Sürdürüle­bi­lirlik ve Çevre tartış­masında Esther Ouwe­hand’ın katkıları


30 Ocak 2017

İyi bir liberal prensip kendi özgürlüğünüz için başkalarının özgürlüğünü kısıtlamamaktır. Kendi istediğiniz her şeyi yapmak ve yapmamakta özgürsünüzdür, ancak başkalarını rahatsız edecek noktaya ulaşırsa bu özgürlük, o zaman özgürlük olmaktan çıkar. Bu durum dünya için de geçerlidir. Dünyayı gelecek nesillere bulduğumuz gibi bırakmalıyız. Ancak şu anda Batı’daki yaşam tarzımız, başkalarının özgürlüğü ve hayatlarını etkilemeye başladı. Bu yanlıştır. Bu kadar. Bu konuda başka söze gerek yok.

Bu hikâyedeki en önemli unsurlardan biri ormanların yok edilmesidir. Bio çeşitliliğin yok olması ve iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biridir. Tam 200 yıldır ormanların yok edilmesinin insanlığın geleceği için ne gibi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarılıyoruz. Buna rağmen ormanların yok edilmesini hala durduramadık. Onu bırakın, Hollanda çevre politikaları içerisinde ormanların yok edilmesi sanki sürdürülebilir bir süreçmiş gibi gösterilmeye başlandı. Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) olarak bu durumu düzeltmeye uğraşıyoruz.

Malezya’daki ormanları katlederek elde edilen kerestelerin meşrulaştırılarak Hollanda’da sürdürülebilir alım politikası adı altında alınması ile başlayalım. Buradan zaten kendiliğinden bio yakıt ithalatı için ormanların katledilmesi konusuna geliyoruz. Malezya’dan alınan keresteler sürdürülebilir alım politikası kapsamında ithal edilebiliyor. Güçlü lobi maalesef bio çeşitlilik, iklim ve Malezya’daki orman kabilelerinde yaşayan halkları alt ederek yıllar süren bu kavgayı kazandı. Bu davaya destek olan CDA’lı devlet bakanı, Malezya’dan gelecek bu keresteler sürdürülebilir olarak kazanılmamış olmasına rağmen örtbas ederek öyleymiş gibi gösterilmesini sağladı. O zamanki kabineden böyle bir alçak oyun beklenebiliyordu maalesef. Ancak şimdiki hükümette PvdA’lı bir bakanın bu işe ortak olması inanılır gibi değil!

Gerçekler şöyle: Malezya hükümeti Hollanda’nın alan araştırmalarını birlikte yürütme talebini reddediyor. Sonunda TPAC tarafından yürütülebilecek olan araştırma hiçbir bağımsız gerçek ölçütlerine uymuyor. Yerel halkın temsilcilerinin fikri hiçbir şekilde sorulmuyor. Çoğu konuşmak için ortamın güvenli olmadığını düşünüyor, görüşmeler ulaşılabilir konumlarda olmuyor veya kendileri ile hiçbir temasa geçilmediğini belirtiyor. Bu program TPAC değil Malezya hükümeti tarafından hazırlanmış. Eğer bir öğrenci bu şekilde tezini yazsaydı kesinlikle mezun olamazdı. O zaman bu politikamızın temelini neden böyle kaynağı sağlam olmayan bir araştırmaya dayandırıyoruz? Sahabat Alam Malaysia’nın (SAM) yaptığı bir araştırma sonucu yerel kabile halkının haklarının hala sistematik bir şekilde ihlal edilip büyük ölçülerde ormanın yasa dışı yollarla kesildiği belirlenmiş. Aynen aktarıyorum “Malezya ormanlarında yaşayan yerel halk ormanların kesilmesinden dolayı ciddi derecede mağdur durumdadır. Ormanları, meyva ağaçları ve bahçeleri talan edilmekte, nehirler kirletilmekte, hayvanlar ve balıklar yok olmakta ve yağmur ormanlarından ilaca ulaşmak daha zor olmasına karşın hastalık oranı artmaktadır. Yiyecek giderek daha fazla satın alınmak zorunda olmasına karşın, yağmur ormanında yaşayanların gelirleri giderek azalmaktadır. Bazı yerlerde mezarlıklar dahi tahrip edilip ağaçlar kesilmektedir.” Satın alma politikalarımız çok sürdürülebilir gördüğünüz gibi! Bu şekilde devam edersek bizi kim ciddiye alacak ki?

Devlet Bakanı’na geniş bağlamda da sorular yönelttim. Sürdürülebilir olmayan şeyler niye böyle adlandırılıyor? İklim değişikliğine karşı ve bio çeşitliliğin korunması için hep beraber elimizden geleni yapmalıyız. Bunun için herkese ihtiyacımız var: devlet, kurumlar ve halk. Eğer insanlar sürekli sahte sürdürülebilirlikle kandırılırsa, çok merak ediyorum o zaman yaşanılabilir dünya için herkesi nasıl teşvik edecek bu durum. Devlet bakanı bu konuya daha geniş bağlamda ele alacak mı? Çünkü benim deneyimlerime göre öyle olmadığı kanıtlandığı halde bir şeyi sürdürülebilir diye nitelendirmek çok büyük olumsuz yan etkiler doğuruyor ve biz buna izin veremeyiz.

Aynı durum palmiye yağı üretiminde de söz konusu. Malezya ve Endonezya’da eskiden yağmur ormanı olan yerlerde şimdi büyük ölçekli palmiye yağı ağaçlandırmaları türedi. Dünyada tahrip gücü en yüksek ekinlerden biri olan palmiyeyi soya da yakından takip ediyor. Palmiye sadece süpermarketlerde bulunan ürünlerin yarısından fazlasında dolgu maddesi olarak kullanılmasının yanı sıra araba depolarımızı da bio yakıt olarak dolduruyor. Buna bir son vermenin zamanı geldi. Devlet bakanı yenilebilir ekinlerden elde edilen bio yakıtın oranını iki kat artırmayı planlıyor. Bu gerçekten çok saçma. VVD de bizimle aynı şeklide düşündüğü için çok mutluyum. Bu sayede iklime hiçbir katkı sağlanmıyor. Bio çeşitlilik büyük hızla geriliyor. İnsanlar yurtlarından ediliyor, nehirler zehirleniyor, palmiye ekeceğiz diye yakılan ormanlardan çıkan dumanlar nedeniyle Güney Asya’da hava kalitesi kelimenin tam anlamıyla boğucu! Bildiğimiz bio yakıt tüketimi artmanın tersine tamamıyla bitmeli, en geç 2020 yılına kadar.

Meclis, devlet bakanını bio yakıtta palmiye yağının oranının artırılmaması konusunda ikna edecek gibi görünüyor. Ama bu üretilen palmiye yağının gıda sektörüne kayması anlamını taşımamalı. Palmiye yağı ithalatı tamamen durmalı. Devlet bakanı buna yanıt verebilir mi? Eğer palmiye yağının bio yakıt olarak kullanılmaması gerektiğini belirtirsek- ki bu beni çok mutlu eder-, o zaman bu ürünün gıdalarımızda dolgu maddesi olarak kullanılmasına da karşı çıkmalıyız. Çünkü üretimi aynı derecede doğaya zararlı. Hepimize bu konuda çok iş düşüyor.

Don’t use your freedom to restrict the freedom of others: a sound liberal principle. You are free to do as you please, but that freedom ends as soon as you start hampering others – which is definitely the case when you leave the earth in a worse state than you found it. Already, our behaviour in the West has had serious consequences for the freedom and circumstances of others. And let us be frank: that is wrong. It is as simple as that.

A central element in this story is deforestation; one of the main causes of biodiversity loss and climate change worldwide. For 200 years now, we have been warned about the dangers of deforestation to human survival. And still we have not put an end to the destruction of primeval forests. On the contrary, in the Dutch environmental policy, deforestation is “greenwashed” – we pretend it to be sustainable. The Party for the Animals will continue to fight this.

Starting with the sustainable purchasing policy legitimising deforestation in Malaysia, we will automatically come to deforestation in favour of biofuel imports. Malaysian hardwood can be procured according to the sustainable purchasing policy. After a longstanding battle, the powerful lobby has triumphed not only over biodiversity and climate, but over the inhabitants of the Malaysian forests. Our former Minister of Infrastructure and the Environment, a member of the Dutch Christian-democratic party CDA, made the suggestion to greenwash Malaysian hardwood, even though it is known to be non-sustainable. This was to be expected, considering the cabinet he was in. However, the fact that our current Minister of Infrastructure and the Environment, a member of the Dutch Labour Party (PVDA) and someone who values sustainability, is finishing this dirty job is inconceivable.

These are the facts: the Malaysian government was refusing to cooperate in a field study requested by the Netherlands. The study, which was eventually executed by the Timber Procurement Assessment Committee (TPAC), had nothing whatsoever to do with establishing the truth. Representatives of indigenous peoples were barely consulted. They either did not feel safe enough to talk, or they were not around and were not visited. The programme was not established by TPAC, but by the Malaysian government. If a student would write their thesis in this manner, they would undoubtedly fail. Are we then supposed to settle for this study to base our entire policy on? Research of environmental organisation Sahabat Alam Malaysia (SAM) shows that the rights of indigenous people are still systematically violated and that their land is used for large-scale illegal deforestation. I quote: “The people in indigenous villages in the Malaysian forests are suffering heavily from the timber harvesting. Their forests, fruit trees and gardens are destroyed and their rivers poisoned, fish and other animals disappear and the number of diseases increases, while access to medication from the rainforests becomes more difficult. Increasingly, people are forced to buy their food instead of grow it, while their revenues from the forests decline. Occasionally, even cemeteries are destroyed.” Very sustainable indeed, our purchasing policy! If we continue down this path, who will take us seriously?

I also ask the minister about the broader context: why are things that are not sustainable still called sustainable? We should all do our very best to end climate change and the loss of biodiversity, together. And we are going to need everyone: the government, the industry and the citizens. When constantly confronted with fake sustainability, I wonder what it will do to the public´s drive to work together towards a sustainable planet. Will the minister be prepared to comment on that broader context? In my experience, calling things sustainable that are demonstrably not, has major negative side effects which we simply cannot allow. The same goes for biofuels and, more specifically, palm oil in Malaysia, Indonesia and other countries where palm-oil plantations are popping up on a large scale, on areas that until recently had been rainforests and bogs. Palm oil is one of the most destructive crops in the world, followed closely by soy. It is not only used as a cheap filler product in more than half the products in the supermarkets, but also as a biofuel in our tanks. This has to stop. The minister intends to more than double the share of biofuels consisting of food crops such as palm oil, which is truly illogical. I am pleased that conservative-liberal party VVD is also critical of this plan. It will not be of any help to the climate. In fact, the loss of biodiversity will only accelerate. People are driven from their land, rivers are poisoned and the major forest fires for the establishment of new plantations have made the air quality in South East Asia – quite literally – suffocating. Consequently, the share of conventional biofuels should not be increased, but be brought down to zero, by 2020 at the latest.

It seems the Lower House will be able to encourage the minister to at least maintain double counting and, consequently, prevent her from increasing the share of palm oil in biofuels. Subsequently, the palm oil industry itself should of course not be used for our food industry: the import of palm oil needs to be stopped in its entirety. Would the minister care to respond to that? If we all stick together in saying that palm oil should not be used as a biofuel – which would make me very happy – we will have to work hard to make sure that it is also not used as a standard filler product in our food. After all, its production is just as harmful.