Worldlog Hafta 44 – 2013


28 Ekim 2013

Geçen hafta Millet Meclisi için sonbahar tatiliydi. Müzakereler yapılmadı ancak çalıșmalar yine devam etti. Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Ploumen’a vermiş olduğu sözlerden dolayı soru önergesi verdim. Bakan et sanayicisi ve buzağı kasabına uluslararası alanda dana ticaretinin ilerlemesi için destek sözü verdi. Son zamanlarda gıda ile ilgili skandallardan sonra bu açıklma hoş bir açıklama olmadı. Hayvancılık ve et sektörü ette insan dıșkısında rastlanan bir bakterinin bulunması ve etin cözülmüş ve kokan yeşil kısmının kesilip tekrar taze et olarak satılması gibi peşpeşe gelen gıda skandalları ile karşı karşıyadır. Şimdi Hollanda et sektörünün ne gibi rizikolar doğurabileceği konusunda araştırma yürütülmektedir. Bu konunun devamını daha sonra okuyabilirsiniz!

Kalfjes in stal_FotoPvdD

Fransız belegesel Encounters with an Egalitarian: Yves Bonnardel geçen hafta gösterime sunuldu. Belgesel Yves Bonnardel’ın düșüncesi doğrultusunda yapılmıștır. Kendisi Fransız hayvan hakları savunucusudur ve batı topluluğumuzda hayvanlara verdiğimiz yer ve hayvanları nasıl kötüye kullanıyoruz konusunda yazıları mevcut. http://egalitariste.com/ websitesinde 30 dakika süren belgeseli İngilizce altyazı eșliğinde izliyebilirsiniz.

Deney hayvanı olmayan bir Avrupa için imza kampanyasına son 3 gün! Avrupa Birliğini, deney hayvanları araștırması alanında bașka seçimler yapmaya zorlamak için http://www.stopvivisection.eu/websitesinde bir milyondan daha fazla imza toplanıldı. Avrupa’da ancak bir milyon imza ile yürütülen yönetim hakkında konușmaya hak kazanıyorsun. Nekadar çok imza toplanırsa, o kadar çok hayvanların kullanıldığı deneylerde bașka olanaklara bakılma șansı olușturulabilinir.

Resusaap_proefdiervrij_vrijtegebruiken

Bu harika şarkıyı dinlemelisin ‘Say no’, Afrika ülkelerindeki ödüllü avcılığa karşı yapılan güzel bir savunma.

Güzel bir haber: 12 ve 13 aralık tarihinde Animal Politics Foundation (APF) İstanbul’da hayvan hakları ve hayvanlarla ilgili siyaset hakkında uluslararası bir kongre organize edecektir. APF Hayvanları Koruma Partisinin, uluslararasi çalışmalarını çatısında toplayan bir dernektir. APF bu kongrede hayvanların siyasette temsili ile ilgili siyasi teorinin pratikte uygulamaya gecişini göstermeyi hedeflemektedir. APF, kongrenin bu siyasi harekette yer alan insanlar arasında daha fazla görüşmenin gerçekleşmesine sebep olacağını umuyor. Bu gerçekten güzel olur!

Çeşitli hayvan hakları için mücadele eden partiler ile aradaki bağı güçlendirmek için ocak ayı başında Lizbon ve Madeira’ya Pan’ın yerel temsilcileri ile görüşmeye gideceğim. Pan’ın Madeira’da Millet Meclisinde temsilcileri mevcut ve kısa bir süre önce PAN’ın Lizbon Millet Meclisinde de temsilicisi yerini almıştır. PAN’ın Portekiz ve Madeira’da nasil Hayvan haklarını koruyan bir siyasi parti olarak yerini aldığını görmek çok hoş ve faydalı bir durum.

Haftaya görüșmek üzere!

Marianne

Last week was Autumn Recess in the Lower House. There were no debates, but work continued as per usual. I worked at such things as asking parliamentary questions as a result of a ruling by Minister Ploumen of Foreign Trade and Development Cooperation. The minister committed to providing her support to a meat processor and calf slaughter in promoting the international veal trade. Given the recent food scandals, I think this commitment is inappropriate – the livestock and meat industries are contending with a series of scandals, such as meat that contains faecal bacteria and trimming away thawed, green and smelly meat to sell as fresh meat. Research into the risks in the Dutch meat sector is currently underway. To be continued!

Kalfjes in stal_FotoPvdD

The French documentary Encounters with an Egalitarian: Yves Bonnardel was released last week. The documentary explores Yves Bonnardel’s philosophy. He is a French animal rights activist and has many publications to his name that chiefly detail the place we give animals in Western society and the various ways we use them. Go to http://egalitariste.com/ for a 30-minute French language documentary with English subtitles.

There are just three days left to sign the petition for a laboratory animal-free Europe! The http://www.stopvivisection.eu/ website has collected more than one million signatures to push the European Union into making different choices when it comes to research that involved laboratory animals. One million signatures makes it possible to join in on the European discussion so it’s fantastic that they’ve reached that goal, although the more signatures they obtain, the more likely Europe is to look at other options as far as research that uses animals is concerned.

Resusaap_proefdiervrij_vrijtegebruiken

Listen to this incredible song ‘Say No’. It contains a strong argument against trophy hunting in African countries.

Some cool news: The Animal Politics Foundation (APF) is organising an international conference on 12 and 13 December on animal rights and animal politics in Istanbul. The APF supports the Party for the Animals in its international activities. The APF will use this conference to translate political theories on political representation for animals into practice and vice versa. The APF hopes the conference will lead to more contact between the people involved in this political movement. That would definitely be a good thing!

I am going to Lisbon and Madeira at the start of January next year speak to the local PAN representatives, as part of my work to promote ties between the various Parties for the Animals. Madeira has one PAN representative in parliament and Lisbon voted one in recently as well. It’s wonderful seeing PAN give shape to a political animal rights party in Portugal!

See you next week!

Marianne