Hollanda Hayvanları Koruma Partisi, CETA ticaret anlaş­masına karşı direnişte


12 Kasım 2019

Çok sayıda sivil toplum örgütü, geçtiğimiz hafta Hollanda Hayvanları Koruma Partisi’nin girişimi ile, Hollanda Meclisi’ndeki halka açık görüşmelerde Kanada ile yapılan CETA ticaret anlaşması konusundaki büyük endişelerini dile getirdi. Hollanda Temsilciler Meclisi veya Senatosu Aralık ayında CETA karşıtı oy kullanırsa, bu serbest ticaret anlaşması geçersiz kılınacak ve anlaşmanın iptal edilmesi gerekecek.

Hollanda hayvanları Koruma Partisi (PvdD), Avrupa Parlamentosunda da PvdD Arvupa Parlamenteri Anja Hazekamp aracılığı ile CETA’ya karşı direniyor.

PvdD parti lideri Esther Ouwehand, " CETA'ya karşı gerçekten geniş bir toplumsal direniş olduğu bugün açıklığa kavuştu," diye belirtiyor. " Sadece çevre aktivistleri ve çiftçiler CETA’ya karşı değil, sendikalar, Tüketiciyi Koruma Derneği, bilim insanları ve avukatlar da anlaşmayla ilgili büyük sorunlar yaşıyor. Politikacılar artık toplumdan gelen bu açık ve net sinyali görmezden gelemezler. "

CETA, sözde "geniş kapsamlı" bir ticaret anlaşmasıdır. CETA nedeniyle, Hollandalı çiftçiler, düşük standartlarda üretim yapan Kanada’lı çiftçiler karşısında haksız rekabete maruz kalıyorlar. Kanada'da hayvan refahı kriterleri Avrupa'dan daha düşük ve tarımsal zehir kullanımı çok daha yoğun. Diğer ticaret anlaşmalarında olduğu gibi CETA ticaret anlaşması da, tarım alanı da dahil olmak üzere birçok alanda bitiş çizgisi dipte olan bir yarış başlatmış oluyor.

Tüm bunlara ek olarak, CETA çokuluslu şirketlere ekstra yasal koruma sağlamakta ve müphem danışmanlık klüplerinde - Avrupa Parlamentosu ve ulusal parlamentoların haberi olmaksızın- Kanada ve Avrupa Komisyonu’nun kuralların nasıl uygulanacağına dair kararlar almasına olanak tanımaktadır. Böylece CETA, çalışanlar ve diğer vatandaşlar karşısında çok uluslu şirketlerin konumunu güçlendirmektedir. CETA nedeniyle Avrupa’nın ve çeşitli üye devletlerin kendi iklim politikalarını uygulamaları da giderek daha zorlaşmaktadır.

CETA'ya karşı direniş konusunda birçok siyasi partiden destek alan Ouwehand, "Gelecek haftalarda da CETA'ya karşı sert mücadelemize devam edeceğiz" diye belirtiyor.

Neyi temsil ediyoruz

Ekonomi