Worldlog Hafta 18 – 2009


1 Mayıs 2009

Geçen hafta Hollanda, Kraliçe günü kutlamalari sırasında gerçekleÅŸen Kraliyet ailesine yönelik olan bir suikast ile ÅŸoka girdi. Ä°ÅŸsiz kaldığı için evinin kirasını ödeyemeyen bir güvenlik görevlisi, arabası ile Kraliyet ailesine çarpmak üzere korunaklara doÄŸru hızla girmeye kalkıştı. Otobüse ulaÅŸamadi ama orada Kraliçenin geçmesini bekleyen 27 kiÅŸiye çarpti. Åžu anda 6 kiÅŸi hayatını kaybetti.

Çok hararetli tepkiler uyandıran, korkunç bir dram.Olayın hemen sonrasında güncel toplumun içerisinde ne kadar çok gerilim olduÄŸunu fark ediyorsunuz.

Ä°nsanlar ilk ÅŸu soruları soruyorlar; “Eylemi gerçekleÅŸtiren suçlunun cilt rengi ne ?, Acaba müslümanmıydı?, Terorist bir gerekçesi var mıydı?” Suçlunun beyaz ırktan olduÄŸu anlaşılınca da spekülasyonlar, “acaba hayvanları koruma eylemi” miye çevrildi. Kraliçe kürk giyiyor, kendi topraklarındaki avları hoÅŸ gorüyor, üstelik Hollanda Hayvanları koruma cemiyeti tarafından “Koruyucu Hanimefendiler” listesinden çikarıldı.

Büyük sarsıntılı olaylarda hep eylemi yapanın karakter portresine bakılır ve bunun yönelgesinde tüm benzer kiÅŸiler grup olarak damgalanır.

Bu hem tehlikeli hem de aynı zamanda oÄŸretıici. Önyargıları pekiÅŸtiriyor. FBI müslümanları ve hayvanları koruma eylemlerini demokrasinin en büyuk tehlikesi olarak tanımlıyor ve akıl dışı bir olay karşısında vatandaÅŸlar ilk etapta hemen bu iki grubu olası suçlu olarak gorüyor.

Söz konusu olayda eylemi yapan, toplumda herhangi bir politik, dini veya toplumsal bir grup ile iliÅŸkisi olmayan iÅŸsiz bir güvenlik gorevlisi. Åžu anda çocuklarını göremiyen boÅŸanmış bir baba olabileceÄŸi düÅŸünülüyor ama bu haberler henüz kesinleÅŸmedi ve bu durumdaki erkekler için bir örnek teÅŸkil etmiyor. Güvenlik görevlileri de tüm grup olarak ÅŸüphe altına girmemekte.

EÄŸer eylemci bir müslüman ya da aktivist olmuÅŸ olsaydı durum deÄŸiÅŸik olacaktı. Olası suçlu grubunda büyük bir imaj hasarına neden olurdu.

Bu çercevede yeni bir politik partinin kimlerle birlik oluÅŸturması konusunda çok dikkatli olması gerekiyor. Hayvan hakları konusunda deÄŸiÅŸiklik getirmek için seçilecek yolun Parlamenter demokrasi olmasi gerektiÄŸini vurgulamak gerekli.

Kanunu hiçe sayanlara, Hayvanları korumak icin resmi bir yol seçen partinin içerisinde yer yok. Bence bu çizginin dışına yanlızca tek bir ÅŸekilde çıkılabilir: yasalara açıkça karşı çıkarak, yasanın erdemsiz olduÄŸunu kanıtlamak için. Ama asla sinsice deÄŸil. Yasaya neden karşı çıktığını açık ve seçik bir ÅŸekilde anlatarak. ÖrneÄŸin saÄŸlıklı hayvanları önlem nedeniyle yok etmeye karşı çıkmak için hayvanları saklamaya göz yummak gibi.

Hollandalı rahibe Maria kuÅŸ vebası zamanında böyle bir eylemde bulunmuÅŸtu. Eylemini de hakim karşısında açıkladı ve savundu. Eyleminin belirli bir hedefi vardı: KuÅŸ vebasının asla bu ÅŸekilde öldüremeyeceÄŸi, saÄŸlıklı hayvanları ekonominin sunağına yatıran yasayı sorgulamak.

Haftaya toplumsal gruplarla oluÅŸturulacak birlikler konusundaki görüÅŸlerimi anlatacağım. Bu seçim yeni partinizin baÅŸarısı konusunda önemli bir etken olabilir.

The entire Netherlands reacted in shock last week to the Queen's Day attack on the Dutch royal family. A security guard who had lost his job and could no longer make rent drove his car through the barriers, and tried to hit the bus containing the Dutch royal family. He did not succeed in his mission, but he did mow down 27 members of the crowd, six of whom died.

This was a terrible scene and it has evoked some strong reactions. After an event such as this, you can really see just how much tension exists in our current society and how this can out in such extreme actions as this.

The very first question people asked was 'what colour was the perpetrator's skin?'
Could it have been a Muslim? Could this have been a terrorist act? Once the perpetrator proved to be white, forums on websites buzzed with the speculation that perhaps it could have been an animal activist. The Queen does wear fur after all, as well as allow hunting in the royal forest and is generally not considered as a patron of Dutch animal protection.
When any great traumatic event occurs, people look to profile the perpetrator so they can immediately stigmatise one group of people.

This is simultaneously dangerous and educational. It fits nicely into existing prejudices. The FBI demonises Muslims and animal activists as the greatest dangers to democratic constitutional state. Just look at which two groups are first suspected when an event that beggars belief occurs.

The perpetrator proved in this case to be an out-of-work security guard without any apparent connections to a particular ideology, religion, politics or social group. People suggested that perhaps he was a divorced man who was no longer allowed to see his children, but these reports were not confirmed, nor did they lead to the stigmatisation of other men in that position.

Nor did public opinion swing towards suspicion towards security guards.
This would not have been the case had the perpetrator been Muslim or an activist. His actions would have been explained away by the fact that he belongs to a certain group, thereby causing irreparable damage to that group's image. It is therefore a good idea for nascent political parties to choose their alliances carefully. You must clearly delineate the choices you make to create a parliamentary, democratic path to change as it concerns animal rights. Those who break the law to not belong in a Party for the Animals because just such a party must always choose to respect the law or change it using legal avenues.

The only way I believe we can deviate from this is civil disobedience, that is to say to break the law with clear intent, to prove that the law as it stands does not work. Never do it on the sly, always make it clear who is breaking the law and why and always accept the consequences of your actions such as a legislative review of the violation.
Examples of this sort of civil disobedience are letting animals that are to be culled in the name of disease prevention escape.

A Dutch nun, mother Maria did this during the bird flu scare in the Netherlands. She bore the responsibility for her actions to the public and in front of a judge. Her action had a clear purpose: to show that legislators were prepared to sacrifice healthy animals on the altar of the economy, which in its way is more deadly than an outbreak of the bird flu could ever have been.

Next week I will tell you more about how to conclude alliances with social groups and parties. The choices you make can break or break your new party!