Hayvanları Koruma Parti­si’nin yeşil ve hayvan dostu gıda planları Avrupa Parla­mentosu tarafından destek­le­niyor


27 Ekim 2021

Avrupa Parlamentosu’nun büyük çoğunluğu geçtiğimiz hafta, Hayvanları Koruma Partisi’nin sağlıklı, sürdürülebilir ve hayvan dostu planlarını onayladı. Parlamento, Avrupa hayvan çiftliklerindeki hayvan sayısını azaltma ve hayvancılık endüstrisinden kaynaklanan doğa kaybını ve sera gazı emisyonlarını engelleme lehine oy kullandı. Tarımsal zehirlerin ve antibiyotiklerin kullanımı 2030 yılına kadar en azından yarıya indirilmiş olmalı. Hayvanları Koruma Partisi sayesinde ayrıca, gıda endüstrisinde kafes kullanımının ve kötü at eti ithalatının yasaklanması; mezbahalar ve hayvan taşımacılığı için daha iyi yasal düzenlemeler getirilmesi gerçekleşmek üzere.

Videoyu izlemeden önce çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir

Avrupa Parlamentosu’ndaki genel oylama sonrası Avrupa Parlementosu Çiftlikten Sofraya stratejisi raportörü Anja Hazekamp.

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp “Parlamentonun çoğunluğu daha az büyük ölçekli ahır, daha fazla organik tarım, hayvan yoğunluğunun azaltılması ve bitkisel beslenmenin teşvik edilmesi lehine oy verdi. Ayrıca yoğun hayvancılığın zoonoz salgınlarının riskini arttırdığını da kabul etti. Bu tarihi bir an, çünkü şimdiye kadar Brüksel’de yoğun hayvancılığı eleştirmek bir tabuydu.” dedi. Hazekamp raportör olarak Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa Çiftlikten Sofraya stratejisi konusundaki görüşünü belirlemede öncü bir role sahip ve bu alanda ek öneriler içeren bir rapor da yazmıştı.

“Gıda sistemimiz, dünyamızın taşıma kapasitesine göre işleyecek şekilde düzenlenmeli. Şu anda yoğun et üretimi ve büyük ölçekli monokültürler, insanlar, hayvanlar, çevre ve iklim için çok büyük bir yük oluşturuyorlar. Bunun çözümü, gıdanın daha sürdürülebilir, sağlıklı, hayvan dostu ve yerel üretilmesi. Bunun için de net ve hesap sorulabilir hedefler belirlenmesi gerekiyor.” diyor onaylanan raporunda Hazekamp.

Daha ucuz sebze ve meyve, sağlıklı gıdaları teşvik

Sağlıklı ve çevre dostu gıda tüketimini teşvik etmek için, sebze ve meyve gibi sağlıklı ürünleri, sağlıksız ve çevreyi kirleten ürünlerden daha ucuz hale getirebilme konusunda AB ülkelerine daha fazla özgürlük tanınması gerekiyor. Bu örneğin, sağlıklı gıdaları KDV’den muaf tutarak daha ucuz olmalarını sağlayarak yapılabilir. Şu anda AB kuralları bunu imkansız kılıyor, fakat Avrupa Parlamentosu bunun değişmesini istiyor.

Ayrıca Avrupa Parlamentosu gıda etiketlerinde gıda değerleri, sürdürebilirlik ve hayvan refahı konusunda daha açık bilgilendirme olmasını istiyor. Çok fazla yağ ve şeker içeren ürünlerin üzerindeki yanıltıcı sağlık iddiaları artık geçmişte kalacak. Bunların yanı sıra üreticiler ürünlerine daha az şeker, yağ ve tuz katmaya teşvik edilecek.

Hayvan refahı
Hazekamp’ın onaylanan raporunun ana teması, hayvancılık endüstrisindeki hayvanların koşullarının iyileştirilmesi. Örneğin halen birçok ciddi suistimalin olduğu mezbahalar ve hayvan taşımacılığı alanındaki Avrupa yasal düzenlemeleri tekrar gözden geçirilecek. Parlamento ayrıca, kısa süre önce bir Avrupa vatandaş girişiminde savunulduğu üzere, çiftlik hayvanlarının 2027’den itibaren artık kafeslerde tutulmaması planını destekliyor.

İthalat ve Mercosur

Hayvanları Koruma Partisi’nin girişimi sonucu Parlamento ayrıca AB’nin Birlik dışından ithal edilen ürünler için daha sıkı kurallar getirilmesini talep ediyor. Avrupa çiftçilerini haksız rekabetten korumak için ve başka yerlerdeki hayvan refahına ve çevreye verilen zararları önlemek için Avrupa standartlarına uymayan, AB dışından gelen et ve diğer et ürünleri reddedilmelidir. Ayrıca Parlamento Güney Amerika Mercosur ülkeleriyle yapılan serbest ticaret anlaşmasına açıkça karşı olduğunu ilan etti. Çoğunluk, bu anlaşmayı Amazon yağmur ormanlarının korunması ve düzgün üretim standartları garanti edilmediği için imzalamak istemiyor.

At eti ve kan çiftlikleri
Parlamento ayrıca Güney Amerika’dan kötü at eti ithalatının yasaklanmasını da destekliyor. AB kontrolleri ve hayvan hakları örgütleri, söz konusu atların bakımı ve kesiminde büyük suistimalleri ve gıda güvenliği alanındaki riskleri defalarca tespit etti. Buna rağmen Hollanda gibi bir ülke halen yılda Güney Amerika’dan milyonlarca kilo at eti ithal ediyor.

Hayvanları Koruma Partisi’nin doğurganlık hormonu PMSG’nin ithalatı ve Avrupa’da üretiminin yasaklanması önerisi de kabul edildi. PMSG hayvancılık endüstrisinde kullanılıyor. Bu hormonun üretimi için kan çiftlikleri denilen yerlerde hamile atlardan yapısal olarak çok fazla kan alınmakta ve bu, sağlık sorunları ve ızdıraba neden olmaktadır. Hazekamp bu yasağın getirilmesini daha önce de savunmuştu ve bu talebi şimdi Avrupa Parlamentosu’nun çoğunluğunun desteğini aldı.