Avrupa Partileri Hayvan­ların Temsilini Savunarak Siyasal Sistemi Yeniden Şekil­len­di­riyor


15 Mayıs 2024

Kendini hayvan haklarına adamış altı üye ülke siyasî partisi Haziran’da gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak için güçlerini birleştirdi. Seçime katılan Almanya, Hollanda, Portekiz, Fransa, Kıbrıs ve İspanya hayvan hakları partileri ‘Animal Politics EU (Hayvan Politikaları AB): Hayvanları Temsil Eden bir Avrupa Hareketi’ adı altında işbirliği yapıyorlar. Partiler, Avrupa Birliği’ndeki siyasal temsil sistemini tekrar gözden geçirmeye açıkça davet eden idealist kampanyaları ‘Hayvanlar oy veremez, ama siz verebilirsiniz!’i beraber lanse ettiler. Son anketler Animal Politics EU’nun önümüzdeki AB seçimlerinde 2-4 sandalye kazanacağını tahmin ediyor.

Katılımcı partilerin ideolojileri diğer Avrupa partilerinden temelden farklı. Alışılagelmiş partiler daha çok tepkisel ve kısa vadeli teknik çözümlere odaklanırken, bu hayvan partileri siyasal sistemin bütününün ahlakî etkilerini sorguluyor. “Bu hareket kampanyadan öteye gidiyor. Bu Avrupa’dan başlayarak, toplumumuzu bütün yaşayan varlıklar için daha iyi, daha etik bir yere dönüştürmeye yönelik dünyayı değiştirecek hareketin ana bir parçasıdır.” diyor kolektif internet sitesinde.

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp ekliyor:
“Kurumsal lobiciler doğa-iklim-ve hayvanları korumaya yönelik AB önlemlerini sabote etmek için çok çaba ve para harcıyorlar. Daha önce açıklanan çiftlik hayvanlarının kafeslenmesinin AB’de yasaklanması gibi önlemler ertelendi. Pestisitlerin Azaltılması Yasası masadan kaldırıldı ve Doğa Restorasyonu Yasası halen nihaî onaylanmayı bekliyor. İnsan ve hayvanlar için yaşanabilir bir geleceği güvenceye almak için hayvanları ve gezegenimizin çıkarlarını temsil eden güçlü bir sese her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.”

Manifesto

Animal Politics EU partileri sisteme karşı eleştirel yaklaşımlarını AB için pragmatik planlara çeviren manifestolarını lanse ettiler. Manifestonun dikkate değer amaçları arasında, AB malî desteklerinin hayvancılıktan sürdürülebilir tarıma yönlendirilmesi ve Hayvan Refahı için bir AB Komiseri atanması yer alıyor. Manifesto ayrıca milyonlarca destekçisi olan kafeslerin, kürklerin ve hayvanlarda testlerin yasaklanmasını isteyen vatandaş girişimlerini de dikkate alıyor.

Ҫiftçi Protestoları

Ҫiftçi protestolarının AB’yi daha az çevre dostu ve tarım endüstrisinin yıkıcı şirketlerini daha çok güçlendiren daha gevşek düzenlemeler içeren politikalar yapmaya zorlayan siyasî bir dönüm noktasına gelmek üzereyiz. Bu gelişmeler, bu büyük tarım şirketlerinin kontrol yarışından en fazla etkilenen hayvan ve doğanın çıkarlarını temsil edecek ve yanar döner siyasetçileri sorumlu tutmak için güçlü bir harekete ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Katılımcı Partiler

Animal Politics EU kolektifi Haziran 2024 Avrupa seçimlerine katılan altı siyasî partiden oluşuyor:

  • Parti Animaliste France, liste başı Hélène Thouy
  • Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) Spain, liste başı Cristina García
  • Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Portugal, liste başı Pedro Fidalgo Marques
  • Partij voor de Dieren Netherlands, liste başı Anja Hazekamp
  • Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) Germany, liste başı Sebastian Everding
  • Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου (Animal Party Cyprus), liste başı Kyriakos Kyriakou