Partij voor de Dieren


Netherlands

Stranka za životinje (PvdD) je prva uspješna politička stranka na svijetu koja ne stavlja kratkoročne interese čovjeka na središte, nego na cijeli planet i sve njezine stanovnike. Dio smo globalnog i rastućeg pokreta koji je predan interesima životinja, prirode i okoliša u politici i javnoj upravi.

Povezano

Nizo­zemska stranka za životinje vodi otpor protiv trgo­vinskog ugovora CETA

Brojne organizacije civilnog društva izrazile su veliku zabrinutost zbog trgovinskog sporazuma CETA-e s Kanadom na javnoj raspravi održanoj prošli tjedan na inicijativu Stranke za životinje u nizozemskom Zastupničkom domu. Ako nizozemski Zastupnički dom ili Senat glasuju protiv CETA-e u prosincu, sporazum o slobodnoj trgovini bit će odgođen, a ugovor bi trebalo opozvati.

Vijesti