Animal Justice Party


Australia

Utemeljena 2010. godine, Animal Justice Party zastupa interese životinja u odlukama parlamenata diljem Australije. Trenutno ima preko 5000 članova. AJP je u ožujku 2015. izabrala svog prvog predstavnika u gornjem domu Državnog parlamenta New South Walesa.

Nakon toga slijedilo je više izabranih predstavnika. Ključni prioriteti stranke su: okončanje živog izvoza životinja; okončanje ubijanja zaštićenih autohtonih divljih životinja kao što su klokani; okončanje okrutnih praksi intenzivnog uzgoja kao što su kavezi za piliće, krmače i druge prakse; i priznajući da pozitivan ljudski angažman sa životinjama stvara jaču, mudriju, poštovaniju, suosjećajniju i zdraviju zajednicu.

Povezano

Ekocid i okrutnost prema život­injama kažnjivi? Potpora planovima Stranke za životinje u Europskom parla­mentu

Nanošenje štete okolišu i nanošenje štete životinjama trebalo bi kriminalizirati u cijeloj EU. To nije samo mišljenje nizozemske Stranke za životinje, koja je u tu svrhu dala niz prijedloga, već i Odbora za okoliš Europskog parlamenta, koji je o tome glasovao krajem listopada. Na nacionalnoj razini, Stranka za životinje i njena australska sestrinska stranka Animal Justice Party također su postigle...

Vijesti