Hayvan hakları


Hayvanlar, insan eğlencesi için bir ürün ya da araç, alet, oyuncak ya da aksesuar değil canlıdırlar. Hayvanlar iyi korunmayı hak ediyor. Haklarını tanımak, kendi doğasına ve ihtiyaçlarına saygı duymakla başlar. Bu hayvanların kullanılabileceği amaçlara sınırlar koyar.

Hayvanların herhangi bir amaç için kullanılabileceği otomatikliğinden kurtulmak istiyoruz. Eğlence, spor, reklam ve moda hayvanları kullanmak, yaralamak veya öldürmek için iyi bir neden değildir.

Birçok hayvanın refahı, ıslahı, ticareti veya öldürülmesi yoluyla tehlikeye girer. İnsanların hayvanlara kötü muamele ettiği veya hayvanları ihmal ettiği her yerde ciddi harekete geçilmesi gerekir.

Bağlantı

Hayvanları Koruma Partisi, Avrupa Parla­mentosu seçimleri için bir kez daha millet­vekili Anja Hazekamp'ı parti lider­liğine aday göste­riyor.

Avrupa yeni seçimlere hazırlanıyor. 6 - 9 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan seçimlerde Avrupa Birliği'nde oy kullanan tüm vatandaşlar, hangi 720 milletvekilinin Avrupa Parlamentosu'nu oluşturacağını seçebilecek. İklim ve biyolojik çeşitlilik krizi, bu seçimleri daha da önemli hale getiriyor. Cesaret ve kararlılıkla politikacılara topluca oy verebiliriz. Bu nedenle, Hollanda Hayvanları Koru...

Haberler