Worldlog Hafta 17 – 2014


23 Nisan 2014

Hayvanları sürekli olarak ihmal eden hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ömür boyu hayvan besleme yasağı geritilmeli! Bu hafta mecliste bu konu ile ilgili önerge sundum. Yasalar içerisinde makhemelerin bağımsız bir yaptırım olarak bu konuda ömür boyu hayvan besleme yasağı getirememeleri kabul edilemez. Koalisyon kurulurken hayvan istismarı ve ihmali cezalarının artırdırılacaği açıklamasını yapan hükümet bunu bir an önce pratiğe geçirmelidir.

Kalfjes in stal_FotoPvdD

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu son zamanlarda ihmal edilen çiftlik hayvanlarının sayısının arttığını açıkladı. Özellikle sığır, domuz ve koyunların yetersiz beslenmiş olmaları, kirli ahırlarda ya da herhangi bir tıbbi bakım almadan bakılmaları konusu raporlarda mevcut. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu şu anda 300’den fazla sığır çiftliklerini gözetim altında tutuyor. Bu şirketlerden bazıları Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu için azılı suçlular olarak biliniyor. Yani sert bir tavır sergilemek zorunluluktur.

Avrupa seçim kampanyamız için yollardayız. Konumumuz yeşil Euro-kritik ve bu nedenle benzersiz. Biz kişisel çıkar ya da milliyetçilik sebebiyle değil, şefkat, sürdürülebilirlik, kişisel özgürlük ve kişisel sorumluluk nedenlerinden dolayı kritiğiz. Bu Avrupa , iklim,vatandaşlar, hayvanlar, doğa, çevre ve demokrasi gibi gerçek değerlerin ve aynı zamanda AB vatandaşlarının uzun vadeli çıkarlarını böylece tehlikeye koymakta.

Bu hafta posterlerimizi astık ve bu posterlerimiz Avrupa’ya açıkca bakış açımızı yansıtıyor. Avrupa özellikle hayvan, doğa ve çevre konuları ağırlıklı. Üç posterimizin konusu AB bütçesinin yarısının tarım ve balıkçılık sektörlerine tahsis edilmesi gerçeği üzererine. Biz insanların tarımsal sübvansiyonlarına (mega ahırlar), GDO’ya (Monsanto, zehir) ve hayvan taşımacılığı’na karşı hayır demelerini istiyoruz.

Nee tegen landbouwsubsidies Nee tegen gentech
Tarımsal sübvansiyonlarına karşı GDO’ya karşı
Nee tegen diertransporten Nee tegen machtsoverdracht EU
Hayvan nakiline karşı
AB’ye güç transferine karşı

Dördüncü posterimizin konusu Avrupa Birliği’nin gücünü genişletmek veya sınırlamak hakkında. Avrupa Birliği serbest piyasa, çokuluslu şirketlerin çıkarlarının, ABD gibi ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarının birincil öneme sahip olduğu demokratik ve şeffaf olmayan bir yola girmiştir. Ulusal parlamentolar oyun dışında bırakılarak, üye ülkelerin(sosyo-) ekonomik politikaları, bütçe yetkileri giderek salam yöntemiyle Brüksel’in yetkisi altına geçiyor. Bu sona ermeli!

Avrupa Birliği, ABD ile serbest ticaret anlaşması üzerine tüm çalışmayı antidemokratik ve şeffaf olmayan bir şekilde sürdürüyor. Böylece genetiği değiştirilmiş bitkilerin ve hormonlu etlerin Avrupa pazarına gelmesi önümüzde bir tehtit. ABD’de Oregon buzağılarının ıslahının bir örneğine buradan bakabilirsiniz. Doğumdan yarım saat sonra annelerinden alınan buzağıların her biri bir sandığa konuluyor. Avrupa Birliği’nde Hayvan refahı kesinlikle acınacak düşük seviyede. Piyasalarda Amerikan dana eti satışı konusunda ABD ile serbest ticaret anlaşması yapılırsa, ulusal ve Avrupa düzeyinde refah gereksinimlerini artırmak ve fabrika tarımına son verebilmek dahada zorlaşacaktır.

opfokbedrijf

7 Nisan’da yazdığım Worldlog’umda Avrupa seçimleri için Kanada, Avustralya ve ABD’den olan adaylarımızdan ve listemizden size bahsetmiştim. Geçen hafta Seçim Kurulu adaylarımız John Coetzee, Will Kymlicka ve Tom Regan’ı listeden cıkarmaya karar verdi. Pasaportlarında bir pulun eksik olması listeden çıkarılma nedeni olarak gösterildi. Bu kararı kabul etmiyoruz ve bu nedenle Danıştay (Hollanda’da hukuk organı) yoluyla itirazda bulunacağız!

1397569820_portretJohn Coetzee

Bu hafta Paul McCartney Avrupa seçimleri için başarı dileklerini iletti.

McCartney

Ayrıca burda2009 yılında Avrupa Parlamentosu’na gönderdiği mesajıda bulabilirsiniz.

Yanlış alarm?

vals alarm

Haftaya görüşmek dileğiyle! Marianne

Cattle farmers who structurally violate the law by neglecting animals should be given a lifelong ban on keeping animals! I asked Parliamentary questions about that this week. It is unacceptable that, in case of animal neglect or abuse, the court cannot impose a lifelong ban on keeping animals as an independent sanction because the law does not permit it. We want this to be arranged as soon as possible by the Cabinet, which announced in the coalition agreement more severe sentences in case of animal abuse or neglect.

Kalfjes in stal_FotoPvdD

The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) recently announced that the number of reports of neglected farm animals is increasing. Most reports concern cows, pigs and sheep which are underfed, subsist in dirty stables or receive no medical care. The NVWA currently carries out tightened supervisions over more than 300 cattle farms. Some of these farms are known to the NVWA as notorious offenders. Hard action is therefore a must.

We are well underway in the European election campaign. Our position towards Europe is green eurocritical, which is unique. We are not critical on grounds of self-interest or nationalism, but on grounds of compassion, sustainability, personal freedom and personal responsibility. This Europe puts at stake the real values such as climate, the interests of citizens and animals, nature, the environment and democracy and, therefore, also the long-term interest of the citizens of the EU.

This week, we presented our posters, which clearly show how we look at Europe. Europe concerns mostly animals, nature and the environment. Three of our posters relate to the fact that half of the European budget is intended for agriculture and fisheries. We want people to say no to agricultural subsidies (mega stables), no to GMO (Monsanto, poison) and no to animal transport.

Against agricultural subsidies Against GMO
Against agricultural subsidies Against GMO
Against animal transport Against transfer of power to EU
Against animal transport Against transfer of power to EU

Our 4th poster relates to enhancing or limiting the power of the European Union. The undemocratic and non-transparent European Union has taken a path where the free market, the interests of multinationals, and free-trade agreements with countries such as the US are of primary importance. National parliaments are increasingly sidelined and salami tactics are used to place the (socio) economic policy, the budget right of an individual MemberState into the hands of Brussels more and more. This must stop!

The European Union is in the process of entering into a free-trade agreement with the United States in an entirely undemocratic and non-transparent manner. As a result, genetically modified crops and hormone meat threaten to come on the European market. See here for an example of a calf breeding farm in Oregon in the United States. Half an hour after their births, calves are removed from their mothers and placed in 1 crate each. Animal welfare in the European Union is certainly at a pitifully low level, as well. But if there is a free-trade agreement with the US, with us having to allow American veal on the market, it will become very difficult to increase welfare requirements on a national and European level and to put an end to factory farming.

opfokbedrijf

In my Worldlog of 7 April, I already mentioned our list of candidates for the European elections and the other persons on our list, from Canada, Australia and the US. The Electoral Council decided last week that our candidates John Coetzee, Will Kymlicka and Tom Regan be deleted. The reason they gave is a missing stamp in their passports. We disagree with this decision and will therefore lodge an appeal with the Council of State (legal body in the Netherlands)!

1397569820_portretJohn Coetzee

I received a good luck wish from Paul McCartney this week for the European elections.

McCartney

See here for his message to the European Parliament in 2009.

False alarm?

vals alarm

Until next week! Marianne