Worldlog Hafta 15 – 2010


16 Nisan 2010

Seçim mücadelesi baÅŸlayabilir. Geçen hafta seçim programımızın konseptini “ Merhamet ve devamlılık için Reçeteler” baÅŸlığında meclise sunduk. 25 nisan’daki parti kongresinde programımız kesinleÅŸmiÅŸ haliyle üyelerimiz tarafından belirlenecek. DiÄŸer partiler krizle mücadelede, insanı merkez alan bir yaklaşımla ‘’alışılagelmis iÅŸ’’ tutumuna yönelmeyi tercih etse de Hayvanlar için Parti daha geniÅŸ gezegen görüÅŸünü benimsemekte çünkü, yeni kabinenin alacağı kararlar gelecek kuÅŸaklar için çok önemli olacaktır. 9 haziran günü Hollandalı seçmenin, planlarımzı nasıl deÄŸerlendirdiÄŸini göreceÄŸiz. Heyecan verici, ilk defa mecliste iken yeni parlemento seçimlerine katılacağız.

7 sene sonra dünya nüfusunun %70 içme suyu sıkıntısı çekecek, profesor Daniel Pauly’e göre 38 sene sonra denizler ve okyanuslarda balık kalmayacak ve WWF’ye göre 20 yıl içinde de malzeme gereksinimlerimizi karşılamak için ikinci bir dünyaya ihtiyacımız olacak. “ Merhamet ve devamlılık için reçeteler” radikal bir deÄŸiÅŸim için imkan sunuyor, bununla birlikte vatandaÅŸa seçme özgürlüÄŸü ve yaptığı seçimlerden sorumlu olmayı beraberinde getiriyor.

Geçen hafta, mayıs ayında çıkacak olan ingilizce kitabın Meat the Truth, Essays on Livestock Production, Sustainability and Climate Change tüm metinleri tamamlandı. çok sancılı bir dönemdi ama harika bir kitap oldu, yanında da yine ingilizce DVD verilecek. Bu kitaba sayısız yazar ve bilim adamının desteÄŸi ve katkısı oldu, The New York Times’ dan Mark Bittman gibi. Benim size sorum ise, ülkenizde bu kitabın kendi dilinize çevrilmesine yönelik bir ilginin olup olmamasıdır. Bunu bize e-posta yoluyla bildirebilirsiniz. info@ngpf.nl

Meat the Truth (Et Gercegi) filminin baÅŸarısından sonra yakında da Sea the Truth (Deniz GerçeÄŸi), denizlerin ve okyanusların durumları, aşırı avlanma ve balıklardaki yüksek miktarda zehir hakkında bir film çıkacak. Bu filmin galası Hollanda’da 19 mayısta Nicolaas G. Pierson Foundation (partimizin bilimsel araÅŸtırma bürosu) tarafindan yapılacak. Umarım bu film de Et GerçeÄŸi filmi kadar ilgi görür ve tartışılır. Su anda ilk etapta ingilizce yayınlanacak en azından mayıs ortalarında dünya dağıtımına kadar.

Bizim hayvancılığımızın nasıl organize olduÄŸuna dair güzel bir animasyon filmi.

Haftaya görüÅŸmek üzere!
Marianne

The election battle can begin! Last week we presented our draft election programme "Recipe for compassion and sustainability' for the Lower House elections. Our members established our definitive programme at the party conference on 25 April. Whereas other parties return to 'business as usual' when combating a crisis with a 'humancentric' approach, the Party for the Animals argues for the animals. We are the only party with a planet-wide approach because the choices made in the coming cabinet term will be crucial for future generations. On 9 June, we will find out what the Dutch voters think of our plans. It's exciting, this is the first time that we will participate in elections for a new Lower House with this position in parliament.

In 7 years, 70% of the global population will have insufficient access to clean drinking water. According to Professor Daniel Pauly, in 38 years the seas and oceans will be irreversibly fished out and within 20 years, according to the WWF, we will need a second earth to provide us with our raw material needs. 'Recipes for compassion and sustainability' offers opportunities for a radical turnaround, in which the citizen will have the maximum freedom of choice but will also be confronted with the personal responsibility connected to making these choices.

Last week I finally got every text out the door for the new English-language book Meat the Truth, Essays on Livestock Production, Sustainability and Climate Change that will hit the shelves in May. It was a painful birthing process, but it will be a fantastic book that includes an English-language DVD. I love the fact that numerous authors and scientists such as Mark Bittman from The New York Times wanted to work with us on it! My question here is if there is any interest in your country to have the book translated. If so, let me know by sending a mail to info@ngpf.nl.

As a sequel to the successful film Meat the Truth, we are soon to release Sea the Truth that covers the situation around our seas and oceans, overfishing, bycatch and the large amount of poison found in fish. The Dutch premiere of this film, made by Nicolaas G. Pierson Foundation (The Party for the Animal's scientific office), will take place on 19 May. I'm very curious to see what everyone will make of it. I hope the film will receive just as much attention and will make as much commotion as Meat the Truth! This very first edition will be in the English language so that we can be ready for global distribution from mid-May onward!

Included here is a neat cartoon clip about the way in which cattle farming is organised.

See you next week,
Marianne.