Kanguru eti halk sağlığı açısından büyük riskler taşıyor


4 Ocak 2016

Thieme: Kanguru eti ticaretini durdurun.

Marianne Thieme bundan böyle Avrupa ve Hollanda’ya kanguru eti ticaretinin yasaklanmasınıı öngörüyor. Avustralya’daki kanguru eti üretimi, mesela yavru kanguruların sopalanarak öldürülmesi veya hayvan tamamen ölmeden terk edilmesi gibi eylemler nedeniyle hayvan sağlığı ve yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca kanguru eti de halk sağlığı açısından riskler taşımaktadır. Bu nedenle PvdD Meclise kanguru eti ticaretinin yasaklanması için önergede bulunacak.

Kangeroes

Kanguruların eti için öldürülmeleri hayvanların yaşam koşullarını ve refahını olumsuz yönde etkilemektedir. Avustralya hükümeti, genç kanguruların sopalanarak öldürülmesini en insani yol olarak gördüğü için bu yol izlenmektedir. Daha yaşlı olan hayvanlar ise vurularak öldürülmekte ve bu nedenle genç hayvanlar çaresiz şekilde yalnız kalmakta, vahşi hayvanlara yem olmakta veya açlıktan ölmektedirler. Bunlar yetmiyormuş gibi eğer bir kanguru kafası dışında bir yerden vurulursa, öylece ölüme terk edilmekte, çünkü kanguru sadece kafsından vurulmuş ise etinin satışına izin verilmektedir.

E-koli ve salmonella
Hayvanların yaşam koşullarına olumsuz etkilerinin yanı sıra kanguru eti halk sağlığı açısından da tehditler içermektedir. Çeşitli araştırmalardan edilen sonuçlarda kanguru etinin çok yüksek miktarlarda koli basili (dışkıda bulunan bir bakteri çeşidi), salmonella ve toxoplasma gondii paraziti içerdiği tespit edilmiştir.

Avustralya gıda ve tarım ürünleri güvenliği otoritesinin yaptığı bir araştırmada ise kanguru eti ticaretinin bir çok temel hijyen kurallarını bariz hiçe saydığı ortaya çıkmıştır. Hayvan ölülerinin paslı çengellere asıldığı, canlı ve ölü hayvanların aynı ortamda barındırıldığı, su ve yemin yetersizliği ve yüksek çapraz bulaşma riskinin olduğu tespit edilmiştir.

Kaliforniya ve Rusya’da ithal yasağı
Rusya ve Amerika’nın Kaliforniya eyaleti kanguru etine yasak getirirken Hollanda yılda yaklaşık 800.000 ton kanguru ürünleri ithal etmektedir. Bu 2007’den bu yana % 400 artışa karşılık gelmekte ve Avustralya’nın toplam üretiminin % 17sini içermektedir. Dolayısıyla Hollanda dünyadaki en önemli kanguru eti müşterilerinden biri olarak sayılmaktadır.

Bu nedenle Hollanda Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) grup başkanı Marianne Thieme meclise kanguru eti ithalatının durdurulması için önergede bulunacak. Thieme “Daha önce fok yavrularının sopalanarak öldürülmesine karşı yürüttüğümüz kampanya sonucu fok kürkü ithalatı yasaklandı. Şu anda kangurulara da aynı korkunç muamele yapılmaktadır. Avrupa ve Hollanda kanguru etine de hayır demelidir. Ayrıca kanguru eti yemenin beraberinde getirdiği bakteri ve koli basili gibi sağlık riskleri de kanıtlanmıştır“ diye konuştu.

Bu konuda PvdD, Avustralya Hayvan Hakları Partisi (Australian Animal Justice Party) ile işbirliği içerisindedir.