Worldlog Hafta 09 – 2010


5 Mart 2010

Geçen haftaki belediye encümeni seçimlerinde partimiz üye sayısını 20’ den 26’ ya çıkardı. Amsterdam, Den Haag, Leiden, Groningen, Apeldoorn ve Buren belediyelerinde temsilcilerimiz bugünden itibaren hayvanlar, doÄŸa ve çevre için çalışacaklar. Harika.

Den Haag üyesi Jet Berkel (saÄŸda) sonuçları heyecanla bekliyor.

Amsterdam’ın bir sandalyesi var.

Hayvanlar için Partisi, tarihinde ilk defa belediye encümeni seçimlerine katılmıştır. Adaylar ve partinin aktif çalışanları tarafından çok güçlü kampanyalar yürütüldü ve meyveleri toplandı.

Bu sonuçlarla birlikte toplamda halk temsilcilerimizin sayısı 26 olmustur. Iki tane parlementoda üyemiz zaten vardı, senatoda bir tane, 8 bölgede 9 eyalet temsilcisi, 6 su iÅŸleri idaresinde 8 tane yönetici konumunda ve 6 belediyede geçen haftaki seçimlerde kazanan 6 encümenimiz var.

Ama önemli olan yerel olarak temsil ediliyor olmamız. Acil hayvan yardımı, hayvanlarla ilgili gösterilerde (sirk gibi) ruhsat verilmesi, sokak kedileriyle baÅŸ etme (hayvansever ÅŸekilde) gibi hayvan refahı konularıyla belediyeler ilgilenmektedir. Ayrıca, çevre kirliliÄŸine karşı olmak ve doÄŸayı korumak da belediyelerin politikalarında yeralmaktadır.

Belediyelerde yapmak istediklerimiz, hayvan refahı, doÄŸa ve çevre konularıyla ilgilenen bir meclis komisyonu oluÅŸturmak, köpek vergisini kaldırmak, köpeklerin rahatça dolaÅŸabilecekleri alanları çoÄŸaltmak, daha cok yeÅŸil alan, sirklerde yabani hayvanları yasaklamak, hayvanlara acil yardımı yeniden yapılandırmak, yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanımını teÅŸvik etmek. Kısaca partimizin amacı, insana, doÄŸaya ve çevreye saygılı ve daha yaÅŸanılabilir belediyelerin olması.

BaÅŸka olumlu bir haber. Sea Sheperd’in ruhsatının iptal olması artık söz konusu deÄŸil, çünkü bu konuda partimizin ısrarı üzerine tartışmalı olduÄŸu açıklandı. Bu da ÅŸimdiki kabinenin bununla ilgilenmeyeceÄŸini, yeni gelecek kabinenin ilgilenmesi gerektiÄŸi demektir.

Sea Sheperd uluslararası bir kuruluÅŸ olup, Hollanda bayrağı ile denize açılan ve balina avcılarıyla mücadele etmektedir. Sea Sheperd yasadışı Japon balina avcılarını Antartika da engellemeye çalışmaktadır. Japonya’ nın bununla ilgili ÅŸikayeti üzerine, Hollanda kabinesi, ruhsatın geri çekilmesi kriterlerini oldukça geniÅŸletme kararı aldı. (Denizcilik yasalarına göre Hollanda bayrağı altında denize açılması ayarlandı).

Hollanda, Japonya ile (ticari) iliÅŸkilerinin bozulmasından korktuÄŸu için, Sea Sheperd’ in ruhsatını görünüÅŸe göre iptal edemiyor.

Ama eÄŸer ki Hollanda hükumetinin Sea Sheperd’in çalışmalarıyla ilgili bir sorunu varsa, çok basit bir çözümü var. Hollanda, Japonya’ ya karşı daha sivri olmalı. Onlar anlaÅŸmalara uymuyorlar. Hollanda, Avustralya’ yı örnek almalı, eÄŸer ki Japonya gelecek sene de ÅŸartlara uymazsa mahkeme yoluna gitmekle tehdit etti Avustralya baÅŸbakanı. Balina avlanmayacaksa Sea Sheperd’ in de yapacak iÅŸi olmaz. Neyse ki ÅŸimdilik Sea Sheperd’ in ruhsatının iptal edilmesi sözkonusu deÄŸil.

Haftaya görüÅŸmek üzere!

The Party for the Animals increased its representation from 20 to 26 people at last week’s municipal elections. The municipalities of Amsterdam, The Hague, Leiden, Groningen, Apeldoorn and Buren now have a local councillor that focuses exclusively on the interest of animals, nature and the environment. Fantastic!

Candidate from The Hague – Jet Barkel (right) anxiously awaits the results.

We have one seat in Amsterdam!

The Party for the Animals took part in the municipal elections for the first time in its history. The candidates and active party members waged a tough campaign, and all that hard work bore fruit. These election results means The Party for the Animals now has a total of 26 people's representatives. We already had two members in the Lower House, one member in the Upper House, nine Members of the Provincial Council in eight provinces, eight District Water Board Directors in six District Water Boards and, as of last week, six municipal councillors in six municipalities.

It is important for us to be represented on the local level too. Municipalities will take care of animal welfare issues such as animal emergency assistance, licensing for events that include animals such as circuses, and handling the stray cat issue in an animal-friendly manner. Municipal policy will also include fighting environmental pollution and promoting nature conservation.

We wish to realise a few animal-friendly measures in our municipalities, which include installing an alderman for animal welfare, nature and the environment, as well as scrapping the dog-licence fee and creating sufficient dog-run areas andmore green spaces, discouraging circuses that use wild animals, introducing structural animal emergency assistance and encouraging the use of sustainable energy. To make a long story short, the Party for the Animals will strive towards liveable municipalities with respect for people, animals, nature and the environment.

Some more positive news. The retraction of the Sea Shepherds' sailing licence has been taken off the table because, on the insistence of the Party for the Animals, the topic was declared controversial. This means that the current outgoing cabinet is no longer handling this topic and the next cabinet must take it up.

Sea Shepherd is an international organisation that sails under the Dutch flag and that takes action against whaling. Sea Shepherd tries to hinder illegal Japanese whaling in the waters around Antarctica. After Japan complained, the Dutch cabinet decided to seriously broaden the criteria for retracting sailing licences. (Sailing under the Dutch flag is governed by what is called the Certificates of Registry Act.) It very much appears that the proposed, very broadly formulated reasons for retraction are chiefly designed to remove the Sea Shepherd’s Dutch sailing license, because the Netherlands is scared that trade relations and the relationship with Japan in general will deteriorate.

However, if the Dutch government has issues with Sea Shepherd's actions, there is a simple solution. The Netherlands needs to adopt a far stronger approach concerning Japan. They are not keeping to the agreements made. The Netherlands however has hardly any backbone. The Netherlands should take a leaf from Australia’s book. Australia has threatened Japan with legal action if they do not adhere to the moratorium over the coming year. If whales are no longer hunted, Sea Shepherd will no longer need to fight. Happily, the subject of retracting Sea Shepherd’s sailing licence is no longer on the table.

See you next week!