Avrupa Parla­mentosu, Kuzey Denizi’ndeki aşırı balık avlan­masına karşı Hayvanları Koruma Partisi’ni deste­kledi


11 Ekim 2017

Avrupa Parlamentosu, 14 Eylül Perşembe günü, Kuzey Denizi’ndeki aşırı avlanmayı azaltacak bir koruma önlemleri paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Hayvanları Koruma Partisi , Maksimum Sürdürülebilir Dönüş seviyesinin hiçbir zaman aşılmamasını önerdi. Üst sınır 28 AB ülkesinin onayı alındıktan itibaren yürürlüğe girecek.


balık ağı

Avrupa Parlamentosu Anja Hazekamp, “Maksimum Sürdürülebilir Dönüş (MDO) ulusal balık kotalarını belirlerken üst limit mutlak olarak kullanılmalı,” maksimum “kelimesi yorum farklılıklarına açık değildir ” dedi.

Hazekamp, balıkçılık popülasyonları MDO doğrultusunda avlanmalarına rağmen balık popülasyonları üzerindeki baskının yüksek olduğunu belirtiyor. ” Balıkçılık planları, yalnızca insanların denizden en iyi şekilde nasıl faydalanabileceğine odaklanmamalıdır. Deniz ekosistemlerinin toparlanması ve korunması, bu tür planların temel amacı olmalıdır” dedi.

Bu nedenle Hazekamp Avrupa Parlamentosu’nda ulusal balık kotalarının üst sınırını yükseltmek isteyen taraflar hakkında konuşmak istemiyor.

“Uluslararası sözleşmeler, sularımızın aşırı avlanmasının 2015 yılına kadar durdurulması gerektiğini ve bunun da 2020 yılına kadar ertelendiğini öngörüyor. Şimdi daha az balık avlanacak olmasından ötürü partilerin korkularının arttığını görüyoruz. Fakat aşırı avlanmanın uzun vadede kimseye faydası olmayacak “diyor Hazekamp.

Hayvanları Koruma Partisinin Kuzey Denizi kıyılarındaki ağlar için yasak getirilmesi konusundaki verdiği önerge Perşembe günü oylandı. Porpoises, fok balıkları ve deniz kuşları gibi memeliler düzenli olarak istemeyerek bu ağlar içinde dolaşıyorlar ve bu ağlarda boğuluyorlar. Ağların yasaklanması önerisi genel oylamada reddedildi. Rekreasyonal balıkçılığın kısıtlanması için alınması gereken önlemler Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi.

On Thursday September 14th , the European Parliament voted in favour for a package of protective measures aimed at reducing overfishing in the North Sea. The Party for the Animals received support for her proposal to never fish above the level of the Maximum Sustainable Yield. This maximum limit will be enforced next year if the 28 EU countries vote in favour.


Fishing net

“The Maximum Sustainable Yield should be maintained as an absolute maximum level when enforcing the national fishing quota; the word ‘maximum’ specifically leaves no room for differences in interpretation, ” says Euro parliamentarian Anja Hazekamp.

Hazekamp points out that even if fishing will commence at the level of the MSY, the strain on fish populations will still remain significant. “Fishing plans should not only be focussed on how mankind can benefit most from the sea. Recovery and conservation of maritime ecosystems should be the primary goal of these kind of plans.”

The Euro parliamentarian therefore also criticises parties in the European Parliament that are trying to stretch the ceiling of the Maximum Sustainable Yield.

“International conventions state that overfishing of our waters should have been discontinued by 2015. This has already been postponed to 2020. Now that fishing effectively has to be reduced, you can see that the parties are getting cold feet. However, if overfishing keeps commencing, no one will be favoured in the long term, ” Hazekamp warns.

Besides this, a vote was raised on the initiative of the Party of the Animals about a ban on standing nets in front of the North Sea shore. Mammals such as porpoises, seals and sea birds often accidently get caught up in the nets, resulting in death by suffocation. The proposal to ban standing nets was rejected in the Plenary vote. However, proposals to take measures aimed at reducing recreational fishing were positively received in the European Parliament.