Hayvanları Koruma Partisi – B gezegeni olmadığı için B Planı


Hayvanları Koruma Partisi’nin odağında tek bir konu var: gezegenimiz ve üzerinde yaşayan tüm canlılar. Havası temiz, suyu temiz, toprağı bereketli, güzel ve sağlıklı bir çevreyi savunuyoruz. İnsanların birbirleriyle, çevreyle ve hayvanlarla uyum içinde yaşadığı, sürdürülebilir, sosyal bir toplumu savunuyoruz. Zorlananlara yardım ettiğimiz, birbirimize eşit davrandığımız ve gerçekten değerli olan sağlık, eğitim, sanat, doğa, çevre, iklim, insan ve hayvan haklarını koruduğumuz bir toplumu savunuyoruz. Ekonomik kazanç ve insanlığın küçük bir kesiminin kısa vadeli çıkarlarının merkezde olduğu bir toplumu değil, herkesin uzun vadeli refahının merkezde olduğu bir toplumu savunuyoruz. Biz tüm dünyayı kapsayan, çevre merkezli bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Ve bu anlamda tekiz.

Hayatınızın fırsatı
Tarihin önemli bir dönüm noktasındayız
. Çevremizin durumu kötü ve birçok insan, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden iklim değişiklikliği ve doğanın kaybı konusunda haklı olarak endişeleniyorlar. Günümüzün neoliberal büyüme modeli gezegenimizi yağmalıyor ve hem insanların, hem hayvanların çok acı çekmesine sebep oluyor. Bindiğimiz dalı kesmeye son vermeliyiz. Siyaset vatandaşlarla beraber rotayı değiştirebilirse, dünyayı insanlar ve hayvanlar için yaşanabilecek hale getirebiliriz. İşte Hayvanları Koruma Partisi’nin misyonu tam olarak budur. Bizim B Planımızın sunduğu somut önerilerin amacı da tam olarak budur.

Bizim isteklerimiz:

 • Endüstriyel hayvancılığa son: hayvancılıkta daha az hayvan ve daha fazla kendi bölgesi için üreten organik tarımcılık
 • Anayasal hayvan hakları
 • Doğal alanları güçlendirmek, büyütmek ve birleştirmek
 • Havacılık sektörünü çevre dostu hale getirmek ve küçültmek, daha fazla ve daha hızlı uluslararası tren seferleri
 • Çevreyi kirleten şirketleri vergilendirerek, kirletenlere ödetmek
 • İnsan hakları, çiftçiler, hayvanlar ve çevre için zararlı olan Mercosur ve CETA serbest ticaret anlaşmalarına son vermek
 • Sağlık ve eğitimde çalışanlara daha yüksek maaş
 • Daha yüksek asgarî ücret
 • Herkesin daha iyi bir yaşam sürdürebilmesi için evrensel temel gelir
 • Uygun fiyatlı kiralık konutlar
 • İnsancıl bir mülteci politikası ve mültecilerin AB ülkerine adil dağılımı
 • Irkçılık ve ayrımcılığa karşı bir eylem planı
 • Sanat, kültür ve kültürel miras alanlarında daha fazla yatırım

Pandemi
Hayvanlarla ve doğayla etkileşimimiz kamu sağlığı için büyük bir tehdit oluşuruyor. İnsanları tehdit eden bulaşıcı hastalıkların dörtte üçü, hayvanlar ve doğa ile etkileşim biçimimizden kaynaklanıyor. Hayvanları Koruma Partisi yeni bir pandemiyi önlemek ve insanların sağlığını korumak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğine inanıyor. Ve bize göre bu mümkün. Eğer çiftçilerin sürdürülebilir tarıma geçmesine yardım edersek, endüstriyel hayvancılığa son verirsek ve doğayı artık hak ettiği gibi korursak, korona gibi bir pandemiyi tekrar yaşamak zorunda kalmamayı hep beraber başarabiliriz. Çünkü hayvanlar için güvenli bir dünya, insanlar için de güvenli bir dünyadır.

B Planı
Bizim B Planımız geçici gündemlerden öteye bakan, cesur bir siyaseti savunuyor. Kökten değişimler ve yaratıcı çözümler sunuyor. Sadece yarını değil, bu muhteşem gezegendeki ortak geleceğimizi düşünüyor. Bu krizi bir dönüm noktası haline getirip, sürdürülebilir bir gelecek için gerekli olan rota değişikliğini gerçekleştirebiliriz.

Partinizi seçin. Hayvanlar için. Kendiniz için. Çocuklarınız ve torunlarınız için. Dünya için.
büyüyen uluslararası hareketimize katılın!

Hayvanları Koruma Partisi’nin seçim programının tamamının İngilizce versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz: B Planı – İdealizm yeni gerçekçiliktir.