Partij voor de Dieren - Plan B: omdat er geen planeet B is


De Partij voor de Dieren houdt zich maar met één ding bezig: onze planeet en ál haar bewoners. Wij staan voor een mooie, gezonde leefomgeving, met schone lucht, schoon water en een vruchtbare bodem. Voor een duurzame, sociale samenleving waarin mensen in harmonie samenleven met elkaar, met hun leefomgeving en met dieren. Waarin we zorgen voor wie het moeilijker heeft, elkaar gelijkwaardig behandelen en beschermen wat écht van waarde is - zorg, onderwijs, kunst, natuur, milieu, klimaat, mensen- en dierenrechten. En waarin niet economisch gewin en de kortetermijnbelangen van een deel van de mensheid centraal staan, maar ieders welzijn op de langere termijn. Wij denken vanuit een planeet-breed, eco-centrisch perspectief. En daarin zijn wij uniek.

De kans van je leven
We staan op een belangrijk kruispunt in de geschiedenis. Onze leefomgeving is er slecht aan toe en veel mensen maken zich terecht zorgen over klimaatverandering en verlies van natuur, die de toekomst van onze jongeren en kinderen bedreigen. Het huidige neoliberale groeimodel pleegt roofbouw op onze planeet en brengt immens leed toe aan mensen én dieren. Wij moeten stoppen met zagen aan de tak waarop wij zitten. Wanneer de politiek samen met burgers de koers verlegt, kunnen we de aarde leefbaar houden voor mens en dier. Precies dát is de missie van de Partij voor de Dieren. En precies dat is waar ons Plan B concrete voorstellen voor doet.

Zo willen wij:

 • een einde aan de intensieve veehouderij: veel minder dieren in de veehouderij en meer biologische en plantaardige landbouw voor eigen regio
 • dierenrechten in de grondwet
 • natuur versterken, vergroten en verbinden
 • de luchtvaart vergroenen en inkrimpen, meer en snellere internationale treinverbindingen
 • vervuilende bedrijven belasten zodat de vervuiler betaalt
 • vrijhandelsverdragen als Mercosur en CETA stoppen, omdat ze desastreus zijn voor mensenrechten, boeren, dieren en milieu
 • hogere salarissen voor mensen in de zorg en het onderwijs
 • een hoger minimumloon
 • basisinkomen, zodat iedereen een fatsoenlijk leven kan leiden
 • betaalbare huurwoningen
 • een humaan vluchtelingenbeleid en een eerlijke verdeling van vluchtelingen over landen in de EU
 • een actieplan tegen racisme en discriminatie
 • meer geld voor kunst, cultuur en erfgoed

Pandemie
Onze omgang met dieren en de natuur vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Driekwart van de nieuwe infectieziekten die de mens bedreigen, ontstaat door de manier waarop we omgaan met dieren en de natuur. De Partij voor de Dieren vindt dat we er alles aan moeten doen om een nieuwe pandemie te voorkomen en de gezondheid van mensen te beschermen. En dat kan. Als we boeren helpen omschakelen naar duurzame landbouw, de intensieve veehouderij afschaffen en de natuur eindelijk de bescherming geven die ze verdient, kunnen we samen zorgen dat we een pandemie als corona niet nogmaals hoeven meemaken. Want een veilige wereld voor dieren is een veilige wereld voor mensen.

Plan B
Ons Plan B staat voor een moedige politiek die verder kijkt dan de waan van de dag. Voor fundamentele positieve verandering en creatieve oplossingen. Niet alleen voor morgen, maar juist voor onze gezamenlijke toekomst op deze prachtige planeet. Samen kunnen we van deze crisis een
keerpunt maken, en de koerswijziging bewerkstelligen die nodig is voor een duurzame toekomst.

Kies partij. Voor de Dieren. Voor jezelf. Voor kinderen en kleinkinderen. Voor de planeet.
Doe mee en sluit je aan bij onze groeiende internationale beweging!

Lees hier in het Engels het volledige verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren, Plan B - Idealisme is het nieuwe realisme.