Groene en dier­vrien­de­lijke voed­sel­plannen Partij voor de Dieren gesteund door Europees Parlement


27 oktober 2021

Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vorige week ingestemd met plannen van de Partij voor de Dieren voor een gezond, duurzaam en diervriendelijker voedselsysteem. Het parlement stemde voor het verminderen van het aantal dieren in de Europese veehouderijen en voor het indammen van natuurverlies en de uitstoot van broeikasgassen door de vee-industrie. Het gebruik van landbouwgif en antibiotica moet in 2030 minstens gehalveerd zijn. Ook een verbod op kooien in de voedselindustrie, de import van fout paardenvlees en betere wetgeving voor slachthuizen en diertransporten is dankzij de Partij voor de Dieren in zicht.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Europarlementariër Anja Hazekamp, rapporteur van de zogenaamde Farm to Fork strategy, na de plenaire stemming in het Europees Parlement.

“Een meerderheid heeft gestemd voor minder megastallen, meer biologische landbouw, vermindering van de vee-dichtheid en het stimuleren van een meer plantaardig dieet. En erkent daarnaast dat de intensieve veehouderij het risico vergroot op uitbraken van zoönosen. Dat is een historisch moment, want kritiek op de intensieve veehouderij was tot nu toe een taboe in Brussel,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren. Zij heeft als rapporteur een leidende rol bij het bepalen van het standpunt van het Europees Parlement over de Europese Boer-tot-bord-strategie en schreef het rapport met aanvullende voorstellen.

“Ons voedselsysteem moet hervormd worden om te gaan functioneren binnen de draagkracht van onze Aarde. Intensieve productie van vlees en grootschalige monoculturen vormen momenteel een te grote belasting voor mens, dier, milieu en klimaat. Oplossingen hiervoor zijn om voedsel duurzamer, gezonder, diervriendelijker en meer lokaal te produceren. Hieraan moeten heldere en afrekenbare doelen gesteld worden,” zo schrijft Hazekamp in haar aangenomen rapport.

Groente en fruit goedkoper, gezonde voedingsmiddelen promoten

Om het eten van gezond en milieuvriendelijk voedsel te stimuleren, moeten EU-landen meer vrijheid krijgen om gezonde producten als groente en fruit goedkoper te maken dan ongezonde en vervuilende producten. Dat kan door gezond voedsel vrij te stellen van BTW, waardoor het goedkoper wordt. Op dit moment maken EU-regels dat onmogelijk, maar het Europees Parlement wil dat hier verandering in komt.

Ook wil het Europees Parlement dat er duidelijkere informatie op voedseletiketten komt over voedingswaarden, duurzaamheid en dierenwelzijn. Misleidende gezondheidsclaims op producten die veel vet of suiker bevatten moeten tot het verleden gaan behoren. Fabrikanten worden daarnaast aangespoord om minder suiker, vet en zout in hun producten te verwerken.

Dierenwelzijn
De oproep om de omstandigheden van dieren in de vee-industrie te verbeteren staat centraal in Hazekamps nu aangenomen rapport. Zo komt er een herziening van de Europese wetgeving voor slachthuizen en diertransporten, waar nu nog veel ernstige misstanden plaatsvinden. Het parlement steunt ook het plan om landbouwdieren vanaf 2027 niet langer op te sluiten in kooien, zoals onlangs bepleit in een Europees burgerinitiatief.

Import en Mercosur

Op initiatief van de Partij voor de Dieren eist het Parlement ook dat de EU strengere eisen stelt aan producten die uit landen buiten de Unie worden geïmporteerd. Vlees en andere dierlijke producten van buiten de EU die niet voldoen aan Europese standaarden, moeten geweigerd worden om oneerlijke concurrentie voor Europese boeren tegen te gaan en aantasting van dierenwelzijn en milieu elders te voorkomen. Daarnaast spreekt het parlement zich expliciet uit tegen het vrijhandelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosur landen. Een meerderheid wil dat verdrag niet ratificeren, omdat de bescherming van het Amazoneregenwoud en het toepassen van fatsoenlijke productiestandaarden niet gegarandeerd zijn.

Paardenvlees en bloedboerderijen
Het parlement steunde daarnaast een verbod op de import van fout paardenvlees uit Zuid Amerika. EU-controles en dierenwelzijnsorganisaties constateerden herhaaldelijk grove misstanden bij het houden en slachten van deze paarden, en risico's op het gebied van voedselveiligheid. Toch importeert een land als Nederland jaarlijks nog miljoenen kilo's paardenvlees uit Zuid-Amerika.

Ook het voorstel van de Partij voor de Dieren om de import én de Europese productie van het vruchtbaarheidshormoon PMSG te verbieden, werd aangenomen. PMSG wordt gebruikt in de vee-industrie. Voor de productie ervan wordt op zogenaamde bloedboerderijen structureel veel bloed afgetapt van drachtige paarden, met gezondheidsproblemen en lijden tot gevolg. Hazekamp pleitte al vaker voor een verbod en krijgt nu ook voor dit verzoek steun van een meerderheid van het Europees Parlement.