Hayvan hakları


Hayvanlar, insan eğlencesi için bir ürün ya da araç, alet, oyuncak ya da aksesuar değil canlıdırlar. Hayvanlar iyi korunmayı hak ediyor. Haklarını tanımak, kendi doğasına ve ihtiyaçlarına saygı duymakla başlar. Bu hayvanların kullanılabileceği amaçlara sınırlar koyar.

Hayvanların herhangi bir amaç için kullanılabileceği otomatikliğinden kurtulmak istiyoruz. Eğlence, spor, reklam ve moda hayvanları kullanmak, yaralamak veya öldürmek için iyi bir neden değildir.

Birçok hayvanın refahı, ıslahı, ticareti veya öldürülmesi yoluyla tehlikeye girer. İnsanların hayvanlara kötü muamele ettiği veya hayvanları ihmal ettiği her yerde ciddi harekete geçilmesi gerekir.

Bağlantı

Hayvanları Koruma Partisi sayesinde hayvanlara acil yardım konusu nihayet acil durum plan­larının bir parçası haline geliyor

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi'nin talebi üzerine hayvanlara acil yardım konusu, Güvenlik ve Adalet Bakanı'nın kriz senaryolarına dahil edilecek. Bu, insanlar ve hayvanlar için tehlikeli durumları önleyebilir. Ayrıca Partinin Ukraynalı mültecileri evcil hayvanlarından ayırmayı durdurma önerisi de kabul edildi.

Haberler