Worldlog Hafta 28 – 2013


8 Temmuz 2013

Geçen hafta bütün meclis, boğa güreșleri için Avrupa tarım sübvansyonlarının durdurulması için önergeme evet oyu verdi. Artık Hollanda hükümeti Avrupada sübvansyonun durdurulması için mücadele edecektir. Sübvansyonlar hayvandostu olmayan acıdolu eğlencelere gitmemelidir. Avrupa Tarım Sübvansyonları güreșen boğaların yetiștirilmesine veriliyor. Boğa güreșleri yüzünden yıllık 250.000 boğa ve sığır șiddete maruz kalıyor ve öldürülüyor. Bu dehșet eğlenceyi durdurmak için direnmeye devam edeceğiz.

Șıcak günlerde hayvan yetiștirme çiftliklerindeki ahırlara ekstra denetim yapılmasını öngören soru önergemde kabul edildi.

Elektrikle çalıșan mükemmel bir volkswagen ticari aracı ile yeni kralımızı ziyarete gittim. Seragazı salınımı ve hammadde noksanlığı problemine dikkati çekebilmek için Rebbl’ın tamamen yeniden kazanılmıș ürünlerle meydana getirdiği Volswagen ticari aracını tercih ettim. Yüzde yüz elektrikle çalıșan bir araba kullanarak kendi çapımda yașanılır dünya ve sabit iklim için birșeyler yapmaya çalıșıyorum!

Geçen hafta ayrıca eziyet edilen ponilerle ilgili soru önergesi verdim. Internette bayanların çok fazla küçük ponilere bindiklerini ve eziyet ettiklerini gösteren daha birçok video bulabilirsiniz. Bu mini filmler tahminen Hollandalı prodüksiyon firması tarafından yapılmıș ve muhtemelende Hollandalılar tarafından internete konulmuș. Bu mini filmlerdeki hayvan eziyeti hiç bir șekilde kabul edilemez ve bu tür film yapımcıları biran önce cezalandırılmalıdırlar. Hayvan ișkencecisi ortalama 230 avro civarı bir ceza alıyor. Ortalama 57 saatlik çalıșma cezası alıyorlar. Biz hayvan eziyeti için daha ağır cezalar verilmesini savunuyoruz! Hayvan eziyeti denetimide fazlalaștırılmalı ki bu tür filmleri yapan insanlar biran önce tutuklanabilsin.

Büyüyen Direniș etkisini gösterdi, İstanbul’da da etkisi gösterdi. Hakim eylemcilerin isteğine karșılık verdi; Gezi parkındaki agaçlar kesilip yerine binalar dikilmeyecek. Güzel!

Vietnam’dan çarpıcı haber. Orada 4.000 tane kedi kaçırılmıș, öldürülmüș ve etleri bazı gıdalarda kullanılmak üzere satılmıș. Ne korkunç bir fikir. Ve Namibya’daki fokların baltalarla katledilme dehșeti yine bașladı. Çünki yeni zenginler geldi ve bu zenginler fok derisinden çeketler istiyorlar. Derin bir nefes…

Londra Ekonomi okulunun Avrupablog’ıyla güzel bir repörtaj yaptık. Buradan okuyabilirisiniz.

Millet Meclisi yaz tatiline girdi. Millet Meclisi iki ay boyunca toplantı yapmayacak. Ancak bizim için önümüzdeki dönem içerisinde yapılacak çok iș var.Öncelikle yaza güzel bașlamanız için Boston Globe’ın mükemmel fotoğraflarından birkaçını sizlerle paylașmak istiyorum

Buraya bak, bakalım et lobisi senin yaz mevsiminde nasıl bir değișikliğe sebep olacak.

Alice Walker’ın güzel bir sözüyle blogumu sonlandırmak istiyorum“Animals were not made for humans any more than black people were made for white, or women created for men.”

Haftaya son blogumu yazıyorum. Haftaya görüșmek üzere! Marianne

Last week, the entire parliament voted in favour of my motion to end the EU agricultural subsidies for bullfighting. Now, the Dutch government has to advocate for ending this subsidy in Europe. Subsidies should not be granted for animal unfriendly pleasure. EU agricultural subsidies are granted for breeding bulls for bullfighting among other things. Each year, more than 250,000 bulls and cows are tortured and killed all over the world because of bullfighting. We will continue our efforts to end this horrifying entertainment.

And our motion for extra inspections of stables in animal husbandry on hot days was adopted too!

I went to visit our new King in a great electric Volkswagen bus. I chose to go by this recycled Volkswagen bus from Rebbl to generate attention for greenhouse gas emissions and scarcity of raw materials. By driving a fully electric car I try to contribute to a liveable world and a stable climate!

Last week, I asked parliamentary questions about the cruelty of ponies. There are several short films on the internet in which women ride ponies that are too small for them and where they abuse them. The films are more than likely produced by a Dutch production house and are also offered by Dutch people. The animal suffering in these films is really unacceptable and the producers of these films must be severely punished. The fine that an animal abuser is to pay is about 230 euro on average, and they are sentenced to a punishment order of 57 hours on average. We believe that more severe punishment should be imposed on animal abusers! Also, the control of cruelty to animals should be tightened so that people involved in such films can be brought in sooner.

The Growing Resentment is working, also in Istanbul. The Court has confirmed the demonstrators’ wish: the Gezi Park will not be re-developed. Great work!

Bizarre news from Vietnam. In Vietnam 4,000 cats were kidnapped, killed, and sold for their meat to produce snacks. Brr! What a horrific idea. And the gruesome killing of seals in Namibia has started again. Only because there are new rich people that want to buy seal fur coats. Sigh…

I was interviewed by the Europpblog of the London School of Economics. Read it here.

Summer recess has started. The Lower House won’t have any meetings for two months, but we will keep busy over the coming months. Here are a few beautiful photos from the Boston Globe to start the summer with.

And see here how the meat lobby will change your summers.

A beautiful statement by Alice Walker to end my blog with: “Animals were not made for humans any more than black people were made for white, or women created for men.”

Next week will be my last blog. Until next week! Marianne