Hayvan hakları


Hayvanlar, insan eğlencesi için bir ürün ya da araç, alet, oyuncak ya da aksesuar değil canlıdırlar. Hayvanlar iyi korunmayı hak ediyor. Haklarını tanımak, kendi doğasına ve ihtiyaçlarına saygı duymakla başlar. Bu hayvanların kullanılabileceği amaçlara sınırlar koyar.

Hayvanların herhangi bir amaç için kullanılabileceği otomatikliğinden kurtulmak istiyoruz. Eğlence, spor, reklam ve moda hayvanları kullanmak, yaralamak veya öldürmek için iyi bir neden değildir.

Birçok hayvanın refahı, ıslahı, ticareti veya öldürülmesi yoluyla tehlikeye girer. İnsanların hayvanlara kötü muamele ettiği veya hayvanları ihmal ettiği her yerde ciddi harekete geçilmesi gerekir.

Bağlantı

Hayvanları Koruma Partisinin itira­zından sonra Romanya'ya yönelik muhtemel Avrupa Ceza Yargıla­maları

Avrupa Komisyonu, bu yaz Romanya 'dan İran Körfezi'ne 70 bin koyunun taşınması sonucunda bir kontrol yapacak. Bunu yaparken, Komisyon ceza davası olasılığını açık tutuyor ve sonraki eylemler için kararları kontrolden sonra vereceklerini belirtiyor.Avrupa Komisyonu bu adımı, geçen Temmuz ayında, neredeyse bir ay süren ve AB kurallarına aykırı olarak 46 dereceye kadar sıcaklıklarda gerçekleştirilen ...

Haberler