Esthers Blog: Het jaar van de door­braken


8 juli 2020

Vorige week hebben we het Nederlandse parlementaire jaar afgesloten. Het was een bewogen jaar, waarbij we veel hebben kunnen bereiken. De Partij voor de Dieren heeft onder andere een initiatiefvoorstel ingediend om het slachten van dieren te belasten, we hebben weer succes geboekt in de strijd tegen landbouwgif, we hebben de aanpak van de vee-industrie als een belangrijke oplossing voor de klimaatcrisis op de agenda van de EU gezet, we hebben dierenwelzijn een bindend onderdeel gemaakt van de Brexit-besprekingen en dankzij ons inzet komt er geen voor planeet, mensen en dieren schadelijk handelsverdrag tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen.

Esther Ouwehand bij de Klimaat- en Diervriendelijke (vegan) barbecue voor het Nederlandse parlement, om het parlementaire jaar af te sluiten.

Net voor het zomerreces hebben we daarnaast nog drie keer succes geboekt:

1. In mijn vorige blog schreef ik al over ons voorstel om nertsenfokkerijen te sluiten: in het belang van de volksgezondheid en dierenwelzijn. Het is ons gelukt! De Nederlandse Tweede Kamer stemde in met een verbod op het fokken van dieren die gevoelig zijn voor het coronavirus. Dat betekent onder andere dat alle nertsenfokkerijen in Nederland zo snel mogelijk moeten sluiten. Daarmee komt er een einde aan de Nederlandse nertsenbontindustrie: na die van China, Denemarken en Polen de vierde grootste ter wereld. Een enorme doorbraak!

2. We vragen er al sinds het begin van de coronacrisis om, maar nu hebben we de Tweede Kamer eindelijk wakker geschud: er komt een plan van aanpak om het risico op zoönosen aanzienlijk te verkleinen. Virologen waarschuwen al jaren dat de (wereldwijde) ontbossing, de handel in wilde dieren en de grootschalige veehouderij steeds grotere risico's vormen op het ontstaan van nieuwe zoönosen en pandemieën. Dat bevestigen ook de Wereldgezondheidsorganisatie en het Wereld Natuur Fonds (WWF). Willen we het risico op nieuwe virusuitbraken voorkomen, dan moeten we dus de ontbossing, de vee-industrie én de handel in wilde dieren aanpakken. Dankzij onze motie komt de regering dit jaar nog met een plan.

3. Ook onze motie om de slachtsnelheid in slachthuizen per direct te verlagen, werd aangenomen door de Tweede Kamer. Dat betekent dat ook het aantal dieren dat wordt geslacht zal moeten worden verminderd. Slachthuismedewerkers werken nu heel dicht op elkaar om enorme hoeveelheden dieren uit de veehouderij te slachten. Corona-richtlijnen, zoals het houden van 1,5 meter afstand, worden niet (goed) nageleefd. In grote slachthuizen worden per uur tot 700 varkens, 200 kalfjes en 13.000 kippen geslacht. Door het hoge slachttempo gaat er veel mis. Er zijn afschuwelijke beelden verspreid van varkens die bij bewustzijn in gloeiend heet water worden getakeld en verdrinken, van een kalfje dat levend wordt gevild en van levende dieren in een bak met kadavers.

Voedselveiligheid en dierenwelzijn kunnen zo onvoldoende gewaarborgd worden. Slachthuizen zijn wereldwijd brandhaarden voor het coronavirus gebleken. De overheid greep niet in omdat economische belangen telkens zwaarder wogen dan volksgezondheid. Dankzij ons voorstel is een belangrijke stap gezet om hier verandering in te brengen. Gezondheid van mensen en dieren moet op de eerste plek staan!

Tijd voor een voedselrevolutie
Nu er een nieuw griepvirus is opgedoken in de Chinese varkenshouderij dat de potentie heeft om een pandemie te veroorzaken, moeten we zo snel mogelijk de vee-industrie aan banden leggen. Ons voedselssyteem moet veranderen. Daarom hebben we samen met onze zusterpartijen een petitie gelanceerd, waarin we oproepen tot een voedselrevolutie waar uiteindelijk dieren, boeren en burgers beter van worden. Teken de petitie hier.

En nog een reden om de petitie te tekenen en meer plantaardig te gaan eten: terwijl mensen tijdens de steeds warmere zomers verkoeling kunnen zoeken, worden weer miljoenen dieren op helse transporten gezet. Daarbij lijden ze vaak aan hittestress en uitdroging en overlijden ze aan oververhitting. Dit moet stoppen. We hebben daarom in de Tweede Kamer weer gepleit voor strengere maatregelen: structureel minder dieren in standen, mogelijkheden voor alle dieren om naar buiten te gaan en verkoeling te vinden én een verbod op diertransporten op zomerse dagen.

Een gigantische meerderheid van het Europees Parlement heeft in ieder geval ons verzoek gesteund om een parlementaire enquêtecommissie over diertransporten in te stellen. Deze commissie kan een einde maken aan het gruwelijke lijden van de miljoenen dieren die elke dag levend op transport worden gesteld. Een historische overwinning!

Until all cages are empty

Team van de Franse partij voor de dieren Parti Animaliste.

Afgelopen maand kregen we vreselijk nieuws van onze zusterpartij Animal Protection Party uit Canada. Nadat in deelstaat Ontario een wet is aangenomen die het strafbaar stelt om het lijden van dieren voor vlees, zuivel en eieren te onthullen, is Regan Russel, een vreedzame activiste, doodgereden door een veetransporteur bij een slachthuis. Meer dan 40 jaar deed ze elke week mee aan vreedzame acties om aandacht te vragen voor de dieren.

Mensen als Regan zijn helden die beter beschermd zouden moeten worden. Canada zorgt er met de nieuwe wet in Ontario niet alleen voor dat het dierenleed in de vee-industrie verborgen blijft, maar brengt ook vreedzame dierenbeschermers in levensgevaar. Dat is een van de vele redenen waarom de Partij voor de Dieren het verzet leidt tegen CETA, een handelsverdrag met Canada. Ik zal hierover vragen stellen aan onze minister van Buitenlandse Handel.

De internationale beweging voor dierenrechten en onze planeet wordt elk jaar sterker. Vorige week werd bekend dat onze Franse zusterpartij Parti Animaliste twaalf (!) gemeenteraadszetels heeft gewonnen. Gefeliciteerd! De partij pleit o.a. voor een verbod op jacht en voor een minister van Dierenwelzijn. Ook in de Verenigde Staten doen vegan politici als Jabari Brisport - die dieren- en mensenrechten beter wil beschermen - het goed.

Samen zetten we de strijd door. Totdat alle kooien leeg zijn.

Tot na het zomerreces, in augustus!

Esther Ouwehand