Worldlog Tjedan 43 – 2014


20 listopada 2014

Prošli tjedan je bio u znaku okrutnosti prema životinjama. U saboru su konačno prihvatili da okrutnost prema životinjama treba shvatiti ozbiljno. Nasilnoponašanjeprema životinjama je također često tamo gdje se javlja i obiteljsko nasilje nad ženama (ponekad nad muškaraca) i nad djecom.

Ja sam se zalagala za to da socijalni radnici u budućnosti, u slučaju obiteljskog nasilja, traže znakove zlostavljanja životinja. Na zahtjev naše stranke državna tajnica sada istražuju da li je moguće uvesti obavezan kod za prijavljivanja obiteljskog nasilja i okrutnosti prema životinjama. Trenutno se prijave nasilja u obitelji i okrutnosti prema životinjama tretiraju odvojeno.

1_Justin_vanderdenmaarrechtenvrij
Ja sam u raspravi u saboru takođernaglasila da zlostavljači životinja i ljudi koji zanemaruju svoje životinje trebaju dobiti doživotnu zabranu držanja životinja.Trenutno se u Nizozemskojzlostavljaču životinja samo može nametnuti zabrana držanja životinja za period do maksimalno deset godina, i samo ako je zlostavljač dobio uvjetnu kaznu. Tada je zabranadržanja životinjasamo uvjet, a ne kazna sama po sebi.Ministar mi je obećao istražiti tu situaciju prije ljeta. U Engleskoj je već moguće nametnutidoživotnuzabranu držanja životinja onima koji su više puta zlostavljali životinje.To želimo i u Nizozemskoj!

Nizozemska bi trebala imati više ambicije što se tiče europskih ciljeva za klimu i energiju. Premijer Rutte je namjeravao čak i dalje oslabitiveć sada previše slabe europske ciljeve. Saborga je, preko našeg zahtjeva, u tome spriječio.

klimaatverandering_shutterstock_153806906
Nizozemska se sada više ne može suprotstaviti prijedlogu da se u 2030 postigne 30 posto uštede energije. Na području obnovljivih izvora energije Nizozemska također treba poduzeti daljnje napore: u 2030, 27 posto proizvedene energije mora biti zeleno.

Prijedlozi Europske komisije su očtro kritizirani od strane znanstvenika, jer su daleko od dovoljni da bi klimatske promjene držale unutar održivihgranica. Čak i tvrtke žele više ambicije sa strane EU. Ali Nizozemska vlada smatra da su europski ciljevi previsoki, te je u posljednjih nekoliko tjedana učinila sve od sebe kako bi ambicije u vezi sa klimom još više smanjila.

Naša zastupnica u Europskom parlamentu, Anja Hazekamp, je postavila pitanja u vezi s uvozom jaja iz kaveza iz Ukrajine.Ukrajinski ogromni prodavač jaja, Avangardco, nedavno je dobio dozvolu za izvoz svojih jaja iz kaveza u Europu. Nevjerojatno. U Europskoj uniji su kavezi zabranjeni. Smatramo nedopustivim da se prijemom tih jaja iz Ukrajine ignorira dobrobit životinja. Svakako da je doista moguće da se uvede zabrana uvoza ovih jaja u EU, ali politička volja nedostaje. Štoviše, EU se zalaže za akorde za slobodnu trgovinu!

Legbatterij_aangepast_shutterstock_ Tomas Sereda

Ovu dragu sliku sam prošli tjedan pronašla na Twitteru. Pored slike je su bilje napisane ove riječi: ‘Oko 95% ljudi nikada nije vidjelo bebu jež. Retweet ovu sliku da se to promijeni .’

egel

To sljedećeg tjedna!

Marianne

Last week’s theme was cruelty to animals. In the Lower House, they have finally come to realise that cruelty to animals must be taken seriously. Cruelty to animals also occurs frequently in cases of domestic violence towards women (sometimes men) and children.

I have advocated, among other things, that aid workers in domestic violence cases should be obligated to look for signs of cruelty to animals, as well. At the request of our party, the State Secretary is going to investigate whether a mandatory reporting code can be created for domestic violence and cruelty to animals. Reports of domestic violence and cruelty to animals are currently treated separately.

1_Justin_vanderdenmaarrechtenvrij
In the debate, I stressed in the second place that it should be possible to impose a lifelong animal-keeping ban on abusers and people who neglect their animals. In the Netherlands, an animal-keeping ban of at most ten years can be given only if an animal abuser gets a suspended sentence. The animal-keeping ban is therefore merely a condition and not a punishment or measure in itself. The Minister promised me to look into this before the summer. In England, it is already possible to impose a lifelong animal-keeping ban on people who have abused animals repeatedly. We also want this in the Netherlands!

The Netherlands must show more ambition for European climate and energy targets. Prime Minister Rutte intended to further weaken the European targets which already were far too meagre. He was hauled back into line by the House following a motion from us.

klimaatverandering_shutterstock_153806906
The Netherlands can no longer oppose the proposal to realise energy savings of 30 per cent by 2030. The field of sustainable energy should also be taken up a notch: in 2030, 27 per cent of generated energy must be green.

The proposals of the European Commission were already fiercely criticised by scientists as they are far from sufficient to keep climate change within limits. Even companies want more ambition from the EU. Dutch government found even these meagre targets too high and advocated over the past weeks to adjust the climate targets further downwards.

Anja Hazekamp, our Euro MP, posed questions about the import of battery cage eggs from Ukraine. Avangardco, a Ukrainian egg giant, recently received a permit to export its battery cage eggs to Europe. Unbelievable. Battery cage eggs are prohibited in the European Union. We find it unacceptable that animal welfare has been neglected when admitting these eggs from Ukraine. Although it is certainly possible to have an EU import ban on these battery cage eggs, the political will is lacking. What’s more, the EU is betting on free trade agreements!

Legbatterij_aangepast_shutterstock_ Tomas Sereda
I came across this touching photo on Twitter last week. The text with the picture was ‘Around 95% have never seen a baby Hedgehog. Retweet this image to change that’.

egel
See you next week! Marianne