Worldlog Hafta 35 – 2011


2 Eylül 2011

Bu yaz Hollanda aktualite programı EenVandaag’ta staj yaptım. Bir günlüÄŸüne gazeteci olup, Mega ahırlarla ilgili Toplumsal Diyalog adlı bir program yaptım. Tarım Bakanı vekili internet aracı ile halkın, mega ahırlarla ilgili düÅŸüncelerine baÅŸvurdu. Ancak halk bu konuda kendi fikirlerinin ciddiye alınmadığını düÅŸünüyor. Bende bu yaz bu sebepten dolayı mega ahırlarla ilgili diyaloÄŸa (yada daha doÄŸrusu monoloÄŸa) yoÄŸunlaÅŸtım. Programı merak mi ettiniz? Buradan programı izliyebilirsiniz (hemde hollandaca olarak).

The Independent gazetesinde flexitarianların geliÅŸi ile dünya çapında daha az et yenildiÄŸine dair çok entresan bir araÅŸtırmanın yer aldığı yazı yayınladı: 'Flexitarians' driving global move away from meat consumption

Farklı sebepler dolayı insanların daha az et yemesine neden oluyor. Hayvan refahı, çevre ve doÄŸaya verilen zararlar bu sebeplerden bazıları. Insanlar aynı zamanda saÄŸlık nedenlerinden dolayı bitkisel diyetleri tercih ediyorlar.

Gittikçe daha fazla saÄŸlık organizeleri yoÄŸun hayvancılığın halk saÄŸlığı için tehlike unsuru oluÅŸturduÄŸuna dair uyarı yatınlıyor. Daha bu hafta SaÄŸlık Komisyonu (Hollanda Hükümetinin Bağımsız Tavsiye Kurulu) bundan sonra insanlar için kullanılan antibiyotiÄŸin hayvancılıkta kullanılmaması gerektiÄŸini açıkladı. Hayvancılık sektöründen bulaÅŸan bir çok bakteriler bir çok antibiyotike dirençli ve bu sebeple tedaviside bir o kadar zor oluyor.

Danımarka’da Danımarka Devlet Serum Enstitüsü, insandan insana geçen antiboyotiklere dirençli MRSA bakterisi ile ilgili bir rapor yayınlandı. Raporda 2010 yılında Danimarka’da ilk defa insanların domuzlarla hiç bir temas kurmadıkları halde, domuzlarda görülen CC398 MRSA bakterisini kaptıkları açıklandı. SaÄŸlık Bakanına Hollanda’da insanların birbirlerine, hayvancılıkla baÄŸlantılı antibiyotiklere dirençli MRSA baktersini bulaÅŸtırıp bulaÅŸtırmadığına dair araÅŸtırma yapması için, önerge verdim.

MRSA yıllık raporuna göre Danimarka’da 15 kiÅŸiye bu bakteri bulaÅŸmış. Raporda bu geliÅŸme ‘endiÅŸe verici’ olarak deÄŸerlendiriliyor.Geçen sene CC398 bakterisinin bulaÅŸtığı kiÅŸi sayısı bütün MRSA bulaşıcı vakaların tamamının % 10’unu oluÅŸturuyor. Bu sayı 2009 yılına göre % 25 artış gösterdi.

Åžayet Hollanda’da da insanlara, hayvanlarla temas kurmadan hayvanlardan geçen bakteri bulaÅŸmış ise bu antibiyotike dirençli bakterinin deÄŸiÅŸime uÄŸradığının göstergesi olabilir. Bu beni çok endiÅŸelendiriyor. Bu sebeple bakan daha fazla araÅŸtırma yapmak zorunda ve büyük risk oluÅŸturan, hayvancılıkta yüksek oranda antibiyotik kullanımını engelleyici önlemler almak zorundadır.

Son olarak geçen sene hasta ve güçten düÅŸmüÅŸ halde Hollanda sularında bulunan ve Hollanda Yunus Balığı havuzunda bakımı üstlenilen ork Morgan ile ilgili güzel haberim var. Gün geçtikçe Morgan’ın en yakın zamanda denizde yüzeceÄŸi gün yaklaşıyor. Norveç adalar grubu Lofoton’da Morgan’ın ses kayıtı ile ortüÅŸen, orka topluluÄŸun ses kayıtı yapıldı. Morgan’ı baÅŸarı ile denize birakabilmek için ailesinin bulunması gerekiyor. Oradaki orka grubunun Morgan’in birinci derecede ailesi olup olmadığını saptamak için biraz daha araÅŸtırma yapılması gerekiyor.

Son bir haber daha, Hollanda siyasi sisteminin kadınlara, anneliÄŸi ve siyası kariyeri kombine etme olanağı tanıdığı için çok mutluyum. 2012 yılının baÅŸlarında doÄŸum iznine ayrılacağım ve Anja Hazekamp (Hayvanları Koruma Partisi’nin Groningen Eyalet meclis üyesi) geçici olarak benim yerime atanacak. Daha sonra parlementodaki görevime biran önce baÅŸlıyacağım;-)

Haftaya görüÅŸmek üzere!

This summer I worked as an intern for the Dutch current affairs programme 'EenVandaag'. I spent one day as a journalist and created a programme about the Social Mega Stall Dialogue. The State Secretary of Agriculture started a 'dialogue' on the Internet with citizens about whether mega stalls are something to be desired, but the citizens have said they don't feel they were heard in the discussion. That was reason enough for me to go deeper during my summer internship into the mega stall dialogue, or better put the 'mega stall monologue'. Want to see the programme? It's available here for viewing, but in Dutch.

The Independent had an interesting piece on a study which proved that the world is eating less meat thanks to the increasing numbers of Flexitarians: 'Flexitarians' driving global move away from meat consumption'.

People are moving towards eating less meat for a variety of reasons, including animal welfare and damage to nature and the environment. However, more and more people are choosing a plant-based diet for their health.

Health organisations are sending out warnings more often stating that intensive cattle farming is dangerous to public health. Just this week, the Health Council of the Netherlands (an independent advisory body to the Dutch government) urged a reduction in the amount of antibiotics and to not always use the same ones in the cattle farming industry – just as human health care. A growing number of pathogenic bacteria originating from the cattle sector are actually resistant to many kinds of antibiotics, making them difficult to treat.

In Denmark, the Statens Serum Institut published a report on the transmissibility of antibiotic resistant MRSA bacteria from person to person. The report showed that in Denmark in 2010, the first people were infected with the pig type CC398 MRSA bacteria without them being in contact with swine. During parliamentary questions, I requested that the Minister of Public Health find out whether Dutch nationals have infected each other with a cattle-related variety of the antibiotic-resistant MRSA bacteria.

According to the MRSA annual report, this situation covers 15 people and it labels this development 'troubling'. The number of cases of CC398 infection last year made up 10% of total MRSA infections. This is a rise in relation to 2009 of 25%.

If people in the Netherlands have been infected with the cattle-related bacteria without actually having been in contact with animals, then this could mean the antibiotic-resistant bacteria has mutated. This worries me enormously. The Minister therefore needs to conduct additional research and take preventative measures to contain the huge risks involved with elevated antibiotic use in the cattle-farming industry.

To conclude, some good news for the orca Morgan, found sick and weak last year in Dutch waters, then taken in by the Dutch Dolfinarium. Morgan's chances of soon being able to swim in the sea increase with every passing day. Recordings have been taken of an orca population near Norway's Lofoten islands that match Morgan's sound recordings. This could mean they are family. In order to return Morgan successfully to the ocean, we must find his family, so we need further research to determine if they really are Morgan's direct family.

One last little piece of news, I am extremely pleased that the Dutch political system is offering women the opportunity to combine motherhood with a political career. I am going to take pregnancy leave in the first quarter of 2012 and during that time, Anja Hazekamp (Member of the Provincial Council for the Party for the Animals in Groningen) shall be my temporary replacement. After that I shall return to my parliamentary work as quickly as possible! 😉

See you next week!