men­to­su’nda destek


16 Kasım 2022

Çevreye zarar vermek ve hayvanlara acı çektirmek AB genelinde suç sayılmalı. Bu, sadece bu konuda bir dizi öneriler sunan Hollanda Hayvanları Koruma Partisi’nin görüşü değil, Ekim sonunda bu konuda oylama yapan Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi’nin de görüşü. Ulusal düzeyde ise Hayvanları Koruma Partisi ve Avustralyalı kardeş partisi Animal Justice Party de hayvan, çevre ve iklimi koruma alanında önemli başarılara ulaştı.

Çevre ve hayvanları korumaya dair Avrupa mevzuatı şu anda tekrar gözden geçiriliyor. Çevre Komitesi’ne kalırsa yakında insanlara ve çevreye zarar veren yasadışı yükleri boşaltmak ve genetiği değiştirilmiş organizmaları çevreye dökmek Avrupa Birliği genelinde suç sayılacak. Komite ayrıca Stop Ecocide örgütü ve Hayvanları Koruma Partisi’nin uzun süredir savunduğu çevrekırımı (kasıtlı olarak çevreye ciddi, yaygın ve uzun süren zarar vermeyi) suç sayma önerisi lehine oy kullandı.

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi, daha önce de Hollanda Meclisi’nde, dünya genelinden örnekler ve on somut önlemden oluşan bir yol haritası içeren bir çevrekırımı suç sayma önerisi sunmuştu. Parti, planı İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinde de yayınlayarak dünya genelindeki hükümetlere, çevrekırımı sona erdirmeyi amaçlayan küresel harekete katılma çağrısı yapmıştı.

Videoyu izlemeden önce çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir

Hayvan Politikaları Vakfı küresel konferansı Saving the World with Fork & Knife (Amsterdam, 2021) sırasında Jojo Mehta (Stop Ecocide International Başkanı) ve Lammert van Raan (Hollanda Hayvanları Koruma Partisi Milletvekili) tarafından yapılan Çevrekırım ve Gıda Sunumu.

Parti ayrıca bu doğrultuda, çevre ve iklim yıkımına yol açan ticari anlaşmalara da başarıyla karşı çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Hayvanları Koruma Partisi’nin fosil yakıtlara yatırımları koruyan ve gittikçe daha fazla AB ülkesinin kurtulmak istediği Enerji Şartı Antlaşması (Energy Charter Treaty - ECT)’na karşı çıkan önerisi kabul edildi. Öneri sahiplerinden Hayvanları Koruma Partisi milletvekili Christine Teunissen’e göre böylece “AB’nin bütünüyle fosil, iklim dengesini bozan ECT’den kurtulma şansı arttı!” Parti bundan iki yıl önce de Hollanda hükümetini AB ile Güney Amerika ülkeleri arasındaki Mercosur anlaşmasından çekilmeye zorlamıştı.

Hayvan istismarcılarına daha sert cezalar

Avrupa Çevre Komitesi Ekim ayında ayrıca Hayvanları Koruma Partisi’nin hayvan refahını ihmal etmeyi suç sayan önerisini de kabul etti. Bundan kasit hayvanları açlığa terk etmek; rahatsızlık, acı, yaralanma ve hastalığa yol açmak. Ayrıca hayvanların doğal davranmalarını imkansızlaştıran ‘yasadışı eylemler’ de suç sayılmalı. Bu evcil hayvanlar, çiftlik hayvanları, vahşi hayvanlar ve laboratuvar hayvanları için geçerli olmalı.

Çevre Komitesi’ne göre, yukarıda bahsedilen suçlardan sorumlu olanların ömür boyu hayvan beslemekten ve hayvanlarla çalışmaktan men edilebilmeleri gerekir. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği AB ülkelerine ve ulusal hukuk sistemlerine bağlı. AB ülkeleri hangi cezaların verilebileceği konusunda son yetkiye sahipler, fakat cezaların suçun ciddiyetine uygun olması gerekli. Hayvanları Koruma Partisi, Hollanda’da kuruluşundan beri, hayvanlara zulümden sorumlu insanlar için daha ağır cezaları ve uzun süreli (hatta ciddi durumlarda ömür boyu) hayvan besleme yasağını savunuyor.

Kısa süre önce Avustralya’da Animal Justice Party bu alanda büyük bir zafer elde etti. Partinin sabıkalı hayvan istismarcılarına hayvan besleme ve hayvanlarla çalışma yasağı önerisi, geçtiğimiz hafta Üst Meclis’ten geçti. “Kısa süre önce bir yavru köpek yetiştiricisi, hayvanlara zulümden hüküm giydi, fakat halen 100’den fazla köpeği barındıran bir çiftliği işletiyor” diye anlatıyor Animal Justice Party New South Wales milletvekili Emma Hurst ve bu onun bildiği çok sayıdaki feci örneklerden sadece biri: “Hayvan zulmünden sabıkalı insanların hayvanlara erişimini önlemek için yasayı değiştirmek zorunda kaldık.”