Worldlog Hafta 42 – 2010


22 Ekim 2010

Bu sene su konusuna adanan 15 kasım tarihindeki Blog Action Day’e katılım saÄŸladım. Dünyanın heryerinden insanlar su konulu blog yazdılar.

Herkesin temiz içme suyuna hakkı var. Buna raÄŸmen bu haktan müzdarip milyonlarca insan var. Hollanda’da yaklaşık kiÅŸi başına yıllık 2,3 milyon litre su kullanıyoruz. BirleÅŸmiÅŸ Milletler 2017 yılında dünya nufusunun yaklaşık % 70’inin Hollandalılar için en normal ÅŸey olandan ‘temiz içme suyuna’sahip olamıyacaklarını tahmin ediyor. Öyle gözüküyor ki su, bu zamanın altını. Åžimdilerde petrol için yapılan savaÅŸlar, gelecekte su depolarina ulaÅŸmak için gerçekleÅŸtirilecektir.

Birçok insanın bilmediÄŸi su kıtlığında bıçak ve çatalın etkili silah olabileceÄŸidir. Gıda üretmek için suya ihtiyaç vardır. Åžuan ki dünya tarım sahası ile yaklaşık 20, 30 milyar insanı doyurabilirsin. Ancak dünya tahıl hasadının yarısı ÅŸuan hayvancılık endüstrisi için kullanılıyor. Hayvan yemi sıcak ve kuru bölgelerde yetiÅŸtiriliyor. Mahsulun büyümesi için çok fazla sulanması gerekiyor, çünki suyun % 90’ı buharlaÅŸma yoluyla kayboluyor.

Muhafazakar tahminlere göre bir kilo et için ortalama yedi kilo tahıl gerekli ve böylelikle bir kilo etin üretimi toplam 5.000 ila 20.000 litre arası su kullanımına mal oluyor! Et tüketimi gıda ve tatli su krizine sebep olan çok elveriÅŸsiz birÅŸey. Et üretmek için çok fazla hayvan yemine (ve böyleliklede çok suya) ihtiyaç var ve bu insanların tahıl tüketim olanaklarının aleyhine iÅŸliyor. Bir milyar insanın açlık çektiÄŸi ( ve dünyanın diÄŸer tarafında bir o kadar insanın fazla kilo problemi yaÅŸadığı) dünyada, su israfına sebep olan et üretimini sürdürmek çok sorumsuz bir davranıştır.

Dünya çapında hızla artan et tüketimi varken en önemli soru tatlı su deposunu gerekli seviyede nasıl tutacağımızdır ve 2050 dokuz milyar insanın nasıl doyurulacağıdır. Bizlerin daha az hayvansal protein üretmesi ve tüketmesi gerekir. Hollanda hayvancılığın en yoÄŸun yapıldığı ve Brazilya gibi ülkelerden en çok hayvan yemi alan ülke olduÄŸu için, Hollanda bu konuda sorumluluk almalıdır. Biz günlük et yemeyi bırakarak ve daha bilinçli gıda seçeneÄŸi yaparak fark yaratabiliriz.

Sizinle paylaÅŸacağım bir kısa haber daha var. ‘World Animal Day’ organizesi Hayvanları Koruma Partisine 4 ekim Dünya hayvanlar gününde düzenlenmiÅŸ çalışmaları toplamakla meÅŸgül olduklarını belirttiler. EÄŸer 4 ekim de güzel ve özel aktiviteler organize ettiyseniz bunu info@worldanimalday.org.uk adresine resim ve hikayenizi gönderek bildirebilirsiniz. Bu, hayvanlara özel ilgi verilen aktiviteleri bir yerde toplamak için yapılan ve 80 ülkenin katılım saÄŸladığı çok harika bir inisiyatif!

Bu sene 9 kasım Praag’ta 3 günlük The International Companion Animal Welfare Conference konferansı baÅŸlıyor. Bu konferanslardaki amaç organizeler arasında daha fazla iÅŸbirliÄŸi saÄŸlayarak arkadaÅŸlık eden hayvanlarının dışarılarda dolaÅŸmak zorunda bırakılmayacakları bir dünya oluÅŸturmak. Bu günler esnasında birçok konuÅŸmacı, workshopslar ve yeni çevre edinme olanakları var. Kongreye baÅŸvuru hala devam ediyor, eÄŸer ilginiz varsa kesinlikle katılım saÄŸlayın!

Haftaya görüÅŸmek üzere!

Marianne

On 15 October I took part in Blog Action Day. This year’s theme was water. People from all over the world wrote blogs on the subject of water.

Everyone has a right to clean drinking water. And yet there are millions of people that have to do without. Average consumption in the Netherlands is 2.3 million litres per person. The United Nations expects that in 2017 around seventy percent of the world population will not have access to what Dutch people consider the most natural thing in the world: clean drinking water! It would appear that water is the new gold. If nowadays countries go to war over oil, in the near future wars will be fought over access to water supplies.

What many people don’t know is that your knife and fork can be powerful weapons in the fight against water shortages. Water is needed to produce food. Now you could feed twenty to thirty billion people with the current area of land used for agriculture across the world. However, nearly half of the world’s grain harvest presently goes to the cattle-raising industry. This cattle feed is grown in warmer and often drier regions, which means guaranteeing good harvests means using a lot of water for irrigation. And a whole lot, because some ninety percent (!) of that water is lost through evaporation.

So you need an average of seven kilos of grain to produce one kilo of meat, the production of a single kilo of meat costs in total between 5,000 and 20,000 litres of water according to conservative estimates! The production of meat is extremely inefficient and has resulted in enormous food and fresh water crises. Producing meat therefore costs a huge amount of cattle feed (and consequently huge quantities of water) and – what is more – these grains cannot be used to feed people. In a world where one billion people suffer from hunger (and just as many people on the other side of the world suffer from obesity), it is irresponsible to maintain a system of meat production that wastes so much water.

The question is how can we maintain our fresh water supplies and how we will be able to feed nine billion people in 2050, given that current meat consumption rates are also rising all over the world. We will have to produce and consume fewer animals proteins. The Netherlands will have to accept its responsibility in this regard as the Netherlands is the most cattle-dense country in the world and is one of the largest consumers of cattle feed from countries such as Brazil. We already have an opportunity now to make a difference by choosing not to eat meat every day and making more conscious food choices.

And now some other news in brief. The organisation ‘World Animal Day’ informed the Party for the Animals that it was collecting information about activities held on World Animal Day on 4 October. If you were involved in fun, interesting or special activities on 4 October, share it by sending an e-mail with your story and pictures. World Animal Day is a great initiative in which more than 80 countries already participate to highlight all the activities that focus on animals!

On 9 November 2010 the three-day conference The International Companion Animal Welfare Conference starts in Prague. The objective of this conference is to stimulate more cooperation between organisations in order to create a world in which as few pets as possible are forced to live lives as strays. There will be multiple speakers, workshops and possibilities to network. You can still register to attend the congress, so if you are interested be sure to sign up!

Until next week!

Marianne