Partij voor de Dieren wil het slachten van dieren belasten


12 november 2019

De Nederlandse Partij voor de Dieren heeft begin november een initiatiefnota ingediend om het slachten van dieren te gaan belasten. Deze nota wordt de komende tijd door Tweede Kamerlid Lammert van Raan verder uitgewerkt tot een initiatiefwet. Hiermee kan Nederland het eerste land ter wereld worden dat daadwerkelijk een vorm van vleesbelasting invoert. Van Raan: "Nederland is de tweede grootste exporteur van agrarische producten en kampt met een enorm stikstof- en klimaatprobleem. De logische plek dus voor zo’n primeur."

Lammert van Raan, Tweede Kamerlid voor de Nederlandse Partij voor de Dieren.

Sinds haar oprichting pleit de Partij voor de Dieren al voor het invoeren van een vleesbelasting. Voorstellen om dit via het hoge btw-tarief te doen stuitten altijd op uitvoeringsbezwaren. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, doet Van Raan nu het voorstel om de belasting vroeg in de keten te heffen, en wel bij de slachthuizen.

Slachttaks

De slachttaks, zoals de belasting gaat heten, staat primair in dienst van de zogenaamde eiwittransitie: een transitie van dierlijke eiwitten naar meer plantaardige eiwitten. "Het is absoluut noodzakelijk dat we ons voedselsysteem radicaal anders gaan inrichten. We verkeren in een klimaat- en ecologische crisis en een van de grote veroorzakers van deze problemen is de enorme consumptie van vlees. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving - een Nederlandse overheidsinstantie voor het maken van strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte - heeft al opgeroepen tot een eiwittransitie, omdat dat de enige manier is om de lange termijn houdbaarheid van ons voedselsysteem te garanderen."

Met de nota en de wet geeft de Partij voor de Dieren gehoor aan de steeds luidere oproep om vlees zwaarder te belasten. Zo zijn grote professionele investeerders in de Amerikaanse vleesindustrie ervan overtuigd dat er vleesbelastingen zullen worden ingevoerd. "Via het belastingstelsel willen wij het slachten van dieren gaan belasten, zodat zowel producenten als consumenten verleid worden om minder vaak voor vlees en vaker voor plantaardige alternatieven te kiezen."