Hollanda Hayvanları Koruma Partisi, herkesi Güney Amerika ile imza­lanması planlanan çiftçi, hayvan ve çevre çıkar­larına aykırı düşen serbest ticaret antlaş­masına karşı çıkmaya çağırıyor


25 Haziran 2019

Avrupa Birliği (AB) ve Güney Amerika arasında imzalanması planlananserbest ticaret antlaşmasına hız verilmiş gibi görünüyor. Bu “Mercosur paktı” olarak da adlandırılan antlaşmaya göre mesela AB Brezilya’dan çok ucuza et ithal edebilecek. Ancak bu, hayvanlar, çevre, doğa ve Avrupa’lı çiftçiler için felaket anlamına geliyor. Hollanda'da, Hollanda Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) bu serbest ticaret antlaşmasına karşı direnişe öncülük ediyor.

PvdD Milletvekili Esther Ouwehand Mercosur antlaşması ile ilgili tartışmada görülüyor.

Bu ayın sonunda AB ile dört Güney Amerika ülkesi (Mercosur ülkeleri olarak da adlandırılan Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay)arasında kesin bir antlaşmaya varılması gündemde. Antlaşma imzalanırsa et, şeker, buğday ve etanol da dahil birçok ürün için gümrük vergisi önemli ölçüde azalacak.

İklim, hayvan, doğa ve çevre için felaket

Mercosur ülkelerinde et, AB’nin belirlediği hayvan refahı ve çevre standartlarından çok daha düşük bir seviyede üretiliyor. Ayrıca bu sözü geçen ülkelerde tarımsal zehir kullanımı için de daha düşük seviyede denetim var ve kurallar da çok sıkı değil.

Büyük ölçekli hayvancılığın iklim, doğa ve çevre üzerindeki olumsuz etkisi çok büyükt. Brezilya'da hayvancılık, ormanların yok edilmesinin yüzde sekseninden sorumlu. 2016'da, İsviçre kadar büyük yağmur ormanı yok edildi. Mercosur antlaşmasının hayvanlar ve zaten kırılgan olan doğa üzerinde daha da kötü etkiler yaratacağını bekleyebiliriz.

Hollanda Hayvanları Koruma Partisi direnişte başı çekiyor

Bu nedenle, PvdD milletvekili Esther Ouwehand, hükümete, AB'deki tarımı etkileyecek Mercosur ülkeleriyle ticaret antlaşmasına karşı çıkmasını talep ettiği bir takrir verdi.

Ouwehand şöyle konuştu: “Mercosur antlaşması bugüne kadar AB ve aralarında Brezilya’nın da bulunduğu Güney Amerika ülkeleri arasında imzalanmış en kapsamlı serbest ticaret antlaşması. Brezilya başkanı Bolsonaro’nun ucuz sığır eti ve yem üretimi için yağmur ormanlarını ve insan haklarını feda etmek istediğini hatırlatmak isteriz. Ayrıca AB’de uzun süredir yasak olan düzinelerce tarımsal zehire Brezilya’da izin verilmektedir. Hayvanları Koruma Partisi bu tahrip edici antlaşmayı durdurmak için canla başla çalışıyor. Bu direnişimize tüm muhalafet partilerinden tam destek alıyoruz. Cesaret gösterme sırası hükümet partilerinde.”

Hayvanları Koruma Partisi yalnız değil: doğa, çevre ve insan hakları savunucusu örgütler de bizi destekliyorlar ve bu antlaşmaya karşı çıkıyorlar. Her zaman Hayvanları Koruma Partisinin karşısında tavır alan Avrupa Birliği Tarım Kuruluşları Komitesi Copa- Cogeca bile bu antlaşmayı durdurmak için mücadele veriyor. İrlanda, Polonya, Belçika ve Fransa hükümetleri de antlaşma konusunda endişelerini dile getirdiler. Tüm bunlara ek olarak, tüketici örgütleri Güney Amerika tarım ürünleri ile ilgili birçok skandal konusunda da endişe duyuyor: teftişler sırasında, etlerde salmonella ve sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunduğu ortaya çıktı.

Ancak Hıristiyan Demokratlar (CDA) ve Liberaller (VVD) gibi Hollandalı "köylü partileri" çiftçileri yok sayıp bu antlaşmanın arkasında duruyor. Avrupa otomobil endüstrisine Güney Amerika'da daha büyük bir pazar sunmak için, tarımın bu antlaşmada bir pazarlık aracı olarak kullanıldığı görünüyor. Ouwehand “Böyle arkadaşlarla çiftçilerin artık düşmana ihtiyacı yok. Ancak, bu partilerin sözü geçen antlaşmayı yapmamaya ve çifçilerin çıkarlarını korumaya istekli olduklarını ümit etmeye devam ediyoruz. Avrupa tarımı, insanlar, doğa ve çevre için riskler giderek daha belirgin hale geliyor. Diğer partiler bu konuyu daha fazla görmezden gelmemelidir.” diye belirtiyor.