Worldlog Hafta 38 – 2011


23 Eylül 2011

Geçen hafta Hollanda demokrasisinde yıllık gelenekler hakimdi. Eylül ayının 3. salı günü bütçe günüdür. Kraliçe bu günde; hükumetin önümüzdeki yıl Hollanda’nın hangi rotayı izleyeceÄŸini bildirir. Akabinde Maliye Bakanı, yıllık devlet bütçesine genel bir bakıșın yeraldığı muhtırayı okur. Ve tabii ki her sene olduÄŸu gibi bayan vekillerin (ve davetli bayanların) È™apkaları gündeme gelir.

Geleneksel olarak Esther Ouwehand ve benim bütçe gününde È™apkalarımızda bir ifade yer alıyordu. Esther’in È™apkasındaki ifade arı ölümlerine dikkat çekiyordu. Esther'in bu È™apkası hükumete, doÄŸa ve biyoçeÈ™itlilik konusunda daha hassas davranmaları gerektiÄŸi konusunda bir uyarı niteliÄŸindeydi. Benim amiral È™apkamda ‘denizlerimizi koruyalım’ yazıyordu . Bizim bilimsel araÈ™tırmalar büromuzun geçen sene yayımladığı Denizler GerçeÄŸi (Sea the Truth) filmine ithafen özel olarak iÈ™lettim. Denizler GerçeÄŸi filmi, deniz ve okyanusların dibinin boÈ™altılmasının durdurulması ve balık tüketiminin azaltılmasını anlatmaktadır. Balık avlamaya ve yemeye bu hızla devam edersek çok yakın bir zamanda okyanus ve denizlerin dibi boÈ™alacak. Bilim adamları yıllarca doÄŸal kaynakların tüketilmesi konusunda uyarıyorlar, ama bu hükumet, bu tür istenmeyen mesajları görmezden gelme hususunda uzmanlaÈ™tı. Dümen tersine dönmeli artık ve tamamiyle baÈ™ka bir rota izlenmeli.

Ama merhamet ve süreklilik ne yazık ki kabinenin muhtırasında yer almamaktadır. Hükumet, faturayı düÈ™ük gelirlilere yüklemektedir. Her alanda yapılmak istenen ağır tasarruf tedbirleri, hükumetin toplumsal sorumluluktan ne kadar uzak olduÄŸunun bir göstergesidir. Ayrıca bu kabinenin açıkça belli oldu ki, iklim, doÄŸa, hayvanların yaÈ™am È™artları, gıda dağılımı ve madenleri düzenlemeye gidemeyeceÄŸini gördük.

Bu yüzden muhtıra görüÈ™melerini altı harekete böldük, çevreye zararlı mali yardımların kesilmesi, doÄŸal alanların satıșının durdurulması, ta ki bağımsız ekolojik araÈ™tırmaların doÄŸal deÄŸerlerin kaybolmadığını açıklayana dek ve hayvanların istiflenmesine son verilmesi. Hayvanların konumu, doÄŸa ve çevre kraliçenin konuÈ™masından daha önemlidir ve bunun için var gücümüzle çalıșacağız.

Haftaya görüÈ™mek üzere!

Last week hosted a number of annual democratic traditions in the Netherlands. The third Tuesday of September is what is known in the Netherlands as ‘Princes Day’. It is the day the queen delivers the speech from the throne: the government’s statement on the course it intends to take the country in the coming period. As always, this was followed by the presentation of the budget by the Minister of Finance, the annual statement of government revenue and expenditure. And, as always, the female parliamentary representatives (and female guests) donned hats on this special parliamentary day.

Keeping with tradition, Esther Ouwehand and I wore hats that made a statement. Esther wore a tiara that illustrated the worrisome decline of bee populations worldwide. Esther chose the bee since this animal symbolizes the current government´s attitude toward nature and biodiversity. I wore an admiral´s cap with the caption ´Save our seas´. This cap refers to the theme of the film ´Sea the Truth´ which was released by our scientific office a year ago. Sea the Truth (http://www.seathetruth.nl/en/) argues for reduced fish consumption and an end to the plundering of the seas and oceans. If we continue harvesting and consuming fish at the current rate, the seas and oceans will be virtually emptied within the foreseeable future. For years scientists have been raising the alarm about this exhaustion of natural resources, but this government has become an expert in ignoring inconvenient reports. This cannot go on like this. We need to change course completely.

Unfortunately, tolerance and sustainability were themes barely if at all touched upon in the budget. The extensive cutbacks on all forms of tolerance and sustainability reveal the true nature of a government that does not seem to understand how much we are all responsible for society and, particularly, its weakest members. Furthermore, the government has failed to demonstrate clearly how it intends to deal with the issues of the climate, nature, the living conditions of animals and the distribution of food and raw materials in a manner that is honest to all concerned.

It is for this reason that we have submitted a total of six motions for the debate on the budget regarding the abolition of subsidies that harm the environment, a call to suspend the sale of nature areas until independent studies demonstrate that any such sale will not mean the loss of valuable natural assets and a motion calling for an end to the intensive stabling of animals. The position of animals, nature and the environment and our climate are issues that are of greater importance than the speech from the throne and we will continue to stand up for them.

Until next week!