Partij voor de Dieren


Netherlands

Stranka za životinje (PvdD) je prva uspješna politička stranka na svijetu koja ne stavlja kratkoročne interese čovjeka na središte, nego na cijeli planet i sve njezine stanovnike. Dio smo globalnog i rastućeg pokreta koji je predan interesima životinja, prirode i okoliša u politici i javnoj upravi.

Povezano

Stranka za životinje se snažno ističe svojom odjećom

U utorak, 19. rujna, u Nizozemskoj je bio Dan proračuna: godišnji svečani dan na koji vlada predstavlja proračun, a kralj predstavlja buduće planove vlade. Na taj dan uvijek je prisutan veliki broj novinara, a zastupnici Stranke za životinje koriste ovu priliku da svojom odjećom prenesu važnu poruku. Ove godine poruka je bila: prestanite borbu u povlačenju i potpuno se posvetite borbi protiv velik...

Vijesti