Wordlog Hafta 8 – 2014


17 Şubat 2014

Marius, Danimarka’da hayvanat bahçesinde öldürülen zürafa Hollanda’da vicdanları haklı olarak meșgul ediyor. Mesai arkadașım Esther Hollanda’daki durum ile ilgili soru önergeside verdi. Etik olarak hayvanların önce hayvanat bahçesinde yetiștirilmeleri ve daha sonra yavru hayvanların öldürürülmeleri kabul edilir olup olmadığı konusunda bir müzakere gerçekleștirilmelidir. Hayvanat bahçeleri her sene daha fazla ziyaretçi çekebilmek için, her yıl yavrular isteyen parasal kurumlardır.

BgWOaapCAAA9A2y (1)

Almanya ve İngiltere’de sağlıklı hayvanların öldürülmesi yasak. Malesef durum Hollanda (ve Danimarka’da) böyle değil. Buna biran önce değișiklik getirilmelidir. Hayvanların gösterime çikarılması bu zamana ait birșey değil. Doğadan birșey öğrenmenin bașka yolları var. Çocuklara ve yetișkinlere hayvanlar alemi hakkında birșeyler öğretmek istiyorsak, çocuklar ile beraber Hollanda doğasına girip orada yaban hayvanları nı keșfedebilirsiniz. Șuanki verilen mesaj, yaban hayvanlarını kapalı alanlarda tutabilirsin. Buradan Danımarka’daki hayvanat bahçesinin kapatılması için imza kampanyasına destek ver.

Geçen hafta özel yașam gizliliği hakkında müzakere tartıșma gerçekleștirdim. Özel yașam gizliliği, güvenliktir. Her özel yașam gizliliğimizden birșeyler verdiğimizde, güvenliğimizden bir parça teslim ediyor olacağız.

Kabine, şirketlerin ve sağlık kurumlarının ‘Big data’ denilen bilgileri toplaması, saklaması ve satışa sunması ile ilgili bir vizyon olusturacaklarına dair söz verdi.

Sağlık bilgileri özel yaşam gizliliği için çok önemlidir. Şayet sağlık bilgileri açığa çıkarsa, insanların doktora gitmesini mani olabilir. Bunun yanısıra ekonomi bakanıda, hükümetin çocuklar ile ilgileneceğinin sözünü verdi. Çocuklar akıllı telefonlardaki oyunlar ile kandırılıyor ve özel yaşam gizliliğini tehdit eden bilgileri vermek zorunda kalıyorlar.

Çocukların applar karşılığında özel yaşam gizliliğini tehdit eden bilgileri vermelerini doğru bulmuyoruz!

Nesli tükenmek üzere olan hayvanlarla ilgili bir konferans organize etmek, ilk bakışta çok soylu ve krallara layik bir inisiyatif olarak gözüküyordu. Charles ve William prensler öncülük ettiler ve birçok doğa organizeleri biraraya geldiler. Ve gerçektende kaybedecek zamanımız yok. Çünki kaplanların, filin ve gergedanın ve yasadışı yağmalanan birçok hayvanın durumu çok kötü.

Ancak sözkonusu kendi av hobileri iken, nekadar inandırıcı olabilirlerki? Prens William müzakereden birkaç gün önce geyik ve domuz avlamak için Duke of Westminster, av bölgesine gitti. Hemde İspanyalıların Avrupa ülkerinde yasaklanan örneğin at üstünde mızrakla avlanma ve sürgün avı gibi av çeșitlerine izin verdiğinin bilinmesine rağmen.

Prince_William_Prince_Harry_hunting_Spain_wild_boar_save_wildlife_campaign_Prince_Charles-458668express.co.uk

Ve prens Çharles bir seferinde, șayet İngiltere hükümeti tilki avını yasaklarsa, kendisinin ülkeyi terk edip hayatının geri kalan bölümünü kral olmak yerine kayak yapmakla geçireceğini açıklamıstı. Bizim kralımız Willem-Alexander’da yurtiçi ve yurtdıșında fanatık bir avcıdır.

Prins_Willem_AlexFotovanPartijvoor deDieren

Șayet Kraliyet ailesi üyeleri gerçekten hayvan nesillerinin tükenmesini sağlamada etkinliklerini kullanmak istiyorlarsa, öncelikle kendileri örnek bir davranıș sergilemelidirler: ve zevk için hayvan öldürülmesine son vermelidirler, o hayvanın nesli tükenmek üzere olsun olmasın

Geçen cuma günü Sevgililer günüydü. Buda kesinlikle o güne ait birșey olmalıdır:
http://newsfeed.time.com/2014/02/12/see-birds-fly-in-the-shape-of-a-heart/

selamlarımla,

Marianne

Marius, the killed giraffe from the Zoo in Denmark justifiably exercises many Dutch minds. My colleague Esther Ouwehand asked Parliamentary questions about the Dutch situation. We think that there should be a discussion on the ethical acceptability of breeding animals in the Zoo and then killing the young ones. Zoos are commercial institutions that want to have young animals every year to attract more public.

BgWOaapCAAA9A2y (1)

In Germany and England it is forbidden to kill healthy animals. Unfortunately, that is not yet the case in the Netherlands (or Denmark). That must change soon. We are not in favour of keeping wild animals in Zoos any way. Exhibiting animals is something that belongs to the past. There are many possibilities to learn something about nature. To impart knowledge on the animal kingdom to children and adults, it would be better to bring the children into Dutch nature to discover wild animals. The message is now that it is okay to keep wild animals in captivity. Sign the petition here to close the Zoo in Denmark!

Last week, I had a debate about privacy. Privacy is safety. Every time we give up privacy, we give up part of our safety.

The government has promised to formulate a vision on the gathering, keeping and selling of big datasets, so-called ‘Big data’, by companies and (healthcare) institutions. Medical data is highly privacy sensitive and if the data becomes public it might discourage people from visiting a doctor. The Minister of Economic Affairs also promised that the government will pay extra attention to protecting children. Children are often invited to play games on smartphones and tablets, but then have to give access to privacy sensitive data. We think that exchanging privacy sensitive information for apps should not be allowed!

It seemed such a noble and generous initiative – last week a conference was held on the hunting of threatened species. Prince Charles and Prince William took the lead and many nature protection organisations joined them. Indeed, there is no time to lose because the tigers, elephants, rhinoceros and many other endangered animals are in a bad way.

But how reliable are those Princes when it comes to their own hunting hobby? A few days prior to the conference, Prince William went to Spain to hunt for deer and wild pigs at the Duke of Westminster’s hunting grounds, while it is generally known that the Spanish allow ways of hunting that are now prohibited in many European countries, such as hunting with spears from horses and drive hunting.

Prince_William_Prince_Harry_hunting_Spain_wild_boar_save_wildlife_campaign_Prince_Charles-458668express.co.uk

And Prince Charles has already let us know that if the English government should decide to ban fox hunting, he might leave the country to ski for the rest of his life instead of becoming the King. Our own King Willem Alexander is also a fervent hunter at home and abroad.

Prins_Willem_AlexFotovanPartijvoor deDieren

If the members of the Royal families really want to use their influence to guard animals from becoming extinct, they first have to make a generous gesture themselves: stop killing animals just for fun, also if they are not (yet) threatened.

Last Friday was Valentine’s Day. This was part of it:
http://newsfeed.time.com/2014/02/12/see-birds-fly-in-the-shape-of-a-heart/

Greetings,

Marianne