Partij voor de Dieren


Netherlands

Stranka za životinje (PvdD) je prva uspješna politička stranka na svijetu koja ne stavlja kratkoročne interese čovjeka na središte, nego na cijeli planet i sve njezine stanovnike. Dio smo globalnog i rastućeg pokreta koji je predan interesima životinja, prirode i okoliša u politici i javnoj upravi.

Povezano

Prvi u svijetu: glavni grad Škotske Edinburgh odlučio se za biljnu prehranu kako bi se uhvatio u koštac s klimatskom krizom

Kao prvi glavni grad na svijetu, Edinburgh je nedavno potpisao Plant Based Treaty. Time gradsko vijeće prepoznaje da naš prehrambeni sustav igra središnju ulogu u krizi klime i bioraznolikosti, a time i u rješavanju te krize. Umjesto mesa i mliječnih proizvoda, biljna hrana stoga postaje polazište u državnim kantinama i školskim ručkovima u Edinburghu. A ako odluči gradsko vijeće, to će se dogodit...

Vijesti