Worldlog Hafta 07 – 2013


11 Şubat 2013

Hollanda’da yılbaṣında havai fiá¹£ek patlatmaya karṣı olanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle bu hafta bakan Opstelten ve genel sekreter Mansveld e havai fiá¹£eklerin yasaklanması için hazırlıklara baá¹£lamasını istedik. Daha önce de yetersiz destek nedeniyle bu isteÄŸimiz reddedilmiá¹£ti. Ancak yapılan son araá¹£tırmalara göre sadece halkın büyük bir çoÄŸunluÄŸu deÄŸil, aynı zamanda birçok yerel yönetici ve siyasiler de bu yasaklamaya taraftarlar. Güzel !

Vatandaá¹£ların çoÄŸu da havai fiá¹£eklerin yasaklanmasını istiyor. Yaralanma tehlikesine karṣılık, yılbaṣı gecelerinde evlerinden çıkamıyorlar. Bunun yanı sıra patlamalar, hayvanlarda korku ve strese neden olmaktadır. Havai fiá¹£ekler, ağır metaller ve baá¹£ka zehirli maddeler içermektedir ki bunlar da toprağı havayı ve suyu kirletiyor. Her yılbaṣı gecesi sonrasında fazladan üç milyon kilo çöp toplanmaktadır. Birçok ülkede, insanlara fiziksel zarar verdiÄŸi gerekçesiyle vatandaá¹£ların havai fiá¹£ek patlatmalarına izin verilmemektedir. Bunun yerine hükumet profesyonel havai fiá¹£ek gösterileri düzenlemektedir. Bizde de bunun böyle olmasını istiyoruz!

Kurtların geliá¹£i, sadece Hollanda’da deÄŸil Isveç’te de büyük tartıṣmalara sebep oldu. kasım ayı ortalarında, kurtları, korunması gereken hayvanlar listesine almayı baá¹£armıṣtık. Soru, kurtların Hollanda’ya gelip gelmemesi deÄŸil, ne zaman geleceÄŸidir. Alman sürüleri, Hollanda sınırına yakın yaá¹£amaktadırlar. EÄŸer kurtlar kendi istekleriyle gelirlerse, o andan itibaren çok iyi bir á¹£ekilde korunması çok önemlidir.

Iklim deÄŸiá¹£ikliÄŸiyle ilgili bu iki kısa filmi sizin de görmenizi istiyorum. ‘’ Iklim Nasıl Liberal MuzipliÄŸe Dönüá¹£tü’’ ve ‘’sonlu bir gezegende sonsuz büyüme imkansızlığı’’.

Tanzanya’dan müthiá¹£ bir hikaye. Ulusal bir parkta, dört sene önce benekli bir aslanın boynunda ilmek vardı. Bu ilmekten hayvanı kurtarmak için her á¹£ey denendi ancak olmadı. Hayvan büyüdükçe ilmek daha sıkı oturdu boynuna. Daily Mail’in müthiá¹£ giriá¹£imi ile geçtiÄŸimiz yaz aslan boynundaki ilmekten kurtuldu. Nihayetinde aslanı yakalamak, uyuá¹£turmak ve ilmeÄŸi çıkarmakta baá¹£arılı olundu. Aslan á¹£imdi kendi akranlarının arasında!

Meslektaṣım Esther Ouwehand bu hafta, sorulmadan evlere dağıtılan reklam amaçlı dergiler ve belediye gazetelerine karṣı yoÄŸun bir çalıṣma içindeydi. Evlere dağıtılan bu gazete ve dergilerin çoÄŸu okunmadan kağıt çöpüne atılmaktadır. Bu da tonlarca çöp demek olup, birçok insan da bundan rahatsız olmaktadır. Biz de bunu istemiyoruz, önerimiz, bundan sonra sadece bu gazete ve dergileri isteyen insanların evlerine dağıtılmasıdır, istemeyenlerin posta kutusuna atılmasın. Devam edecek!

Haftaya görüá¹£mek üzere, Marianne.

Opposition in the Netherlands against consumer fireworks in growing steadily. Consequently, this week we asked Minister Opstelten and State Secretary Mansveld to reconsider the preparation a ban on consumer fireworks. A previous request for a ban was rejected owing to an alleged lack of support. However, new research has shown that not only a large portion of the population is for a ban on fireworks, but so is a large majority of local administrators and politicians. Good development!

There are also many supporters of a ban among Dutch citizens. The risk of being injured keeps many people indoors in the days around New Year. Furthermore, the terrific racket causes enormous fear and stress to millions of animals. Fireworks also contain heavy metals and other extremely poisonous substances that seriously pollute the ground, air and water. After each New Year’s celebration, an additional three million kilos of waste has to be cleared. Owing to the serious danger of physical injury, most countries do not allow private citizens to set off fireworks themselves, opting instead for professionally organized firework shows. That’s the direction we want the Netherlands to go as well.

The discussion on the return of the wolf is not limited to the Netherlands. It has also erupted in Sweden. In mid-November we were successful in getting the wolf onto the list of native protected animals. The question is not whether the wolf will come to the Netherlands, but when. German packs are living ever closer to the Dutch border. When the wolf eventually arrives in the Netherlands, it is important that this species be protected from the moment it crosses our borders.

I strongly recommend these two videos on climate change. Watch ´How Climate Change Became a 'Liberal Hoax' and ´The impossibility of infinite growth on a finite planet´.

Wonderful story from Tanzania. Four years ago in a Tanzanian national park a young male lion was spotted caught in a wire snare. Several attempts to release the animal from the snare failed, and the older the lion grew the tighter the snare became. An excellent initiative of the Daily Mail newspaper last summer brought about his rescue. It was finally possible to capture the lion, anaesthetize him and remove the snare. The lion is now back with his pride!

This week my colleague Esther Ouwehand has been busy trying to put an end to unsolicited advertising and municipal newsletters being put through your letterbox. In the Netherlands, most free local papers and leaflets end up unread in the wastebasket or rubbish bin, resulting in tons of needless waste each year. Furthermore, the practice simply annoys many people. We want to see an end to this and therefore propose that people should explicitly ask to receive free local papers and leaflets instead of having them stuffed through their mailboxes unasked for. We’ll be following this!

Until next week, Marianne