Van ego naar eco: politieke partijen voor dieren­rechten orga­ni­seren succes­volle wereld­con­fe­rentie


12 september 2019

“We hebben een systeembrede verandering nodig. In plaats van de nadruk op economische groei te leggen zouden onze economische, sociale en politieke systemen het welzijn van gemeenschappen, dieren en ecosytemen moeten dienen.” Dat is een van de conclusies van de succesvolle wereldconferentie Eco-Crisis: Turning the Tide dat plaatsvond afgelopen weekend in Porto, Portugal. Vertegenwoordigers van 28 verschillende landen werden verenigd door de Nederlandse en Portugese partijen voor dierenrechten om oplossingen voor de ecologische crisis waarmee de wereld wordt geconfronteerd te bespreken. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om te protesteren tegen de rampzalige handelsovereenkomst tussen Mercosur-landen en de Europese Unie voor het Braziliaanse consulaat en werden vergezeld door de leden van het Europees Parlement Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) en Francisco Guerreiro (PAN: Mensen-Dieren-Natuur).

Deelnamers op de wereldconferentie Eco-Crisis: Turning the Tide.

In mei 2019 werd een rapport gepubliceerd van het Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) van de Verenigde Naties. Een van de conclusies is dat de huidige wereldwijde inspanningen onvoldoende zijn om de ongekende achteruitgang van de natuur en het uitsterven van soorten te stoppen. Radicale en fundamentele sociale veranderingen zijn nodig om het verlies aan biodiversiteit te stoppen en de natuur te herstellen.

Daarom kwamen afgelopen weekend vertegenwoordigers van 16 politieke partijen voor dierenrechten en 33 ecologisch georiënteerde organisaties en professionals uit 28 verschillende landen samen om verdere samenwerking bij de aanpak van de eco-crisis te bespreken. Het conferentieprogramma stond vol met lezingen en workshops door wetenschappers en experts.

Duurzaamheid als norm, niet als uitzondering

Ingrid Visseren, hoofdspreker op de conferentie en medeauteur van het IPBES-rapport, legde uit dat de vee-industrie, ontbossing, visserij en jacht enkele van de belangrijkste oorzaken van de ecologische crisis zijn. Als gevolg van deze crisis lopen onze voedselveiligheid en levenskwaliteit gevaar. Visseren pleitte voor een meer geïntegreerde benadering tussen dierenwelzijn en milieubeleid. Ze wees op het belang van het feit dat in het nieuwste IPBES-rapport voor het eerst dierenwelzijn wordt genoemd en een op dierenrechten gebaseerde aanpak wordt gebruikt.

“We moeten werken met slimme beleidsmixen. Terugtrekken uit de niet-duurzame economie en op weg gaan naar een duurzame economie. Boeren helpen over te schakelen naar een duurzame, meer plantaardige landbouw en consumenten echte keuzes bieden. Duurzaamheid moet de norm worden, geen uitzondering,” concludeerde Visseren.

Ingrid Visseren op de wereldconferentie in Porto.

De conferentiegasten deelden zelf verschillende problemen en beste praktijken uit hun landen. De Spaanse partij voor dierenrechten PACMA deelde bijvoorbeeld hoe ze met succes de jacht in Spanje bestrijden door het Spaanse rechtssysteem te gebruiken en Oekraïense organisaties legden uit hoe ze vochten tegen het in gevangenschap houden van wilde dieren en tegen de vervuiling veroorzaakt door grote veehouderijen. Mohamed Benata, een van de eerste milieuactivisten in Marokko, deelde zijn onderzoek naar biodiversiteit in zijn land.

28 landen protesteren voor het Braziliaanse consulaat

Conferentiedeelnemers uit 28 landen eisen een betere bescherming van onze natuur voor het Braziliaanse consulaat.

Wat gebeurt er als je activisten en politici die een positieve verandering willen doorvoeren samenbrengt tijdens een conferentie? Actie, natuurlijk. De conferentiegasten stapten een paar uur uit de conferentie om gezamenlijk te protesteren tegen de vernietiging van het Amazone-regenwoud en de zogenaamde "Mercosur-deal", voor het Braziliaanse consulaat in Porto. Tijdens het protest hielden sommige gasten brieven omhoog en creëerden samen de slogan "Red de Amazone, stop Mercosur!". Anderen hielden foto's van de Amazone en uitspraken zoals "Veeteelt = ontbossing" omhoog.

De Mercosur-deal is een handelsovereenkomst tussen vier Zuid-Amerikaanse landen, waaronder Brazilië, en de Europese Unie (EU). Het stimuleert de Braziliaanse veeteelt die verantwoordelijk is voor 80% van de ontbossing van de Amazone. Geschat wordt dat Brazilië elke minuut ten minste een voetbalveld met bos kapt, terwijl sojaplantages die als diervoeder worden gebruikt, ook bijdragen aan ecologische verwoesting.

Nationale parlementen moeten de Mercosur-deal ratificeren, dus er is nog hoop dat de deal zal worden tegen gehouden. Bovendien heeft het Europees Parlement ook de bevoegdheid om nee te zeggen tegen de deal. Daarom hebben leden van het Europees Parlement Anja Hazekamp (Nederlandse Partij voor de Dieren) en Francisco Guerreiro (Portugese PAN) het protest in Porto geleid en een videoboodschap voor de wereld opgenomen.

“Alleen praten is niet effectief als de EU het huidige rampzalige handels- en landbouwbeleid blijft vasthouden. Bossen worden platgebrand en mensenrechten en dierenrechten worden opgeofferd voor goedkoop vlees. We hebben een verandering van beleid en wetgeving nodig. Als verantwoordelijke politici moeten we de Mercosur-deal stoppen, 'legde Hazekamp uit.

Het protest eindigde met het maken van graffitikunstwerken in de stad, geleid door de lokale kunstenaar PANT.Artworks.

“Protect biodiversity” kunstwerk.

Lezing van Marianne Thieme: van ego naar eco

Parallel aan de conferentie gaf Marianne Thieme, de leider en oprichter van de Nederlandse Partij voor de Dieren, een openbare lezing over het belang van een ander soort politiek en het verminderen van vleesconsumptie om kostbare natuurlijke omgevingen, zoals de Amazone, te beschermen. Duidelijk onderwerpen waar het Portugese publiek erg in geïnteresseerd is, want de lezing van Thieme was volledig uitverkocht.

Volle zaal tijdens lezing door Marianne Thieme in Porto.

Of het nu gaat om bosbranden, verlies van biodiversiteit, klimaatverandering of dierenleed, volgens Thieme komt het allemaal op hetzelfde probleem aan: kortetermijndenken en egoïsme van mensen. "Ik ben ervan overtuigd dat we onze focus moeten verleggen van een mensgericht perspectief naar een planeetgericht perspectief om onze manier van leven te veranderen, het duurzaam te maken en het gegrondvest te zijn op principes van compassie," concludeerde Thieme.

De lezing werd geïntroduceerd door Bebiana Cunha, raadslid in Porto en kandidaat voor de Portugese parlementsverkiezingen in oktober. Als onderdeel van de Portugese partij voor dierenrechten PAN, benadrukte ze de veranderingen in het beleid dat PAN probeert te maken om een milieuvriendelijker systeem te creëren. PAN heeft nu één zetel in het Portugese parlement, maar zal waarschijnlijk meer winnen in oktober.