Egoist değil ekolojik: hayvan hakları savu­nucusu partiler başarılı bir konfe­ransa daha imza attılar


12 Eylül 2019

“Tüm sistemin değişmesi gerekli. Sosyo-politik sistemimizin sadece ekonomik büyümeye değil, toplumların, hayvanların ve ekosistemin çıkarlarına hizmet etmesi gereklidir.” Bu geçtiğimiz hafta sonu Portekiz’in Porto şehrinde büyük başarıyla gerçekleştirilen “Ekolojik Kriz: Düzeni Değiştir” konferansından çıkan sonuçlardan biri. 28 ülkeden gelen temsilciler, Hollanda ve Portekiz’li hayvan hakları savunucusu partilerle birlikte dünyanın karşı karşıya olduğu ekolojik krize bir çözüm bulmak amacıyla bir araya geldi. Avrupa Parlementerleri Anja Hazekamp (Hollanda Hayvanları Koruma Partisi) ve Francisco Guerreiro’nun (PAN: İnsan-Hayvan-Doğa) katılımı ile Brezilya konsolosluğunun önünde çok kötü sonuçlar doğurması muhtemel Mercosur ülkeleri ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret anlaşmasını da protesto ettiler.

Ekolojik Kriz: Düzeni Değiştir konferansı katılımcıları.

2019’un Mayıs ayında, Birleşmiş Milletler’in Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Üzerine Hükümetler Arası Bilim-Politika Platformu IPBES, bir rapor yayınladı. Bu raporun sonuçlarından bir tanesi de ülkelerin global olarak hali hazırdaki çabalarının doğanın çöküşünü ve türlerin yok oluşunu engellemeye yetmediği yönünde. Bio çeşitliliğin yok olmasının önüne geçilmesi ve doğayı onarmak için kökten ve radikal sosyal değişiklik şart.

Bu nedenle geçtiğimiz hafta sonu hayvan hakları savunucusu 16 parti, 33 ekolojik odaklı kuruluş ve 28 ülkeden gelen uzmanlar, ekolojik krizle daha ileri düzeyde başa çıkmanın yollarını aramak için bir araya geldi. Konferans programı çalıştay ve konuşmalarla doluydu.

Sürdürülebilirlik, istisna değil standart

Konferansın açılış konuşmacısı ve IPBES raporunun yazarlarından birisi olan Ingrid Visseren, hayvancılık, ormanları yok etme, balıkçılık ve avlanmanın ekolojik krizin ana nedenlerinden bazıları olduğuna değindi. Bu kriz nedeniyle gıda güvenliğimizin ve hayat kalitemizin tehlike altında olduğunu anlattı. Visseren konuşmasında, hayvan refahı ve çevre politikaları arasında daha entegre bir yaklaşım olması gerektiğini savundu. En son IPBES raporunda, hayvan refahının ilk kez belirtildiğine ve hayvan hakları temelli bir yaklaşımın gerekliliğine dikkat çekti.

“Akıllıca karar verilmiş politika karışımlarıyla çalışmak zorundayız. Sürdürülebilir olmayan ekonomiden çıkmalı, sürdürülebilir bir ekonomiye girmeliyiz. Çiftçilerin sürdürülebilir, daha çok bitkiye dayalı tarıma geçişine yardımcı olunmalı ve tüketicilere gerçek seçenekler sunulmalı. Sürdürülebilirlik istisna değil, standart haline gelmeli ”diye konuştu.

Ingrid Visseren Porto’daki konferanstayken.

Konferansın konukları kendi karşılaştıkları sorunları ve kendi ülkeleri için en uygun çözüm yollarını da paylaştılar. Mesela İspanya hayvan hakları partisi PACMA İspanya’nın hukuk sistemini kullanarak nasıl avcılığın önüne geçtiklerini anlatırken, Ukrayna’lı meslektaşları vahşi hayvanların esaret altında tutulması ve büyük ölçekli hayvan çiftliklerinin sebep olduğu hava kirliliği ile nasıl savaştıklarını anlattı. Fas’ın ilk çevre aktivistlerinden biri olan Mohamed Benata ülkesindeki bio çeşitlilik ile ilgili yaptığı araştırmasını diğer katılımcılarla paylaştı.

Brezilya Konsolosluğu önünde 28 ülke protesto gösterisi yaptı

28 ülkeden gelen konferans katılımcıları doğanın daha iyi korunması için Brezilya Konsolosluğu önünde protesto gösterisi yaptı.

Olumlu değişiklik yapmaya çabalayan aktivist ve politikacılar bir konferansta bir araya gelirse ne olur? Tabii ki de, eylem. Konferansa katılan konuklar konferansa bir-iki saatliğine ara verip, Porto’daki Brezilya Konsolosluğu önünde Amazon ormanlarının yok edilmesine ve “Mercosur anlaşması”na karşı çıkmak amacıyla bir gösteri yaptılar. Protesto sırasında bazı katılımcılar “Mercosur’a dur de, Amazonu kurtar” yazan pankart açtılar. Diğer katılımcılar ise Amazon ormanlarının fotoğraflarını ve “Hayvancılık = Ormanların yok edilmesi” yazan kartlarla gösteriye katıldılar.

Mercosur anlaşması Brezilya gibi Güney Amerika ülkeleri ile Avrupa Birliği arasındaki bir ticaret anlaşması, ancak daha çok Brezilya’yı hayvancılık konusunda teşvik ediyor. Hayvancılık için kullanılan otlaklar Amazon’da süregelen orman yıkımının %80’inden sorumlu. Brezilya tahmini olarak dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde orman yok ediyor. Hayvan yeminde kullanılan soya ekim sahaları da bu ekolojik yıkıma ortak oluyor.

Hala bir geri dönüş şansı olabilmesi için, ulusal meclisler Mercosur anlaşmasını durdurmalılar. Ayrıca Avrupa Parlementosu’nun da anlaşmaya hayır deme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle Porto’daki gösteride Avrupa Parlementerleri Anja Hazekamp (Hollanda Hayvanları Koruma Partisi) ve Francisco Guerreiro (Portekiz’li PAN) hazır bulundular ve dünyaya bir video mesajı ile seslendiler.

Hazekamp “AB bu yıkıcı anlaşmanın ve tarım politikalarının yanında yer aldığı sürece sadece konuşarak bir yol almamız mümkün değil. Ucuz et aşkına ormanlar yok ediliyor, insan ve hayvan hakları bu amaca kurban ediliyor. Politika ve kanun değişikliğine gitmemiz şart. Politikacılarla birlikte Mercosur anlaşmasına dur demek zorundayız” diye belirtti.

Protesto yerel sanatçı PANT.Artworks’ün graffiti çalışması yapması ile sona erdi.

“Bio çeşitliliği koru” konulu çalışma.

Marianne Thieme’nin konferansı: egodan ekoya

Konferansa eş zamanlı olarak Hollanda Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) Başkanı ve kurucusu Marianne Thieme, daha farklı bir politika anlayışı ve Amazon gibi çok değerli doğal kaynakların korunması için et tüketimininn azaltılmasının önemini anlattığı, halka açık bir konferans verdi. Portekiz halkının açıkça çok ilgisini çeken konular olmalı ki, konferansın tüm biletleri tükenmişti.

Marianne Thieme’nin Porto’daki konferansı tamamen doluydu.

Thieme’ye göre orman yangınları, bio çeşitliliğin azalması, iklim değişikliği veya hayvanların acı çekmesi hep aynı soruna bağlı: kısa vadeli düşünmek ve insanoğlunun bencilliği. Thieme “Yaşam tarzımızı değiştirmek, daha sürdürülebilir hale getirmek ve şefkat ilkelerine dayalı bir hayat için odağımızı insan merkezli bir bakış açısından gezegen merkezli bir bakış açısına kaydırmamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Thieme’nin konferansının açılış konuşmasını, gelecek seçimlerde aday olacak ve Porto belediye meclis üyesi Bebiana Cunha yaptı. Portekiz Hayvan Hakları Partisi PAN adayı olarak PAN’ın daha çok doğaya odaklı politika değişikliği yapmak amacında olduğuna değindi. PAN’ın şu anda mecliste bir temsilcisi bulunuyor ancak Ekim ayındaki seçimlerde daha fazla koltuk kazanacağına inanıyoruz.