Contri­buția lui Esther Ouwehand la dezba­terea cu privire la Dura­bi­litate și Mediul Încon­jurător


30 ianuarie 2017

Un bun principiu liberal este că prin libertatea ta nu trebuie să limitezi libertățile celorlalți. Ești liber să faci tot ce vrei, însă libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea celorlalți. Acesta este cu siguranță cazul, dacă lași pământul într-o stare mai proastă pentru generațiile viitoare, decât cum l-ai găsit tu. Însă în acest moment, felul în care noi, cei din vest, considerăm că ne putem comporta, are deja consecințe asupra libertății și situației de trai a celorlalți. Aceasta este pur și simplu greșit. Cu siguranță. Nu ar trebui să o mai ascundem.

Unul dintre cele mai importante elemente în această poveste este despădurirea. La nivel mondial, aceasta este una dintre cele mai mari consecințe ale pierderii biodiversității și schimbării climatice. Încă de acum 200 de ani am fost atenționați cu privire pericolele pe care defrișarea le are asupra supraviețuirii omenirii. Totuși, nu ne-am oprit niciodată din a distruge jungla. Ba chiar mai mult, despădurirea a primit o imagine de greenwashing – ne comportăm de parcă aceasta este sustenabilă – în politica de mediu a Țărilor de Jos. Partidul pentru Animale continuă să lupte pentru a o opri.

Haideți să începem cu politica durabilă de achiziții ce conferă legitimitate defișărilor din Malaezia. Apoi ajungem la defrișările pentru producția de biocombustibil. Lemnul dur din Malaezia poate fi achiziționat conform politicii durabile de achiziții. După o luptă ce a durat ani la rând, lobby-ul puternic a câștigat de pe urma biodiversității, climatului și locuitorilor pădurilor din Malaezia. Predecesorul secretarului de stat, tabăra CDA, a propus să ofere imaginea de „greenwashed” lemnului dur din Malaezia, despre care se știe că nu poate fi recoltat în mod durabil. Până aici totul este normal, fiindcă nu te poți aștepta la altceva de la un ministru dintr-un astfel de guvern. Însă cred că este de neimaginat că acest secretar de stat din partea PvdA, ce este de partea durabilității, poate să finalizeze această sarcină revoltătoare.

Faptele se prezintă după cum urmează: guvernul din Malaezia refuză să coopereze cu cercetarea din teren pe care și-au dorit-o Țările de Jos. Această cercetare, ce a putut fi implementată într-un final prin TPAC, nu îndeplinește în niciun fel condițiile pentru aflarea în mod liber a adevărului. Reprezentanții popoarelor native abia dacă sunt consultați. Majoritatea nu s-au simțit suficient de în siguranță pentru a vorbi, nu s-au aflat în apropiere și nici nu au fost vizitați. Programul nu a fost întocmit de TPAC, ci de guvernul din Malaezia. Dacă un student ar dori să-și scrie lucrarea de licență în acest fel, ar pica fără doar și poate. Cum poate fi atunci suficient pentru noi, încât să ne bazăm politica pe aceasta? Din cercetările efectuate de Sahabat Alam Malaysia (SAM) reiese că drepturile populației native sunt încălcate în mod sistematic și că pe terenurile lor au loc defrișări ilegale la scară largă. Citez: „Oamenii din satele indigene din pădurile malaeziene au mult de suferit din pricina exploatărilor forestiere. Pădurile lor, pomii fructiferi și grădinile sunt distruse, râurile se poluează, animalele și peștii dispar și apar mai multe boli, în timp ce există mai puțin acces la medicamentele din pădurile tropicale. Alimentele trebuiesc gătite din ce în ce mai des, însă materialele din pădure scad din ce în ce mai mult. Câteodată se distrug chiar și morminte.” Foarte durabilă este această politică de achiziții a noastră! Cine ne va mai lua în serios dacă continuăm așa?

L-am întrebat pe secretarul de stat și cu privire la contextul mai larg. De ce anumite lucruri se etichetează drept durabile, când ele de fapt nu sunt așa? Trebuie ca împreună să ne dăm tot interesul de a opri schimbările climatice și pierderea biodiversității. Pentru aceasta avem nevoie de toată lumea: guvernul, companiile și cetățenii. Dacă oamenii se vor confrunta în continuare cu durabilitatea falsă, mă întreb ce efecte vor exista asupra motivației de a contribui cu adevărat la o planetă locuibilă. Oare secretarul de stat va dori să aprofundeze contextul mai amplu? Deoarece numirea tuturor lucrurilor ca fiind durabile, deși ele nu sunt așa, are după părerea mea efecte secundare negative foarte mari, pe care nu ni le putem permite.

Același lucru este valabil și în cazul combustibililor bio, foarte specific în cazul uleiului de palmier în Malaezia, Indonezia și alte țări unde plantațiile de ulei de palmier dispar la scară largă din locuri unde recent existau jungle și turbării. Uleiul de palmier este unul dintre cele mai distructive plante pe care le cultivăm la nivel global, iar soia este imediat după. Nu numai că este inclus ca materie primă ieftină în peste jumătate din produsele din supermarket, însă se găsește și în rezervoare pe post de combustibil bio. Aceasta trebuie să se oprească. Secretarul de stat are de gând să dubleze partea de combustibili bio formată din culturi alimentare precum uleiul de palmier. Aceasta este cu adevărat ilogic. Mă bucur că și VVD are o poziție critică cu privire la aceasta. Climatul nu este ajutat în acest fel. Biodiversitatea intră pe o pantă descendentă. Oamenii sunt înlăturați de pe terenurile lor, râurile sunt otrăvite și calitatea aerului în Asia de Sud-Est este grav avariată din pricina incendiilor forestiere pentru amplasarea de plantații. Raportul convențional de combustibili bio nu trebuie majorat, ci trebuie redus la zero, cel târziu până în 2020.

Pare că secretarul de stat poate lua măsuri în orice caz pentru a menține această dublare și deci nu se va opune majorării raportului de ulei de palmier în combustibilii bio. Producția de ulei de palmier în sine nu ar trebui să dispară din pricina industriei noastre alimentare. Importul de ulei de palmier trebuie deci să se oprească cu totul. Poate secretarul de stat să aibă o opinie cu privire la aceasta? Atât timp cât susținem că uleiul de palmier nu ar trebui utilizat pe post de combustibil bio – fapt de care mă bucur enorm – ar trebui de asemenea să acționăm pentru a ne asigura că uleiul de palmier nu reprezintă o materie primă în alimentele noastre. Deoarece producția este atât de dăunătoare. Și în acest sens trebuie să acționăm!

Don’t use your freedom to restrict the freedom of others: a sound liberal principle. You are free to do as you please, but that freedom ends as soon as you start hampering others – which is definitely the case when you leave the earth in a worse state than you found it. Already, our behaviour in the West has had serious consequences for the freedom and circumstances of others. And let us be frank: that is wrong. It is as simple as that.

A central element in this story is deforestation; one of the main causes of biodiversity loss and climate change worldwide. For 200 years now, we have been warned about the dangers of deforestation to human survival. And still we have not put an end to the destruction of primeval forests. On the contrary, in the Dutch environmental policy, deforestation is “greenwashed” – we pretend it to be sustainable. The Party for the Animals will continue to fight this.

Starting with the sustainable purchasing policy legitimising deforestation in Malaysia, we will automatically come to deforestation in favour of biofuel imports. Malaysian hardwood can be procured according to the sustainable purchasing policy. After a longstanding battle, the powerful lobby has triumphed not only over biodiversity and climate, but over the inhabitants of the Malaysian forests. Our former Minister of Infrastructure and the Environment, a member of the Dutch Christian-democratic party CDA, made the suggestion to greenwash Malaysian hardwood, even though it is known to be non-sustainable. This was to be expected, considering the cabinet he was in. However, the fact that our current Minister of Infrastructure and the Environment, a member of the Dutch Labour Party (PVDA) and someone who values sustainability, is finishing this dirty job is inconceivable.

These are the facts: the Malaysian government was refusing to cooperate in a field study requested by the Netherlands. The study, which was eventually executed by the Timber Procurement Assessment Committee (TPAC), had nothing whatsoever to do with establishing the truth. Representatives of indigenous peoples were barely consulted. They either did not feel safe enough to talk, or they were not around and were not visited. The programme was not established by TPAC, but by the Malaysian government. If a student would write their thesis in this manner, they would undoubtedly fail. Are we then supposed to settle for this study to base our entire policy on? Research of environmental organisation Sahabat Alam Malaysia (SAM) shows that the rights of indigenous people are still systematically violated and that their land is used for large-scale illegal deforestation. I quote: “The people in indigenous villages in the Malaysian forests are suffering heavily from the timber harvesting. Their forests, fruit trees and gardens are destroyed and their rivers poisoned, fish and other animals disappear and the number of diseases increases, while access to medication from the rainforests becomes more difficult. Increasingly, people are forced to buy their food instead of grow it, while their revenues from the forests decline. Occasionally, even cemeteries are destroyed.” Very sustainable indeed, our purchasing policy! If we continue down this path, who will take us seriously?

I also ask the minister about the broader context: why are things that are not sustainable still called sustainable? We should all do our very best to end climate change and the loss of biodiversity, together. And we are going to need everyone: the government, the industry and the citizens. When constantly confronted with fake sustainability, I wonder what it will do to the public´s drive to work together towards a sustainable planet. Will the minister be prepared to comment on that broader context? In my experience, calling things sustainable that are demonstrably not, has major negative side effects which we simply cannot allow. The same goes for biofuels and, more specifically, palm oil in Malaysia, Indonesia and other countries where palm-oil plantations are popping up on a large scale, on areas that until recently had been rainforests and bogs. Palm oil is one of the most destructive crops in the world, followed closely by soy. It is not only used as a cheap filler product in more than half the products in the supermarkets, but also as a biofuel in our tanks. This has to stop. The minister intends to more than double the share of biofuels consisting of food crops such as palm oil, which is truly illogical. I am pleased that conservative-liberal party VVD is also critical of this plan. It will not be of any help to the climate. In fact, the loss of biodiversity will only accelerate. People are driven from their land, rivers are poisoned and the major forest fires for the establishment of new plantations have made the air quality in South East Asia – quite literally – suffocating. Consequently, the share of conventional biofuels should not be increased, but be brought down to zero, by 2020 at the latest.

It seems the Lower House will be able to encourage the minister to at least maintain double counting and, consequently, prevent her from increasing the share of palm oil in biofuels. Subsequently, the palm oil industry itself should of course not be used for our food industry: the import of palm oil needs to be stopped in its entirety. Would the minister care to respond to that? If we all stick together in saying that palm oil should not be used as a biofuel – which would make me very happy – we will have to work hard to make sure that it is also not used as a standard filler product in our food. After all, its production is just as harmful.