Worldlog Hafta 16 – 2010


23 Nisan 2010

Balinaya güzel haber! Parlementodaki müzakere esnasında bütün balina türlerine koruma statüsü verme önerimize büyük destek aldık. Bu müzakerede kanunsuz olarak Hollanda’dan transit edilen balina etide görüÅŸüldü. Hayvanları Koruma Partisi bu uygulamalara son verilmesini ve Hollanda’nın daha fazla bu imkanı saÄŸlamamasını istiyor. Bu konudada parlementonun büyük çoÄŸunluÄŸundan destek aldık.

International Whaling Commission (IWC),uluslararası balinaları koruma ve balina avcılığı idaresi danışma kurulu, ÅŸuan balinaların 85 türünden 13’ünü koruyor. Hayvanları Koruma Partisi Tarım, DoÄŸa ve Gıda Kalitesi Bakanı Bayan Verburg’ten IWC’nin çalışma alanını genışletmesi için destek vermesini istedi. Haziran ayında Fas’ta IWC’nin balina avcılığı ile ilgili antlaÅŸmaları görüÅŸeceÄŸi konferansı var.

Suanda IWC’nin balina avcılığı ile ilgili sunduÄŸu uzlaÅŸma ne balina koruyucuları nede balina avcıları tarafından isteniyor. Önümüzdeki 10 yıl boyunca Japonya’da, Norweç’te ve Izlanda’da balina avcılığı saÄŸlayan, bu teklife bende kızgınım. Bu üç ülkenin 1986’dan beri dünya çapındaki uygulanan balina avcılığı yasağının açığından yaralanması sebebiyle, IWC’nin yıllardır başı dertte. UzlaÅŸmada avlanmasına izin verilen hayvan sayısı, balina avcılığı yapan ülkelerin avlamak istediÄŸi sayının çok çok altında.

Antartika’daki balina (Sphotos.nl)

Hollanda haber sitesi nu.nl’de balina avcılığınu durdurmak için önemli bir gerekçe yazıyordı. Balina dışkısı dünyanın ısınmasını engelliyor. Avustralya Antartika Bölgesine göre balina dışkısı, deniz yüzeyi için iyi bir gübre görevini yapiyor. C02 bu sayede daha iyi alınabiliniyor. AraÅŸtırmacılar balina dışkışının suya oranla 10 kat daha fazla demir içerdiÄŸini ve bitkilerin buna bayıldığını açıkladı. Bitkiler arasında yüzeyde yaÅŸayan yosunlar, havadan karbondioksit alarak oksijen veriyor. Balinalar dünyanın ısınmasını engelleme mücadelesinde belkide önemli bir rol üstlenebilirler!

Birde sizinle Hollanda domuz sektörünün 2008 yılında 1,5 milyardan daha fazla toplumsal masrafa sebep olduÄŸunu paylaÅŸmak istiyorum. Nicolaas. G. Pierson Foundation (Hayvanları Koruma Partisi’nin bilim bürosu)’ın isteÄŸi üzere Vrije Üniverstesinin çevre araÅŸtırmaları enstitüsü, bütün toplumsal masrafların fiyata yansıdığı takdirde domuz etinin gerçekteki fiyatının kaç olacağını araÅŸtırdı

Bu araÅŸtırma, tüketici fiyatlarının bir ürünün raflarda yerini alabilmesi için yeteri kadar gerçek masrafları yansıtmadığının açıkca göstergesidir. Bu gibi masraflar fiyatlara yansımış olsa, tüketici alış-veriÅŸine daha fazla para harcamak zorunda kalacak ve böylelikle daha az zararlı ürünler satın alacaktır. Hayvanları Koruma Partisi bu sebeple ‘et vergisini’ uygulamaya koymak istiyor. YoÄŸun hayvancılıktan elde edilen etlere % 19 gibi yüksek kdv ve biyolojik ürünlere sıfır tarife uygulanacak.

Son olarak parlemento’nun, Bay Waalkens (Ä°ÅŸci Partisi) ve Bay Ormel (Hiristiyan Demokrat Partisi)’in önersini onayladığıni bildirmek istiyorum. Öneri hayvan eziyetininin daha ağır cezalandırılması ve 10 yıllık deneme süresi verilmesini içeriyor. Biz bu öneriyi yeteri kadar ağır bulmadık ve hayvanlara eziyet edenlerin ömür boyu hayvanlara bakmalarının yasaklanmasını ve Genel TeftiÅŸ Kurulunda çalışan eleman sayısının artırılmasını istiyoruz. Ormel malesef ömür boyu hayvanlara bakma yasağı uygulamasını gerekli bulmuyor

Haftaya görüÅŸmek üzere!

Marianne

Good news for whales! During a debate in the Lower House, we received wide support for our proposals to accord protected status to all species of whale. This debate also considered the transhipment of illegally caught whale meat through the Netherlands. The Party for the Animals called for a stop to this practice and the Netherlands being used to facilitate these transhipments. Here, too, we were supported by a majority in the Lower House.

The International Whaling Commission (IWC), the international consultative body for protecting whales and regulating the whale hunt, currently only protects 13 of the 85 species of whale. The Party for the Animals asked Minister Verburg of Agriculture, Nature and Food Quality to make out a case to expand the sphere of action of the IWC to cover all species of cetacean. Thus far Minister Verburg seems willing to heed this call. The IWC will be holding a conference in Morocco in June to reach agreements on limiting the whale hunt.

A compromise currently being proposed by the IWC on the whale hunt is finding little support among both whale protectors and hunters. I am also angry about the proposal that would allow Japan, Norway and Iceland to hunt whales over the next ten years. The IWC has been in a quandary for years because these three countries have making use of loopholes in the worldwide ban on whale hunting since 1986. Under the proposed compromise, the number of animals that may be killed is substantially lower than what the whale-hunting countries themselves would like to harvest.

Whale near Antarctica from Sphotos.nl

The Dutch news website nu.nl published a sound argument for stopping the whale hunt: whale excrement counters global warming. According to the Australian Antarctic Division, whale excrement functions extremely well as an absorber of CO2 on the surface of the oceans. The researchers indicate that whale excrement contains ten times as much iron as water, and plant life thrives on iron. Algae that lives between the plants on the surface of the water convert carbon dioxide into oxygen. Whales could actually become a key factor in the efforts to counter global warming!

This week we heard the news that the Dutch pig-breeding industry cost the country € 1.5 billion in social costs in 2008. The Environmental Issues Institute of the VU Amsterdam University was commissioned by the Nicolaas. G. Pierson Foundation (the scientific bureau of the Party for the Animals) to calculate the actual price of meat when all social costs are included.

This study again shows that the retail price rarely reflects the actual costs that are incurred in getting the product onto supermarket shelves. If these costs were included in the retail price, consumers would find themselves paying more for their groceries and would consequently avoid purchasing these harmful – and pricier – products. The Party for the Animals therefore wants to implement a ‘meat tax’ that would subject meat produced by factory farms to the higher VAT rate of 19% and exempt biological products entirely from taxation.

Finally, I would like to inform you that I am happy that the Lower House has agreed to the proposal by Mr. Waalkens (Netherlands Labour Party) and Mr. Ormel (Christian Democrats) to introduce tougher sentences for animal abuse and to impose an operational period of 10 years. However, we don’t think this proposal goes far enough and we want people convicted of animal abuse to be subject to a lifelong ban on keeping animals and we want the General Inspection Service to be better staffed. Unfortunately, Ormel did not consider a lifelong ban necessary.

Until next week!

Marianne