Hayvanları Koruma Partisi, Avrupa ve ötesinde ulus­la­rarası işbirliği için tam hızla çalışıyor


10 Mart 2021

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi (Partij voor de Dieren – PvdD) sadece Hollanda’ya ve sadece hayvanlara odaklanmaz. Yıllardır dünya çapında, hayvanlar, insanlar, doğa ve çevre için yararlı değişiklikleri amaçlayan bir kardeş parti ve kurumlar ağı kurmak için çalışıyor. Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamentosu’nda da, insan ve hayvan hakları, sağlıklı gıda, adil ve sürdürülebilir ticaret politikası, doğa ve çevreyi koruma konularının sürekli olarak gündemin üst sıralarında yer alması için çalışıyor. ‘Bizim küresel bir vizyonumuz var ve ana temalarımız kesinlikle sınırlar ötesi’ diyor Hayvanları Koruma Partisi Senatörü Christine Teunissen. ‘Uluslararası işbirliği çok gerekli ve ilham verici.’

Küresel konferans Eko-Kriz: Akışı Değişirmek (Eco-Crisis: Turning the Tide) katılımcıları.

Dünya çapında B Planı ve Hayvan Politikaları Vakfı (Animal Politics Foundation)
Hayvanları Koruma Partisi kendi tabiriyle sadece tek bir konuyla ilgilenir: dünya ve tüm sakinleri. Seçim programı ‘B Planı’nda (sesli metin, işaret dili, Frizce ve İngilizce versiyonları ve tam 13 dilde özeti bulunan) belirtildiği gibi partimiz, küresel bir vizyonla hareket ederek; insanlar, hayvanlar, doğa ve çevrenin birbiriyle bağlantılı olan çıkarlarını gözetir ve burada yaptıklarımızın dünyanın diğer kısımlarına etkilerini sürekli göz önünde tutar. Ayrıca partimiz Hollanda dışında uluslararası alanda da aktiftir. 2012 yılında siyasette, kamu yönetiminde ve toplumda çevre, hayvan ve insan haklarını korumak için çalışan insanların uluslararası hareketini güçlendirmek amacıyla Hayvan Politikaları Vakfı’nı (Animal Politics Foundation – APF) kurmuştur.

Vakıf internet sayfasında ‘APF sadece siyasî olarak aktif olanları hedeflemiyor, daha geniş bir kitleye ilham vermek istiyor’ diye belirtiyor. Ve bu konuda başarılı: 19 kardeş parti kuruldu bile. Portekiz, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Avustralya’da bu partilerin temsilcileri yerel ve ulusal düzeyde konsey ve meclislere üye olarak seçildiler. ‘Hayvanları Koruma Partisi boşu boşuna Hollanda’nın en başarılı siyasî ihraç ürünü olarak tanımlanmıyor’ diyor Senatör Christine Teunissen.

Bütün bu partiler birbirinden bağımsız, fakat birtakım temel değer ve idealleri paylaşıyorlar. APF onları iletişim kurarak; çalıştay, konferans ve ağ seminerleri ile bilgi ve tecrübelerini paylaşarak destekliyor. Avrupa’nın 11 hayvanları koruma partisi Avrupa Parlamentosu’nun 2019 seçimleri için ortak bir kampanya filmi yaparak güçlerini birleştirmiştir. APF ayrıca parti lideri Esther Ouwehand’ın haftalık haber ve uluslararası blogları aracılığı ile büyüyen uluslararası kitleye bilgi ve ilham veriyor.

11 hayvanları koruma partisinden birinin temsilcileri 2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri ortak manifestosu ile.

Vakıf ayrıca Hollanda Hayvanları Koruma Partisi’nin film, kitap, parti programı ve önerilerinin çevirilerinin yapılmasına aracı olarak uluslararası alanda yararlı bilgileri (çevrimiçi) yayıyor. Örneğin çok yakında Esther Ouwehand’ın 'Hayvanlar vebaya yakalanabilir. Peki ya sonra?' kitabının İngilizce çevirisi e-kitap olarak çıkıyor. Tıpkı Marianne Thieme ve Ewald Engelen’ın Kömür Madenindeki Kanarya kitabı gibi. Tek Bir Gezegen (One Single Planet) ve #Enerjisantrali (#Powerplant) gibi belgeseller de pek çok dilde altyazılandırılmıştır. Ayrıca çevrekırımı suç haline getirme tasarısı ve Avrupa tarım politikasını iyileştirmek için 150 öneri de kısa süre önce İngilizce’ye çevirilmiştir.

Avrupa ve uluslararası dayanışma

Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp (ortada) Avrupa Parlamentosu’nda.

Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamentosu’nda da ideallerini savunuyor. Partimiz Avrupa Birliği’nin mevcut halini eleştiriyor, fakat uluslararası işbirliğini kalpten destekliyor. ‘Şu anda AB halen çok fazla küresel ticareti teşvik etmeye ve büyük şirketlerin çıkarlarını korumaya odaklı. Bu AB düzeninde, kırılgan değerler büyük para karşısında kaybediyor.’ diyor partinin seçim programı. ‘Serbest ticaret anlaşmaları, tarım sübvansiyonları ve biyokütle teşviği ile AB, iklim ve biyoçeşitlilik krizinin arkasındaki itici güçlerden biri.’

Partimiz, Avrupa Parlamentosu’nun daha güçlü olduğu, farklı, daha demokratik ve daha şeffaf bir Avrupa’yı ve iklim adaleti, bölgesel üretim, sürdürülebilir tarım, dürüst ticaret, hayvan hakları ve ekolojik ayak izimizi küçültmeyi öncelik haline getiren politikaları savunuyor. Ve bu konuda başarılı. Örneğin boğa güreşi yetiştiricilerine sağlanan milyonluk destek durduruldu ve PvdD Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp sayesinde kısa süre önce hayvanların nakliyesi sırasında gerçekleşen geniş çaplı istismarlar konusunda bir melis araştırması başlatıldı. Ayrıca Hazekamp Avrupa tarım politikasının sürdürülebilirleştirilmesi alanında öncü bir rol üstleniyor. Bunun yanında Hayvanları Koruma Partisi, Güney Amerika ülkeleri ile yapılan yıkıcı ticaret anlaşmasını (Mercosur anlaşması) engellemeyi başardı.

28 ülkeden konferansa katılanlar Portekiz’in Porto’daki Brezilya Konsolosluğu önünde doğamızın daha iyi korunmasını talep ediyor.

Hayvanları Koruma Partisi açıkça ‘dünyanın her köşesinde, yaşanılabilir bir Dünya (…) ve gezegenimizin nimetlerinin adil paylaşılması için çalışanlarla uluslararası işbirliği yapmayı’ seçiyor. Uluslararası dayanışma, kalkınma yardımı, küresel eşitsizlikle savaşma, insancıl ve adil bir mülteci politikası ve çatışmaların kaynağında yatan nedenlerle mücadele de partimizin öncelikleri arasında yer alıyor. ‘İklim değişikliği sebebiyle bölgeler yaşanılmaz hale geliyor; biyoçeşitliliğin azalması yüzünden bazı yerlerde gıda güvenliği tehlikeye giriyor; çevre kirliliği nedeniyle yerel yaşam alanları yok ediliyor ve silahlı çatışmalar dolayısıyla birçok insanın hayatı güvencede değil. Çoğu zaman bu sorunlar birbiriyle bağlantılı.’ diye belirtiyor parti programı. Parti lideri Esther Ouwehand da ‘Hayvanlar için sağlıklı bir dünya insanlar için de sağlıklı bir dünyadır’ diyor. ‘Biz ulusal ve uluslararası alanda bunun için çalışıyoruz.’