Worldlog Hafta 45 – 2011


11 Kasım 2011

1 ocakta getirilecek modern tavuk çiftliÄŸi yasağı 1 ocak kalacak! Hayvanları Koruma Partisi modern tavuk çiftliÄŸi yasağının ertelenme fikrine karşı çıktı. 1 ocak 2012 itibariyle Avrupa’da modern tavuk çiftliklerinin yasaklanacağı oniki senedir biliniyor. Kümes hayvanları yetiÅŸtiricilerine iÅŸ yerlerini yeni kurallara uygun hala getirmeleri için o kadar zaman tanınındı. Ancak buna raÄŸmen bazı ülkeler önlemin ertelenmesini istiyor. Bakan vekili Bleker’de Hollanda için yarım sene erteleme talep etmek istiyordu. Hayvanları Koruma Partisi’nin öncülüÄŸünde parlemento Bleker’in geri adım atmasını saÄŸladı. Åžimdi bakan Avrupa’da da teklife sırt çevirmek zorunda.

Bu hafta Hayvanları Koruma Partisi deniz üzerindeki doÄŸa alanlarının korunması ile ilgili büyük baÅŸarı elde etti. Parlementodaki bütün siyasi partiler, denizde korunması gereken alanların korunmasını saÄŸlayan Ortak Balık yönetmeliÄŸinin önündeki engellerin kaldirilması için, önergemize destek verdiler. Avrupa BirliÄŸi üyeleri ÅŸimdi denizlerinde koruma altına almak istedikleri alanları, kendi denizcilerini uzak tutarak koruyabilirler. Ancak baÅŸka Avrupa BirliÄŸi üyelerinden gelenleri engelleyemezler. Parlamento önergeyi kabul etmesi halinde hükümetten, Avrupada denizlerdeki koruma alanlarını zararlı aktivitelerden uzak tutmaları için Avrupa BirliÄŸi üyelerinin buna benzer karalar çikarması için baskı yapmasını talep ediyor.

Hayvanları Koruma Partisi bu hafta müzakere esnasında Hollanda’nın Afganistan’ın Kunduz eyaletindeki polis özel görevine destek vermediÄŸini tekrar açıkladı. BaÅŸbakan Rutte buna destek versin vermesin, bizim bu özel göreve güvenimiz yok.

Ve medya Esther Ouwehand’ın kendisi tarafından tasarlanan Halk saÄŸlığı Bakanının aÄŸzından yazdığı mektuba büyük ilgi gösterdi. Bize göre çok baÅŸarılı bir hareket. Halk saÄŸlığı Refah ve Spor Bakanlığı müzakeresi esnasında Esther, HalksaÄŸlığı Refah ve Spor Bakanı Schippers aÄŸzından Tarım Bakanı vekili Bleker’a yönelik ‘kendi sözlerimden iÄŸreniyorum’baÅŸlıklı mektubu okudu.

‘Sevgili Henk’ mektubunda bakan vekilinin yürüttüÄŸü tarım politikasının, Halk saÄŸlığı Bakanlığına nasıl hükmettiÄŸini ve dolayısıyla halkın saÄŸlığından neler aldığını apaçık gösterdik. Esther mektup hakkında ÅŸunları söyledi: Biz HalksaÄŸlığı Bakanının, Tarım alanında görev alan mesai arkadaşına bunun böyle devam edemiyeceÄŸini güzel bir dille anlatmasını bekliyoruz. Halk saÄŸlığı Bakanı halkın saÄŸlığını hasta edici tarımdan koruması lazım. Ve artık Henk Bleker’a orantının nasıl olması gektiÄŸini bildirmek zorunda.”

Ve birde sizinle enteresan, ekonomik krizin oluÅŸumu ile ilgili apaçık bir youtube videosunu paylaÅŸmak istiyorum: ‘The crisis of credit’.

Haftaya görüÅŸmek üzere!

The battery farming ban of1 January will still go into effect on 1 January! The Party for the Animals has foiled plans for the impending postponement on the battery cage ban. We have known for 12 years now that battery cages will be prohibited in Europe as of 1 January 2012. This entire time poultry farmers have known they need to adjust their business model to the new standards, but despite this fact some countries want a postponement. State Secretary Bleker also panned to argue for a six month reprieve for the Netherlands. Under the guidance of the Party for the Animals and the Dutch Labour Party (PvdA), the Lower House blew the whistle on Bleker. He now has to go back to Europe against the proposal.

This week, the Party for the Animals also successfully protected ocean-based nature reserves. Every party in the Lower House supported our motion to remove obstacles from the Common Fisheries Policy in order to better protect ocean-based reserves. European member states that wish to set up ocean-based reserves in their waters can currently exclude native fishermen from these areas, but not fishermen from other member states. By accepting this motion, the Lower House is asking the government to make a case in Europe for a balanced arrangement that enables member states to remove all damaging activities from an ocean-based reserve.

During the debate this week on the feints surrounding the Dutch police mission in the Afghan province of Kunduz, the Party for the Animals once again stated that it does not support this mission. Even with Prime Minister Rutte's assurances, we have no faith in it.

The press focused heavily this week on a fictitious letter written by Esther Ouwehand. We deem Esther's actions to be highly successful. During the debate about the Public Health, Welfare and Sport (VWS) budget, Esther read out a fictitious letter from Minister Schippers from VWS to State Secretary Bleker of Agriculture that stated 'I'm revolted by my own words'.

In the 'Dear Henk' letter we clearly showed how the State Secretary's agricultural policies dominate the Ministry of Public Health's interests and so heavily burdens our citizen’s health. Esther on the letter: “We imagine the Minister of Public Health explaining in fine detail to her colleague, the Minister of Agriculture, that it cannot go on like this. She must safeguard public health from pathogenic industrial agriculture, and it is high time for her to make it perfectly clear to Henk Bleker how things should be.”

An interesting and clear YouTube video about how the economic crisis came to be: ‘The crisis of credit’.

See you next week!