Groen licht voor 0% belasting op groenten en fruit in EU dankzij Partij voor de Dieren


4 mei 2022

EU-landen mogen gezonde producten als groenten en fruit voortaan vrijstellen van btw. De nieuwe EU-regels die dat mogelijk maken, werden begin maart goedgekeurd door het Europees Parlement. De wijziging kwam tot stand op aandringen van Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. “De gezondste en duurzaamste voedselkeuze zou ook de goedkoopste keuze moeten zijn. EU-landen krijgen nu de vrijheid terug om hun Btw-regels in te zetten voor verduurzaming,” aldus Hazekamp. Volgens het principe van ‘de vervuiler betaalt’ wil de Partij voor de Dieren de milieubelastende vleesproductie juist duurder maken door het heffen van een ‘slachttaks’.

Europarlementariër Anja Hazekamp bij het Europees Parlement.

“De beslissing van het Europees Parlement komt als geroepen nu de prijzen voor veel producten in rap tempo zijn gestegen. Dit is het ideale moment om de btw te verlagen voor groenten en fruit en deze producten daarmee goedkoper te maken voor de consument", zegt Tweede Kamerlid voor de Nederlandse Partij voor de Dieren Eva van Esch. Al in 2015 drong de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer aan op Btw-vrijstelling voor groenten en fruit, maar die werd toen nog verhinderd door Europese regels.

Europarlementariër Anja Hazekamp drong sindsdien meermaals aan op vrijheid voor EU-landen om gezonde en duurzame producten goedkoper te maken. In de plannen voor een gezond, duurzaam en diervriendelijker voedselsysteem die zij als rapporteur van de Europese ‘Boer tot Bord’-strategie indiende, pleitte zij onder andere voor het schrappen van de verplichting btw te heffen op groenten en fruit.

Goedkopere groenten, belasting op vlees

Een varken onderweg naar het slachthuis.

Andersom pleit de Partij voor de Dieren sinds haar oprichting voor het invoeren van een heffing op dierlijke producten. "Het is absoluut noodzakelijk dat we ons voedselsysteem radicaal anders gaan inrichten. We verkeren in een klimaat- en ecologische crisis en een van de grote veroorzakers van deze problemen is de enorme consumptie van vlees,” aldus Tweede Kamerlid Lammert van Raan, die vorig voorjaar een initiatiefwet indiende om het slachten van dieren te belasten. Ook de WHO en wetenschappers – onder wie de auteurs van het meest recente alarmerende klimaatrapport van het IPCC – wijzen op de rol van de vee-industrie in de klimaatverandering en op de noodzaak over te stappen op een veel plantaardiger voedselsysteem.

Met de initiatiefwet geeft de Partij voor de Dieren gehoor aan de steeds luidere roep om vlees zwaarder te belasten. Van Raan: "Nu worden de maatschappelijke kosten van de veehouderij (die geschat worden op ongeveer €6 miljard per jaar) afgewend op alle Nederlanders, dus ook op mensen die nooit vlees eten."

De schade die de Nederlandse vleesproductie- en consumptie elders in de wereld toebrengt, is nog niet in de slachttaks meegenomen. Nederland is de grootste importeur van soja voor veevoer uit Brazilië en draagt daarmee bij aan het verdwijnen van het regenwoud. “We berekenen met deze taks maar een vijfde deel door van de Nederlandse vervuilingskosten en houden de kosten in het buitenland erbuiten. Maar het is een begin,” aldus Van Raan. “Door het slachten van dieren te belasten kunnen we veeboeren stimuleren om over te stappen op kleinschaligere, biologische landbouw. En zo stimuleren we consumenten om vaker voor een plantaardig alternatief te kiezen.”