Hayvanları Koruma Partisi bağlayıcılığı yetersiz olan Avrupa İklim Yasası’na karşı oy kullandı


29 Haziran 2021

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi geçtiğimiz Perşembe Avrupa İklim Yasası’na karşı oy kullandı. Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp, “Bu yasadaki hedefler yetersiz. Yaklaşım yeterince bağlayıcı değil. Bu yasa ile küresel ısınmayı 1.5 derecenin altında tutamayız ve bunun felaket sonuçları olur. Bu sebeple kalbim sızlayarak bu iklim yasasına karşı oy kullanıyorum.” dedi Avrupa Parlamentosu’nun yasa hakkındaki genel kurulu sırasında.

Videoyu izlemeden önce çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp Avrupa Parlamentosu genel kurulu sırasında.

İklim Yasası sera gazlarını azaltmak için belirlenen AB hedeflerini içeriyor. Bu hedefler bilimsel olarak küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak ve Paris Anlaşması’na uymak için gerekli görülenlerden çok uzakta. İklim Yasası’nda açıkça belirlenen hedeflere bile nasıl ulaşılacağı belirsiz. Hollanda Hayvanları Koruma Partisi ve yasanın diğer karşıtlarına göre, Avrupa Birliği kendisi iki yıl önce iklim için acil durum ilan etmiş olmasına rağmen, iklim kaosunu önlemek için çok az adım atıyor.

“İnsanlığın aşması gereken en önemli zorluktan bahsediyoruz. Elimizden geleni yapmalıyız. Fakat bu İklim Yasası bunu yapmıyor. İklim değişikliği artık onlarca yıl sonrasının meselesi değil. Eğer zamanında gerçekten ele alsaydık öyle olabilirdi. Fakat hayır, yıllardır sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Sanki daha çok araştırmaya ihtiyacımız varmış gibi... Sanki şirketler sorunu kendi çözecekmiş gibi… Ama artık kaybedecek zaman yok. Bu iklim yasasıyla yapacağımız ise tam anlamıyla zaman kaybetmek.” Hayvanları Koruma Partisi Avrupa Parlamenteri Anja Hazekamp’a göre. “Ekonomik çıkarlar yine kazandı. Ve dünyamız yine kaybetti. Bizler ve özellikle de bizden sonraki nesiller bu yüzden yüksek bedeller ödeyeceğiz.ˮ

İklim, doğa ve tarım politikası

Videoyu izlemeden önce çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir

Oxford bilim insanı Joseph Poore, mevcut gıda sistemimizin iklim ve doğa üzerine etkileri ve sistem değişikliğinin gerekliliği üzerine.

Bunun yersiz bir suçlama olmadığı, Avrupa tarım poilitikasının iklim üzerine etkilerini inceleyen Avrupa Sayıştayı’nın kısa süre önce yayınladığı rapordan da anlaşılıyor. Rapor, son altı yılın politikalarının küresel ısınmayı azaltmaya çok az, hatta hiç katkıda bulunmadığını ve hatta bazı noktalarda tersine etki ettiğini gösteriyor. Tüm AB iklim politikası giderlerinin yarısı ‘iklim önlemleri’ için tarıma giderken, milyarlarca AB fonu hâlâ et ve süt ürünü reklam kampanyalarına harcanıyor. Ayrıca endüstriyel hayvancılık tarımdan kaynaklanan tüm sera gazı emisyonlarının yarısından sorumluyken, hayvancılık endüstrisindeki hayvanları azaltmak konusunda hiçbir önlem alınmadı. Avrupa Sayıştayı’na göre önümüzdeki altı yıl için yapılan planlar yetersiz kalacak. Sayıştay’ın değerlendirmesine göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşlarını et ve süt ürünü tüketiminden caydırmak için çok daha fazla çaba harcaması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler iklim paneli IPCC ve IPBES (biyoçeştlilik ve ekosistemler üzerinde çalışan uluslararası araştırma paneli) tarafından kısa süre önce yayınlanan rapor da elli uluslararası üst düzey araştırmacının çalışmalarına dayanarak net sonuçlara varıyor. “Kanıt ortada: İnsanlar ve doğa için sürdürülebilir bir dünya ve gelecek hâlâ ulaşılabilir, fakat bunun için emisyonları azimle düşürmeye dayanan, şimdiye kadar görülmemiş kadar hızlı ve kararlı eylemler aracılığıyla gerçekleştirilecek köklü değişikliklere ihtiyaç var.” diyor rapora katkıda bulunan uzmanlardan biri. “İnsan eylemlerinden kaynaklanan, daha önce benzeri görülmemiş iklim ve biyoçeşitlilik değişiklikleri, dünya çapında doğa, insan hayatları, insanların geçim kaynakları ve refahı için gittikçe daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Biyoçeşitlilik kaybı da, iklim değişikliği de insanların ekonomik aktivitelerinden kaynaklanıyor ve birbirini tetikliyor. Bu iki kriz beraber ele alınmadıkça çözülemez.”

Et ve süt ürünleri endüstrisinin küresel ısınma ve biyoçeşitlilik krizinin en önemli sebeplerinden biri olduğu, gittikçe daha fazla bilim insanı tarafından kanıtlanıyor. Hollanda Hayvanları Koruma Partisi de zaten yıllardır Hollanda ve Avrupa düzeyinde sağlıklı, etik ve iklim dostu bir beslenme ve sürdürülebilir donut ekonomisine geçişe tamamen yatırım yapmayı savunuyor – et ve süt ürünü reklamlarına yönelik Avrupa tarım fonlarını durdurarak ve sürdürülebilir tarıma geçişi destekleyerek; gıdada dürüst etiketlemeyi sağlayarak ve ormansızlaşmaya sebep olan ürünleri boykot ederek.

Partimiz dünya çapındaki kardeş partileri ile birlikte dünya çapındaki hükümet liderlerini on üç dilde yazılan dilekçe ile insan sağlığı, hayvan refahı, biyoçeşitlilik ve iklim için bir gıda devrimi yapmaya çağırıyor.