Zeleno svjetlo za 0% poreza na voće i povrće u EU zahval­jujući Stranki za životinje


4 svibnja 2022

Zemlje EU sada mogu osloboditi zdrave proizvode poput voća i povrća od PDV-a. Nova pravila EU-a koja to omogućuju odobrio je Europski parlament početkom ožujka. Do promjene je došlo na inzistiranje europarlamentarke Anje Hazekamp iz Stranke za životinje. „Najzdraviji i najodrživiji izbor hrane trebao bi biti i najjeftiniji izbor. Zemlje EU sada dobivaju slobodu da koriste svoja pravila o PDV-u za održivost“, rekla je Hazekamp. Po principu „zagađivač plaća“, Stranka za životinje želi poskupiti ekološki štetnu proizvodnju mesa uvođenjem „poreza na klanje“.

Europarlamentarka Anja Hazekamp u Europskom parlamentu.

„Odluka Europskog parlamenta dolazi u savršeno vrijeme sada kada su cijene mnogih proizvoda naglo porasle. Ovo je idealno vrijeme za snižavanje PDV-a na voće i povrće i tako pojeftiniti ove proizvode za potrošača“, kaže zastupnica nizozemske Stranke za životinje Eva van Esch. Već 2015. Stranka za životinje je intervenirala u Domu zastupnika za oslobađanje od PDV-a na voće i povrće, no to su europska pravila ipak spriječila.

Od tada je europarlamentarka Anja Hazekamp u više navrata inzistirala na slobodi za zemlje EU-a da zdrave i održive proizvode pojeftine. U planovima za zdrav, održiv i za životinje prihvatljiviji sustav prehrane koje je podnijela kao izvjestiteljica za europsku strategiju 'Od Polja do Stola', založila se, između ostalog, za uklanjanje obveze naplate PDV-a na voće i povrće.

Jeftinije povrće, porez na meso

Svinja na putu do klaonice.

S druge strane, Stranka za životinje od svog osnutka zagovara uvođenje nameta na proizvode životinjskog podrijetla. „Imperativ je da radikalno promijenimo naš prehrambeni sustav. Nalazimo se u klimatskoj i ekološkoj krizi, a jedan od glavnih uzroka ovih problema je ogromna konzumacija mesa“, rekao je saborski zastupnik Lammert van Raan, koji je prošlog proljeća uveo Zakon privatnog člana o porezu na klanje životinja, WHO i znanstvenici – uključujući autore posljednjeg alarmantnog klimatskog izvješća IPCC-a – također ukazuju na ulogu stočarske industrije u klimatskim promjenama i potrebu da se pređe na sustav hrane koji se temelji više na biljkama.

Zakonom privatnog člana Stranka za životinje odgovara na sve glasniji poziv da se meso više oporezuje. Van Raan: „Sada se društveni troškovi stočarstva (procijenjeni na otprilike 6 milijardi eura godišnje) preusmjeravaju na sve Nizozemce, uključujući ljude koji nikada ne jedu meso.“

Šteta uzrokovana nizozemskom proizvodnjom i potrošnjom mesa drugdje u svijetu još nije uključena u porez na klanje. Nizozemska je najveći uvoznik soje za stočnu hranu iz Brazila i time doprinosi nestanku prašume. „Ovim porezom prenosimo samo petinu nizozemskih troškova onečišćenja, a ne računamo troškove u inozemstvu. Ali to je početak“, kaže Van Raan. „Oporezivanjem klanja životinja možemo potaknuti stočare da pređu na manju, organsku poljoprivredu. I na taj način potičemo potrošače da češće biraju biljnu alternativu.“