Neder­landse Partij voor de Dieren leidt verzet tegen CETA-handels­verdrag


12 november 2019

Tal van maatschappelijk organisaties uitten vorige week bij een openbare hoorzitting – georganiseerd op initiatief van de Partij voor de Dieren - in de Nederlandse Tweede Kamer grote zorgen over het CETA-handelsverdrag met Canada. Als de Nederlandse Tweede of de Eerste Kamer in december tegen CETA stemt, is het vrijhandelsverdrag van de baan en zou het verdrag ingetrokken moeten worden.

“Vandaag is duidelijk geworden dat er echt breed maatschappelijk verzet is tegen CETA", zegt PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand. "Niet alleen de milieubeweging en de boeren zijn tegen CETA; ook vakbonden, Consumentenbond, wetenschappers en juristen hebben grote problemen met het verdrag. De politiek kan dit kraakheldere signaal uit de samenleving niet meer negeren."

CETA is een zogenoemd 'breed' handelsverdrag. Door CETA krijgen Nederlandse boeren te maken met oneerlijke concurrentie van Canadese boeren die tegen lagere standaarden produceren. Dierenwelzijnseisen zijn in Canada lager dan in Europa en het gifgebruik is er veel intensiever. Het handelsverdrag leidt, net als andere handelsverdragen, tot een race naar de bodem, onder meer in de landbouw.

Bovendien krijgen multinationals door CETA extra rechtsbescherming en wordt er in schimmige overlegclubjes door Canada en de Europese Commissie besloten over het aanpassen van regels, zonder dat het Europees Parlement of nationale parlementen daar nog iets over te zeggen hebben. CETA versterkt hierdoor de positie van multinationals ten opzichte van werknemers en andere burgers. Ook wordt het voeren van eigen klimaatbeleid door Europa en de verschillende lidstaten een stuk lastiger.

"Wij zullen de komende weken keihard oppositie blijven voeren tegen CETA", zegt Ouwehand, die inmiddels veel politieke partijen mee heeft gekregen in het verzet tegen CETA.

Waar we voor staan

Economie

Gerelateerde organisatie