Partij voor de Dieren


Netherlands

Stranka za životinje (PvdD) je prva uspješna politička stranka na svijetu koja ne stavlja kratkoročne interese čovjeka na središte, nego na cijeli planet i sve njezine stanovnike. Dio smo globalnog i rastućeg pokreta koji je predan interesima životinja, prirode i okoliša u politici i javnoj upravi.

Povezano

Hitna pomoć život­injama konačno je dio planova za izvan­redne situacije zahval­jujući Stranci za Životinje

Na zahtjev nizozemske Stranke za životinje, hitna pomoć životinjama bit će uključena u krizne scenarije ministra sigurnosti i pravosuđa. To može spriječiti opasne situacije za ljude i životinje. Usvojen je i prijedlog stranke da se ukrajinske izbjeglice prestanu odvajati od njihovih ljubimaca.

Vijesti